آموزش انگلیسی برای امور مالی Absolute Financial English

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 آگوست 2017

آموزش انگلیسی برای امور مالی Absolute Financial English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش انگلیسی برای امور مالی Absolute Financial English

مجموعه ی آموزش انگلیسی برای امور مالی Absolute Financial English یک دوره ی کامل برای زبان آموزانی هست که در حال آماده سازی برای دوره ی ICFE می باشند. علاوه بر این، مجموعه ی پیش رو برای تمامی کسانی که در حوزه ی زبان انگلیسی برای مسائلی شبیه حسابداری و امور مالی فعالیت دارند مناسب می باشد. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین، این مجموعه را به شما تقدیم می کنیم.

Absolute Financial English

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز Absolute Financial English

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب دانش آموز Absolute Financial English

خرید پستی مجموعه های آموزش زبان انگلیسی تجاری از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-absolute-financial-english/

آموزش انگلیسی در کسب و کار Business English in 30 Days

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 آگوست 2017

آموزش انگلیسی در کسب و کار Business English in 30 Days را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش انگلیسی در کسب و کار Business English in 30 Days

آموزش انگلیسی در کسب و کار Business English in 30 Days یکی دیگر از مجموعه های آموزش زبان انگلیسی برای موقعیت های تجاری می باشد که در این قسمت از سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود. مجموعه ی پیش رو از دو سی دی صوتی تشکیل شده است که حاوی مکالمات مختلف در زمینه های تجاری می باشند. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین می توانید این مجموعه را به صورت کامل دانلود کنید.

محتویات

  • خرید آنلاین فایل های صوتی Business English for 30 Days

خرید پستی مجموعه های آموزش زبان انگلیسی تجاری از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-english-in-30-days/

تقویت مهارت Listening و نت برداری در زبان انگلیسی Lectures

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 آگوست 2017

تقویت مهارت Listening و نت برداری در زبان انگلیسی Lectures را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

تقویت مهارت Listening و نت برداری در زبان انگلیسی Lectures

مجموعه ی تقویت مهارت Listening و نت برداری در زبان انگلیسی Lectures حاوی لکچرهای واقعی از دانشگاه های معروف دنیا می باشد. این مجموعه به شما کمک می کند که در شرایط مختلف دانشگاهی، با کیفیت بهتری گوش دهید و نت برداری کنید. این مجموعه برای زبان آموزانی که قصد آمادگی برای آزمون تافل را دارند بسیار مناسب می باشد. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین مجموعه ی تقویت مهارت Listening و نت برداری در زبان انگلیسی Lectures را به شما تقدیم میم کنیم.

Lectures – Learn Academic Listening and Note-Taking Skills – 2013

Through listening to genuine lectures and behaving use exercises, readers will learn how to take some-more fit notes, commend signposting, use march records to envision harangue content, and urge their understanding. The CD contains authentic lectures during obvious universities.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز Lectures

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی Lectures

خرید پستی مجموعه های تقویت Listening از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-listening-%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C/

آموزش زبان انگلیسی تجاری Communicating in Business

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 آگوست 2017

آموزش زبان انگلیسی تجاری Communicating in Business را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش زبان انگلیسی تجاری Communicating in Business

مجموعه ی آموزش زبان انگلیسی تجاری Communicating in Business یک دوره ی آموزشی کوتاه برای زبان آموزان سطح میانی (Intermediate) می باشد که قصد بهبود توانایی های خود برای موقعیت های تجاری را دارند. در این دوره ی آموزشی مسائلی از قبیل تلفن زدن، ارائه دادن، شرکت در جلسات، مذاکرات و… تمرین خواهد شد. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین، می توانید این مجموعه را دانلود کنید.

Communicating in Business

Communicating in Business is a brief American English march for middle turn students in or scheming for work who need to urge their communicative ability when socializing, telephoning, presenting, holding partial in meetings and negotiating. Students investigate a mandate of a applicable communicative conditions and are afterwards given tranquil and giveaway theatre use to rise confidence, fluency, operation and effectiveness. The second book includes a Quick Communication Check in any section and a element has been entirely updated with a larger concentration on email communication.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز Communicating in Business

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی Communicating in Business

خرید پستی مجموعه های آموزش زبان انگلیسی تجاری از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-communicating-in-business/

آموزش انگلیسی برای امور قضایی Absolute Legal English

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 آگوست 2017

آموزش انگلیسی برای امور قضایی Absolute Legal English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش انگلیسی برای امور قضایی Absolute Legal English

مجموعه ی آموزش انگلیسی برای امور قضایی Absolute Legal English برای تمامی دانش آموزان حوزه ی حقوق و قضا و تمامی وکلایی که قصد کار کردن در یک محیط بین المللی قضایی را دارند مناسب می باشد. با استفاده از مجموعه ی آموزش انگلیسی برای امور قضایی Absolute Legal English می توانید توانایی های خود را افزایش بدهید. ضمناً، تمامی کسانی که قصد آماده شدن برای آزمون ILEC را دارند می توانند از این مجموعه استفاده کنند.

Absolute Legal English

Absolute Legal English is a unsentimental and sensitive march book for students of law and practising lawyers who wish to work in an general authorised sourroundings and need to border their denunciation skills. It is quite useful for possibilities scheming for a ILEC exam

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز Absolute Legal English

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب دانش آموز Absolute Legal English

خرید پستی مجموعه های آموزش زبان انگلیسی تجاری از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-absolute-legal-english/

نمونه Speaking تافل taks1

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 20 آگوست 2017


Question 1

Students investigate in a accumulation of ways. Explain how your investigate habits are opposite from those of other students we know. (Response Time: 45 seconds)

 

Introduction: (6 seconds)

Different students develop opposite investigate habits. I, for one, consider myself opposite on comment of dual vital reasons:

 

Body: (35 second)

Firstly, during my academic studies, we scraped through some exams since of my sole reliance on textbooks. we satisfied that if I’m going to secure decent scores in my exams, we need to collect adult information not only from a textbooks and pamphlets but also from professor’s lectures and comments. Hence, we motionless to develop “note-taking” strategies. After a while, we managed to turn an fit note taker and earned most improved scores in exams.

Secondly, we had thoroughness problems so we motionless to devise for a ideal investigate place and establish a investigate zone during home where there was assent and still to concentration on my studies free from interruptions. Some others, in contrast, cite to investigate while listening to still song in a background.

 

Conclusion: (4 seconds)

That’s how my investigate habits are opposite from some other students.

Article source: https://ztcprep.com/مقالات-آموزشی-تافل/task1-toefl

تافل3 :: مرجع تخصصی TOEFL,GRE,IELTS

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 20 آگوست 2017

*

*

*

*

*

*

Article source: http://toefl3.com/

زبان پلاس: زبان انگلیسی | آیلتس | تافل | جی آر ای: آنلاین …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 20 آگوست 2017

زبان پلاس یک وبسایت آموزشی است و به متقاضیان شرکت در آزمون های آیلتس (IELTS)، تافل (TOEFL) و جی آر ای (GRE) آموزش های رایگان و غیر رایگان حرفه ای و با کیفیت ارائه می کند. کلیه آموزش ها توسط سجاد قائمی نژاد، موسس، مدیر و مدرس زبان پلاس، طراحی و پیاده سازی شده اند.

آدرس (مراجعه فقط با هماهنگی قبلی): رشت – بلوار شهید انصاری – روبروی سازمان نظام مهندسی ساختمان 110 – طبقه دوم – واحد سه

شماره تماس (فقط برای کلاس ها): 09112449327

Article source: https://zabanplus.com/

دعا برای لکنت زبان کودک

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 19 آگوست 2017

سید حسن ضیایی – درمان لکنت زبان در طب سنتی – آپارات

ویدئو برای دعا برای لکنت زبان کودک▶ 4:26

Article source: http://www.funytxt.ir/post/1786

زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 19 آگوست 2017

 

 

آموزشگاه زبان‌های خارجی کاسپین  یکی از بهترین آموزشگاههای زبان انگلیسی برای رده  سنی کودکان و نوجوانان در منطقه جردن  ظفر و  میرداماد میباشد مربیان و مدرسین کارآزموده و مجرب، سیستم و روش آموزشی علمی و پیشرفته، تنوع تجهیزات کمک آموزشی چندرسانه ای نوین و محیطی ایده آل برای یادگیری میباشد. شایان ذکر است آموزشگاه زبان آریا در منظقه جردن  که با قابلیت دسترسی آسان از خیابان هابی نیایش، ولیعصر  و جردن شهر، به سهولت و سرعت قابل تردد می‌باشد.در این مرکز سعی شده برای بخش خردسالان و کودکان مربیانی مورد استفاده قرار گیرند که علاوه بر داشتن عالی ترین تحصیلات آکادمیک در این زمینه، از آگاهی لازم جهت کار با کودکان نظیر صبر، آرامش، خوش رویی و… که در نهایت موجب ایجاد یک ارتباط مناسب با کودک می شود، برخوردار باشند. از دیگر مزایای رقابتی آموزشگاه زبانکاسپین، حضور تمام وقت خانم مشاور ارشد روانشناسی برای ارائه خدمات تخصصی به زبان آموزان و خانواده محترم آنها می‌باشد.

آموزشگاه زبان کاسپین از کتاب های initial friends و family friends استفاده میکند

 

انگلیسی برای کودکان-first-friendsانگلیسی برای کودکان-family friends

کلاس های زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان به صورت هفته ی دوبار و هفته ی سه بار برگزار میگردد که این کلاس ها روزهای زوج و یا روزهای فرد برگزار میگردد

برای تعیین سطح و مشاوره رایگان  با اموزشگاه تماس بگیرید و از مشاوره ی رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید

Article source: https://www.caspianlangsch.com/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/