Search Results for: مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now 4

Results 1 - 10 of 3199 Page 1 of 320
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now 4

Relevance: 100%      Posted on: آوریل 13, 2016

مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now 4 را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now 4 Speak Now یک دوره چهار سطحی آموزش Speaking زبان انگلیسی از انتشارات آکسفورد است که مهارت…

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Speak Now

Relevance: 100%      Posted on: آوریل 19, 2016

مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش انگلیسی Speak Now Speak Now یک دوره چهار سطحی آموزش Speaking زبان انگلیسی از انتشارات آکسفورد است که مهارت های برقراری…

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Kids

Relevance: 100%      Posted on: آگوست 31, 2016

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Kids را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Kids مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! زبان آموزان با استفاده از داستان ها و role play های متنوع مهارت…

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Beginner

Relevance: 100%      Posted on: سپتامبر 3, 2016

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Beginner را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Beginner با استفاده از مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! Beginner زبان آموزان می توانند در قالب role-play ها و…

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak!

Relevance: 100%      Posted on: سپتامبر 7, 2016

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! مجموعه آموزش زبان انگلیسی Everyone, Speak! به منظور آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان سطح میانی تنظیم شده است. این مجموعه…

مجموعه ویدئویی آموزش زبان انگلیسی Speak Like a Pro

Relevance: 100%      Posted on: اکتبر 11, 2016

مجموعه ویدئویی آموزش زبان انگلیسی Speak Like a Pro را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مجموعه ویدئویی آموزش زبان انگلیسی Speak Like a Pro مجموعه ویدئویی آموزش زبان انگلیسی Speak Like a Pro به آموزش دقیق زمان های پرکاربرد…

مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی Mastering a American Accent

Relevance: 98%      Posted on: می 8, 2018

مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی Mastering the American Accent را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی Mastering the American Accent در پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی Mastering the American Accent…

مجموعه تصویری انگلیسی Speak English Once And For All

Relevance: 98%      Posted on: فوریه 15, 2016

مجموعه تصویری انگلیسی Speak English Once And For All را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. مجموعه تصویری انگلیسی Speak English Once And For All مجموعه ی آموزش زبان انگلیسی Speak English Once And For…

مجموعه ی تصویری آموزش زبان انگلیسی Power Learning

Relevance: 98%      Posted on: مارس 9, 2016

مجموعه ی تصویری Power Learning را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. مجموعه ی تصویری آموزش زبان انگلیسی Power Learning مجموعه ی تصویری آموزش زبان انگلیسی Power Learning توسط شخصی با نام Drew Badger منتشر…

مجموعه ی آموزش گرامر انگلیسی Grammarway

Relevance: 98%      Posted on: آوریل 4, 2016

مجموعه ی آموزش گرامر انگلیسی Grammarway را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. مجموعه ی آموزش گرامر انگلیسی Grammarway مجموعه ی آموزش گرامر انگلیسی Grammarway از چهار کتاب تشکیل شده است. این مجموعه با داشتن…