آموزش رایگان آیلتس #42492

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 30 مه 2018

Zakian Surveyors Loss Adjusters L.L.C Worldwide

Zakian Surveyors Loss Adjusters L.L.C
Worldwide / Global / International Surveyors, Inspectors, Loss Adjusters, Claims Handlers, Investigators, Marine / Shipping / Maritime Surveyors, Cargo Surveyors / Experts, Maritime Flag State Inspectors and Ship Deputy Registrars, Vessels Classification Surveyors / Inspectors, ISO / Quality Standardization Certification Issuing Body, Insurance and PI Surveyors / Inspectors / Correspondents / Claims Agents.

1-Surveys, Inspections, Loss Adjusting, Claims Handling / Handlers, Claims Consultants, Adjusting, Loss Control, Condition Surveys, Evaluation, Estimation, Appraisal, Confirmations, Verification of Conformity ( VOC ) , Document of Compliance ( DOC ) , Risk Assessment, Risk Management, Physical Study, Technical Auditing, Audit and Assurance Services, Pre-Purchase Surveys, Quality and Quantity Assessment, Quality and Quantity Surveys / Inspections, Insurance Pre-Entry Surveys, Pre-Finance Surveys, Letter of Credit / LC Surveys, Banks Surveys, Mortgage / Loan and Finance Surveys / Inspections / Evaluations, Home / House / Villa / Building / Tower / Property / Land / Factory / Facility / Equipment / Plant / Systems Surveys / Inspections and Evaluations / Valuation and Measuring , Insurance Surveys, PI Cases / Correspondences and Surveys, Imports and Exports Surveys, Fruits and Vegetable Surveys, Frozen Goods Inspections, Foodstuff Surveys, Grains Surveys, Carrier’s Liability Investigations / Inspections, CMR / Carnet TIR / Bill of Lading (BL) / Airway Bill (AWB) Inspections and Investigations, Rail and Road Cargo Inspections and surveys, Air Cargo Surveys / Inspections / Investigations, Aerospace / Airplane / Train / Truck / Trailer / Reefer Carriers Inspections, Freight Liability Surveys, Project Cargo / Oversized / Heavy Cargoes Transportation Surveys, Heavy Lift and Warranty Surveys, Investigation of Theft / Fraud / Burglary / Shortage , Warehouse Surveys, Bollard Pull Certification , Towage Approval Certification, Properties Surveys / Evaluation (Valuation) / Measuring , Mortgage Surveys and Evaluation, Damage / Shortage / Fire / Accident / Incident Surveys, Physical Studies, Offshore Surveys, Warranty Surveys, Cargo Surveys, Cargo Holds / Tanks / Containers / Packages Sealing and Seal Certification, Off Hire and On Hire Surveys ( Off / On Hire Surveys) , Holds and Tanks Cleanliness and Condition Surveys, Compliance Surveys, Cargo Pre-Loading Surveys, Loading / Handling / Stowage Surveys and Advices, Bulk Oil Liquid Services / Surveys and Certification, Marine Cargo and Technical Services and Surveys, Bunker Surveys, Oil, Petroleum and Gas Products Surveys, Quality and Quantity Verification, Ullage Surveys, Draft / Draught Surveys, ROB / R.O.B Surveys, Petroleum / Oil / By-Products Surveys, Edible Oil and fats Surveys, Bunker Surveys, Intermodal Tanks / Containers Surveys and Certification, Vessels Seaworthiness Surveys / Evaluations / Certification, Collision / Casualties / Near Miss and Catastrophes Inspections and Investigations, Marine Surveys, Cargo Surveys, Super Cargo Surveys, Lift and Escalator Inspection and Surveys, Heavy Lift and Project Cargo / Marine Warranty (MWS) Surveys, Towing Approvals Surveys and Certification, Pre-Shipment Surveys, Out-Turn / Outturn Surveys, Stevedoring and Terminal Surveys, Lifting Equipment / Cranes / Tower Cranes / Forklifts / Reach Stackers / Top Lifts / Crawler / Etc Inspections and Certifications, Elevators Inspection and Certification, Machinery and Factories Inspections / Certification and Approvals , Road / Transport and Heavy Equipment Surveys / Tests / Verification / Inspection and Certification, Container CSC Safety Approval and Plate (Container Safety Convention) , Container ACEP (Approved Continues Examination Program) and Container PES (Periodic Examination Scheme) Inspection / Certification and Approval, All Types of Containers CSC Certification / Testing and Approval for Worldwide and Local Transportations Like; 20 Feet Dry Container (DC) / 40 Feet Dry Container (DC) / 40 Feet High Cube (HC) / 20 Feet Open Top (OT) / 40 Feet Open Top (OT) / 20 Feet Flat Rack (FR) / 40 Feet Flat Rack (FR) / 20 Feet Reefer (RF) / 40 Feet Reefer (RF) / 40 Feet High Cube Reefer / 40 Feet Collapsible Flat Rack / 40 Feet Platform (Plats) / 20 Feet Tanktainer (Tank Container) / Cascades / Open Side Containers / All Other ISO Containers / Special Containers, Super Size / Over Size / Heavy Weight / Uneven Shaped Cargos surveys and Inspections, Oil / Gas / Petroleum / Offshore / Surveys / Inspections / Verification and Certification, Third Party Surveys and Investigations, Personal Injury and Accidents Inspections and Investigations, Medical Insurance Investigations, Death and Fatality Investigations, Evidence Investigation, Investigation about Documents and Evidences Originality, Chartered / Official Expert Marine and Diving Legal Surveys , Quality Control – Checking Product Conformity to Contractual Specifications, Rejecting out of Specification Product, Full organisation of Loading Ensuring Product is Stowed and Fastened Correctly on Board vessel or into Container, Supervision of Stevedoring Operations / Stowage, Loading and Unloading of Containers Inspections, Full Supervision of Discharge Ensuring Product is Handled Correctly and Preventing Rough Handling, Inspection of Manufacture Defects, Loss prevention, Damaged Cargo Investigation, Water Ingress Investigation, Silver Nitrate Testing ( to Check Whether Water Penetration / Moisture is Saline or Fresh), Fire Surveys and Investigations, Representative Sampling, Weighbridge Control, Checking Transporter / Carrier Reliability to Carry Product / Good , Witnessing of Packing and Banding to Ensure Appropriate Packaging, Grading , Tallying , Cross Referencing Product Discharged / Load Against Packing List / Bill of Lading / Invoice / LC, Marking Verification, Bagging Supervision, Random Bag Weight Verification, Size and Dimension Verification, Moisture essence Determination, Temperature Testing, Calibration Tests , Container Inspection / Surveys, Container Sealing and Certification of Seals , Fruits / Vegetables / Grains / Animal Products / Meat / Chicken / Poultry / Pork / Cow / Sheep / Beef / Fish and Frozen / Dairy Products / and All Other Food things Inspections, Frozen Foods Inspections, Hold Cleanliness Inspection, Ultrasonic Testing (UT) , Hatch Hose Testing, Hold Condition Survey, Tank Calibration, Warehouse Control, Stock Audits, Stock Management, Independent Auditing., Certification, Cargo Expedition, Ship to Ship Transfer, Terminal Inspections, Tank Farms Surveys, Collateral Management, Tank Cleanliness Surveys and Certification, Tanks Capacity Calculation and Measurements, Dry Tanks Certification , Wall Wash Test, Tank and Meter Calibration, Terminal Inventory, Cargo Blending Surveys and Advises, Loss Prevention Surveys and Investigations, Warehouse Inspections and Risk Assessments , Project Cargo Risk Assessment , Cargo Securing Recommendations For Sea Transport, Heavy Lift Surveys, Loading and Unloading Surveys, Lashing / Securing / Dunnages Inspections and Verification, Packing Assessment , Material Inspections, Raw Material Surveys, Mines Inspections, Loss Management of Major and industrial Claims, Surveys of Household Goods and Personal Effects, Management of Salvages and Residues After Damages and Reconditioning Procedures, Salvage Sales Management, Pipeline transfers, Loss impediment Advice, Marine Engineering Component Failure Analyzing and Testing, Electrical / Gas / Petroleum / Fire / Explosion Claims Handling, Mechanical / Diesel / Petrol / Propulsion Evaluation and Damage Investigations , Hydraulic Component Failure and Tail Shaft Inspections, Wharf Structures Damage Surveys, Marine Safety Compliance and Commercial Vessels Risk Management, Cranes / Top Lifts/ Transtainers / Reach Stackers Inspections, Grounding Investigations, Failure of Watertight Hatches Surveys and Testing, Capsizing and Listing Investigations, Navigational and Near Miss Investigations, Life Saving Appliances Failure Inspections, Maritime Safety Regulatory Investigations and Statutory Compliance, Collision and Total Loss Investigations, Fatality / Injuries Investigations, Fire and Explosion Investigations and Evaluations, Port Safety Compliance Inspections and Audits, Pipeline upkeep including unchanging investigation of valves and manifolds, Barges and Tugs Inspections, Tank loading/discharge survey, Independent batch audits, Analysis, Certification, Photographic evidence, PI Surveyor, Inspection of vessel’s Holds, Supervision Loading and discharging operation, Cargo repairs survey, Hydrographic / Hydrography , 3D Laser Scanning , 3D Measurement Services, Ground Surveying Services , GIS Mapping , Oil Fields, Land Surveying and Aerial Mapping , Demarcation, Geophysical Survey, Underground Utility Survey, Geometrical Surveyor, Underwater Surveys, Diving Surveys, Shipyards and Drydocks Surveys, Chartered Engineering Certificate (CEC) of DGFT India, Pre-Shipment Inspections , Lashing and Security, Sealing and Unsealing Certification , Safety Equipments Inspections, Ships / Vessels / Yachts / Boats / Wooden Dhows / Luxury Passenger Vessels / Yachts / Ferries / Tankers / Panamax / Aframax / Suezmax / ULCC / VLCC / Sailing / Cargo / Bulkers / General Cargo / Tankers / LPG / LNG / Barges / Tugs / River Vessels / Supply Vessels / Rigs / Jackup Barges / Pleasure Crafts / Etc Vessels and Crafts Surveys , Surveyors Loss Adjusters, Vessel Inspection, Surveying Evaluation Services, Vessel Classification Services, Quality Standardization Certificates Issuing Services, Surveying Evaluation Services, Surveyors Loss Adjusters, Vessel Classification Services, Vessel Inspection, Naval Architects, Out-Turn Surveys, Port Captains, Project Managers, Quantitative/Qualitative Analysis, Rail/Road Shipment Surveys, Structural Engineers, Structural Inspection / Design, Tie-Down Design, Tie-Down Surveys, Transportation Risk Management, Trip-in-Tow Surveys, Vetting Surveys , Air Cargo Inspections, Ballast Calculations, Barge/Ship Condition Surveys, Bunker Verification Surveys, Claims Adjustors, Container Surveys, Damage Assessment Surveys, Dead Weight Surveys, Expert Opinions/Court Depositions, Grain Stability Calculations, Heavy Lifts / Project Cargo Surveys, Hold / Hatch Surveys, Seal Inspection, Loss Control, Marine Engineers, Marine Warranty Surveys , Condition formed Surveys for PI Clubs according to their particular formats, Surveys for Hull Machinery (HM) insurers for all vessel forms and claims doing / reporting, Technical Appraisals, Risk Assessment Surveys, Claim adjustments and analysis (quantify loss), Loss Prevention Study, Bunker Quality and Quantity Survey, Bunker Claim Adjustments, Bunker Accident Investigation, Oil Spill Investigation, Cargo insurance, sea skill and goods, Shore formed load handling, Condition receipt vehicles, Cargo transshipment, Preloading / liberate cargo, Surveys in honour to boat repairers , Liability cover, Ports and Terminals Survey, Hauler’s Liability Covers, Marinas Surveys, Prompt, accurate and veteran valuations, Commercial Property, Warehouses, Offices, Serviced apartments, Labour accommodation, Retail, Plots of land, Airports, Hotels, Schools, Residential Property, Villas, Apartments, Towers, Development sites, Machinery Business Assets, Aviation, Construction, Dairy, Food production, Medical, Metal fabrication, Oil and gas, Printing, Telecommunications, Transportation, Vehicles, Ullage Surveys – Petroleum products and succulent oils, Cargo Superintendents. , Container Inspection (Off Hire, On Hire and Condition) , Draft Survey on Bulk load shipments, Break – bulk shipments – Tally and Cargo condition survey, Bulk load shipments – Continuous liberate / Loading organisation and weighing monitoring, All Agro line sampling, weighing supervision, peculiarity examining and stuffing supervision, On- sinecure / off- sinecure condition consult on vessels, Bunker survey, Damage surveys on floating objects, Cargo repairs surveys – LCL / FCL stuffing and de-stuffing, Granite stuffing , Reefer load survey, CFS PNR Gate In / Gate out Inspection, Full CFS activates LCL / FCL Import and Export LCL / FCL, Project load / super load / jumbo load / complicated load / disproportionate load loading and securing planning, ODC Inspection in containers, Silver Inspection in Import containers, Agricultural services, Automobile Inspection ,Container Inspection , Minerals Inspection, Petroleum Products , Agricultural Inspection , Scrap Inspection , Engineering /Industrial Inspection, Insurance Consulting Freight Consulting , Warehouse – Logistics Surveys, Testing Services, Sampling , Equipments Inspection, Environmental Protection Evaluation and Estimation, Consumer Products Inspection , Sampling Metals Minerals , Industrial Surveys and Assessments , Governmental Surveys, Petroleum Petrochemical Inspections and Certification Services , Food and Feed Animal gratification Testing Services , Food and Feed Testing , Foodstuff Testing , Fertilizers Testing , Cotton Seeds Testing, Chemicals / Metals / Minerals / Industrial Products Inspection and Testing , Loading Supervision, Transshipment and Unloading of Various Cargo, Draught Survey, Tank Container, On/Off Hire and Condition Survey, Lost and Damage Survey, Hatch and Tank Cleanliness Survey, Hull Machinery Survey, P we Survey, Pre-purchase and or Purchase Survey, Pre-shipment Inspection, Container Inspection, Cotton Controller, Cargo Measuring, Cargo Weighing, Consumer Products Inspection, Sampling Analysis, Lab / Laboratory Testing, Consumer Goods, Factory Pre-Qualification Audits, Various form of in-process Verification and Inspections, Pre Shipment Inspection (PSI), Container Condition Checking and Stuffing, Complaint/Claim/Damage Surveys, Code of Conduct Audits, SA8000, Ethical Audits, Factory Evaluation , Physical and Chemical Testing of textiles and Leather products and applicable trims, CE Mark and Product Certifications , Bunker Survey Before And After Supply , On Hire Bunker Survey , Off Hire Bunker Survey , On Hire Condition Survey , Off Hire Condition Survey , Ullage Survey , Hold Inspection , Tank Inspection , General Condition ( Pre-Purchase And PI Condition Survey ) , Damage Survey / Cargo Survey , Loading And Discharging Supervision , Sample Survey , Sealing / Unsealing Survey , Tallying Survey , Container Inspection And, Supervision Of Stuffing , Hold Capacity Evaluation , Cargo Gear Crane Inspection, Offshore gratefulness surveys, Towage inspections operations, Project Cargo Warranty Surveys, Warehouse Risk Surveys, PI Club surveys, On/off sinecure boat surveys, General refrigerated load enclosure repairs inspections, Pre-discharge induce surveys of steel cargoes, Bunker surveys and assistance with cargo/chemical decay investigations, Marine Insurance, Project Cargo Risk Management, Loss Prevention, Marine Consultancy, Reefer Cargo, Container Lashing Securing, Safe Unsafe berth load lashings and securing as good as reefer travel in containers, Risk government detriment impediment surveys especially on plan cargoes on seductiveness load seductiveness or burden forwarder, General condition consult and induce investigation for vessel barges, General Average Surveys, Warehouse Inspection and Vetting, Reefer and ubiquitous load surveys, Investigations and anti-theft surveys, Pre-discharge / loading induce surveys of steel and ubiquitous cargoes, Salvage operation (Task of a Salvage Master) and guard load discharge, Pre-purchase gratefulness surveys for barges vessel , Towage inspections and operations, Cargo Surveys , Bagged cargoes, Rice – Wheat flour, Sugar – Shea nuts, Coffee – Fertilizer, Cocoa – Cement, Bulk load (fertilizer, wheat, minerals, etc.), Frozen foods, Hydrocarbons, Steel, Log, Vehicles, Containers, Quality apportion control, Tally consult of loading / discharge, Hull machinery, Heavy lift, Securing lashing, Marine Legal, Marine Insurance, Non-life Insurance, Shipping Management, Marine Claims, Insurance Claims, Hull and Machinery (HM) insurance, Protection and Indemnity (PI) Insurance, Cargo Insurance, Marine Legal matters, Ship registration, boat safety, ISM, Safety Management, Claims Management, Surveys of sea and load associated repairs of all kind (transport by road, ocean, atmosphere or rail), Freight guilt surveys, Loss impediment surveys and investigations, Surveys of repairs to stored goods, Warehouse inspections including comment of risks, Assistance in plan load operations and load securing inspections for sea ride including complicated lifts, Loading and unloading inspections, Assessment of wrapping techniques and materials, Loss government for vital and industrial claims, Assessment of material repairs after ride / financial loss, Surveys of domicile products / personal effects including analysis of a stream values before and after a repairs event, Organizing of deliver operations and reconditioning procedures, Sales of shop-worn products on a deliver marketplace worldwide, Ship inspections including induce and reason surveys, Hull surveys, e.g. of pleasure crafts, internal vessels or yachts, Consultancy services / risk management, Recommendations of loss-minimizing measures, Assistance in plan load operations and load securing inspections for sea ride including complicated lifts, Loading and unloading inspections, Assessment of seaworthy wrapping techniques and materials, Organizing of deliver operations and reconditioning procedures, Ship inspections including induce and reason surveys, Hull surveys, e.g. of pleasure crafts, internal vessels or yachts, Recommendations of detriment minimizing measures, Marine risk government , and all associated Marine and Non Marine , Rail, Road, Land, Air, Industrial , Material, Goods, Cargoes, Surveys / Inspections / Investigation / Claims Handling / Loss Estimation and all associated surveys Types.
We are Worldwide Surveyors Active in Many Countries Like; India / Indonesia / Kuwait / Saudi Arabia / Iraq / Turkey / Turkmenistan / Kazakhstan / Ukraine / Middle East / Africa / Arabic Countries / Europe / Asia / America / Russia / Oceanic / Australia / New Zealand / CIS / etc.

2- Claims Settling , Marine and Non-Marine Claims Services, Marine Consultancy and Surveys, Non-Marine Consultancy and Surveys, Loss Adjusting, Loss Assessment, Loss Prevention, Loss Advisory, Risk Management, Recovery, No Cure No Pay Cases, Casualty Surveys and Investigations, General Average / Salvage, Insurance Enquiries, Charter Party Disputes, Sale Contract Disputes, Arbitration / Litigation Assistance, Maritime Fraud Investigations, Survey / Technical Advice, Debt Recovery, Bill of Lading (BL) / CMR / Carnet TIR and Charter Party Disputes and Investigations, Advisory and Assistance, Disputes and Cases Studies / Advises, Arbitrators Assistance, Advocates Assistance, Lawyers Assistance, Advisors / Advisers , Technical Consultancy, Problems Solving, Plans Review, Adjusting and Related Matters.

3- Panama, Cambodia, Barbados, Sierra Leone, Kiribati, Moldova, Tuvalu Island, Comoros, St.Vincent a Grenadines, Belize, Togo, Bolivia, Cooks Island, Dominica, Lebanon, Syria, Mongolia, Nigeria, Honduras, Madagascar, Jordan, Libya, Georgia, Malta, Equatorial Guinea, Cape Verde, Ecuador, Bulgaria, Tanzania, Sudan, Barbados, Vanuatu, Niue, Several Other Maritime Flags and Maritime Administrations, Flags of Convenience , Etc Vessels / Ships/ Tankers / Cargo Vessels/ Passenger Vessels/ Ferries / Boats / Yachts Flag Registry and Classification.

4- Hull and Machinery (HM), Vessels / Ships Classification Services, Vessels / Ships / Boats / Yachts Inspections , Class, Statutory, Gears, Safety, ISM, ISPS, ISO, DOC, SMC, Surveys / Inspections ,ASI, GFI, AFSI, SW, Flag State Inspections, Classification and Certifications on seductiveness of Prime Flag Authorities Like; Panama ( AMP / PMA ) ASI Inspector, Barbados ( BMSR ) AFSI and SW , Cambodia ( I.S.R.O.C ) GFI, Palau (PISR) FSI and NON-IACS Classification and Certification Associations / Vessels Classification Services. We are Approved / Certified / Legal Flag State Inspectors to a Panama / Barbados / Cambodia Maritime Flag Administrations for Annual Flag State Inspections, Crew Accommodation Inspections, ILO MLC 2006 Inspections and associated inspections compulsory by Marine Flag Administrations. , Issuing Hull and Machinery / Statutory / ITC / CSSCC / CSSEC / CSSRC / ISM / ISPS / SMS / DOC / MLC / Etc Certificates.
We are Flag State Inspectors to Panama Segumar / Panama Maritime Authority (PMA / AMP) as ASI / Annual Safety Inspector, International Ship Registry of Cambodia (ISROC) General Flag Inspector (GFI), Palau International Ship Registry (PISR) Flag State Inspector (FSI).
We are Approved Agents to Bulgarian Register of Shipping (B.R.S / BRS) – Varna – Bulgaria.
We are Representative / Deputy Registration Officer to Sierra Leone Maritime Administration (SLMARAD).
We are Deputy Registrar (DR) to Palau International Ship Registry (PISR).
We are authorized Surveyors / Inspectors of I.N.S.B, Macosnar, I.C.S, M.B.S, B.R.S, D.B.S, H.I.N.I.S.B, NASHA, Etc.
Some of a activities in this territory are as below:
Class Certificates Hull and Machinery
Plan Revision and Approval
Statutory Inspections
SOLAS and Load Line
MARPOL: Annex I, II, IV, V and VI
ISM Code
ISPS Code
ILO MLC 2006
Non Conventional Vessels Certification
Other Certification Services
ISM / ISO 9000: 2008 Consultancy
SSA / SSP Preparation for ISPS Code
Preparation of ISM / ISO Manuals
Support During a Implementation of Quality and Safety Management Systems (SMS)
Familiarization with ISO / ISM Codes
ISM / ISO Internal Audits
Designated Person Ashore (DPA)
Designated Person for PCSOPEP
Tonnage, Freeboard, Stability and all other Calculations
Training Courses for SOLAS, MARPOL, Load Line, ISM, ISPS, ILO MLC 2006 and other Courses

5- Marine and Non-Marine Consultancy and Legal advisory, Claims Handling, Claims Advisory, Feasibility Studies and Related Matters.

6- ISO / ISM, Etc Certification Consultation , Quality Audits and Certification , Standardization and Certification Services , Quality Standardization Certificates Issuing Services, Quality Assurance Certification and Consultants, Safety Consultant, Quality Standardization Certificates / Certification Issuing Services, Trainers and Instructors. Other associated matters of ISM / ISPS/ ISO / Energy Efficiency / Ship Energy Audits (SEA)/ Strategic Energy Review (SER) / Ship Performance Analysis (SPA) / Contract Energy Management (CEM) / SEEMP and ISO 5001 / Customized (bespoke) Energy Project (CEP) / Emission Services / Industrial appetite Services / Clean and Energy Efficient Technologies (CEETech) Services Asset Management Services / Renewable Energy Services (Solar Heating / Solar Photovoltaic / Wind Turbines) / SMC / Quality Control / SOLAS/ Class HM / ILO MLC2006 , Online Training and Certification, Seafarers Training and Certification, Crew Endorsements, Seaman Book / (Continues Discharge Certificate (CDC) / Certificate of Competency (COC) distribution and Registration Via Worldwide Recognized Flags for Eligible Crew. We are means for audits and certifications as like as; ISO 9001:2008 Quality Management System (QMS), ISO 9001, ISO 14001:2004 Environmental Management System (EMS), OHSAS ISO 18001:2007 Occupational Health Safety Management System , ISO 22000:2005 Food Safety Management System, Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Halal Audits and Certification, and any other associated ISO Audit and Certification with high peculiarity services.

7- Testing, NDT, Calibration Services, Ultrasonic Tests, DT, 3D Laser Scanning, Inclining Tests, Lifting Tests, Cranes Tests, Vessels Drawing, Vessels Designing, Calculations, Tonnage Calculations, Freeboard Calculations, Bollard Pull (BP) Testing and Calculations, Trim and Stability Booklets and Weight Calculations , Loading Manuals, Designing, Planning, ETC

8- Superintendency, Technical Assistance, Estimations, Dry Docking, Repairs, Shipbuilding, Supervisory, Naval Architecting / Architecture , Advisory, Ship Managements, Preparation of all ISM / SMC / DOC / ILO / IEEC / SEEMP / Etc Booklets and Manuals and Related Matters.

9-Insurance, Hull Machinery / Cargo Policies and PI cover arrangements worldwide. We are attorney for Marine Pollution Insurance Policies. Broker to WQIS (Water Quality Insurance Syndicate) as a largest underwriter of Pollution Liability Insurance in United States and Bunker Pollution Blue card.

10-Agent, Surveyor, Claims Agent of some Insurers / Insurance Companies, P and we Clubs, Loss Adjusters , Classification Societies / Associations, Maritime Flag States , Factories, etc from worldwide .

11- We are Legal PI Correspondent and Surveyors of: British Steamship Protection Indemnity Association (Bermuda) Limited / BSM, Hanseatic Underwriters, Group 3A PI Club– For Gulf Cooperation Council Areas, Türk P ve we Sigorta A.Ş / Turk PI, while concur with other PI Clubs on box by box basis.
We are Claims Agent of CHUBB / ACE Insurance Group.
We are Network Surveyor of Save Insurance Brokers Hamburg – Germany.

12-Direct and categorical play / distributor of opposite Pumps, Valves and some other Industrial, Marine and Non Marine Pumps and Valves.

13-Direct and categorical play /distributor of Fuel, Lube Oil, Gear Oil, Hydraulic Oil, Diesel Oil , etc Normal and Nano Oil Additives for complicated avocation engines, generators, energy plants, turbines, etc.

14-Direct and disdainful play of European Made Sextants, Star Finders, Artificial Horizon, Navigation and Nautical Equipment.

15- Supplying and Installing Propellers Net, Weed, Rope Cutters to revoke your diving, additional docking, additional costs. Spurs Marine Cutters are done in USA, High Quality and Best Value for your Money.

16-Direct Sellers and fabricators of SPS Overlay Systems. Below a waterline repairs, no cofferdam or live group dive required, Seachest / Sea-Chest repairs regulating SPS Overlay,

17-Direct Seller of Propeller net / weed / wire cutters.

18-Direct play of Bitumen, Paraffin Wax, Liquid Paraffin, and many other Oil, Chemical and Petrochemical, Mineral , Industrial, Products, like; desiccant directly from factory.

19-Direct play / distributer of European Made Sewage Treatment Plants Equipment for Treatment of Liquid Waste performed from industrial food processing, with Highest Quality and also Airlift Systems Sewage Treatment of Sewage Waters / Black / Grey Waters.

20-Direct and categorical play / distributor of Security Seals, Containers Seals, Cargo Holds Seals, Tanks Seals, Adjust Seals, Marine and Non Marine Seals.

21- Direct play of European Made Equipment for; Cooling Freezing, CHP Plants- Generators, Extraction of Vegetable Oil, Fish Farming Installations, Light Buildings, Processing and Packing, Rendering Equipment, Silo Installation- Feedstuff Plants, Slaughtering, Special Purpose, Plants, Treatment of Liquid Waste, Packing and Packaging of Fish / Shellfish and Convenience Products, Processing and Packing of Meat and Poultry, Slaughtering and Processing Equipment for Poultry, Slaughtering Equipment for Sheep, Compact Spiral freezer, and arrangements for Planning of Production Plants / Production / Implementation.

22-Direct play of Dry Docks Equipment Like: Synchrolift, Floating Dry Dock, Plus all associated parts, Planning , Advising, Contracting, Supplying of Information, Consultancy, etc.

23-Dealer and seller of Dredge / Dredging Equipment and Technology as like as: Cutter Suction Dredger, Trailing Suction Hopper Dredger, Dredge Ball Joint, Dredge Pump, Dredge Gate Valve , Dredge Cutter Head, Dredge Bow Coupling, Dredge Swivel Bend, Dredge Turning Gland, Dredge Pipe Pieces, Dredge Suction Mouth , Dredge Bucket and other applicable tools and apparatus to dredge industry.

24- Dealer and Seller of Other equipment Like; Additive, Agricultural, Animal Food, Fertilizer, Automobile / Cars Spare Parts, Navigation Equipment, Diving and Salvage Equipment, Marine Engines , Auxiliary Engines , Generators , Separators , Shaft , Propeller , Turbo Generators , Turbo Chargers , Zinc Anodes , Gear Boxes , Motors, Paints, Thinners, Pipes, Fittings, Flanges, Hoses, Connections, O-rings, Filters, Filtration Systems, Purifiers, Water Desalination, Marine Radio Equipment, Marine Parachutes / Hand Flares / Smoke Signals, Safety / Nautical / Fire Fighting Systems, Scrap Material, Seal , Washer, Gasket, Bolt, Nut, Bush, Bearing, Tools, Equipment, Hardware, Instrument, Water-Jet Cutters, Fueling Systems, etc.

25-Deal in organisation sell and squeeze and brokerages from organisation and arguable sources.

26-We are active worldwide, globally and internationally. Our Main Office is Located in a Prime Location in Dubai – United Arab Emirates nearby to Jebel Ali Port / JAFZA , Have Worldwide Agencies and Surveyors in all Main Ports and Cities, Asia / Europe / Australia / New Zealand / Oceania / South and Central America / USA / Canada / Africa / Middle East / CIS / African Zones / Arabic Zones , With good entrance to UAE (United Arab Emirates) , Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait , GCC, Middle East , Iran / Persia , Africa, Europe, America, Oceania , Asia and other world’s Countries .We are means to work in Dubai , Jebel Ali , Abu Dhabi , Sharjah , Khor Fakkan , Ajman , Ras Al Khaimah , Umm Al Quwain / Qaywain , Fujairah / Fujeirah , Al Ain in UAE , Tehran , Isfahan / Esfahan / Sepahan / Espadana , Tabriz, Shiraz, Sistan and Baluchistan, Ilam, Khorasan, Mashhad, Daregaz / Dargaz, Sarakhs, Bazargan, Khoozestan / Khuzestan , Lotfabad, Chahbahar , Bandar Abbas , Bandar Bushehr, Assaluyeh Port , Bandar Imamam Khomeini (BIK) , Khorramashahr, Abadan, Bandar e Kong, Natanz, Bandar Deylam, Bandar Dayyer , Azerbaijan, Hamedan, Gilan, Ardabil , Zanjan , Qazvin, Mazandaran, Alborz, Semnan, Markazi, Luristan / Lorestan , Khorramabad , Chaharmahal and Bakhtiari / Shahrekord / Shahr e Kurd , Fars , Hormozgan / Hormuzgan / Hurmozgan , Golestan, Ahvaz, Bandar Lengeh, Qeshm / Gheshm Island , Kish Island , Kharg Island , Sirri Island , Lavan Island , Abu Mousa , Bandar e Anzali ( Enzeli ) , Rasht, Neka , Noshahr , Amir Abad Port , Yazd, Kerman, Rasht, Kurdistan, Kurdestan, Qom, Karaj, Kermanshah, Sabzevar, Zabol, Saravan, Zahedan, Chahbahar / Chabahar, Ramsar, Chaloos, Noshahr, Babol, Sari, Behshahr, Neftchala, Astara, Gorgan, Caspian Sea , Baku, Istanbul, Izmir, Makhachkala, Astrakhan, Turkmenbashi, Persian Gulf, Oman Sea, Red Sea, Afghanistan / Kabul / Kandehar / Mazar e Sharif / Ghorian , Pakistan / Karachi / Islamabad / Gwader , India / Bombay / Mumbai/ Goa / Chennai / Gujarat / Visakhapatnam , Armenia, Saudi Arabia / Riadh / Dammam / Yanbu / Al Jubail , Kuwait , Bahrain / Manama , Oman / Muscat / Salalah / Suhar , Qatar / Doha , Syria , Lebanon , Iraq , Jordan , Turkey , Yemen / Aden / Hodeidah / Hodeida / Gulf of Aden , South Korea, Japan, China , Panama , Greece , France , Italy, Germany , Denmark, Spain , Norway , Luxembourg, The Netherlands , Belgium , Russia, Ukraine , Bulgaria , Romania, UK / United Kingdom , Ireland, Scotland, St. Vincent The Grenadines , Belize , South Africa , Tunisia, Singapore , Malaysia , Egypt , Sudan , Ghana , Croatia, Lithuania , USA, Canada, Morocco , Chile, Argentina , Brazil , Cyprus, Honduras , Bolivia , Chile, Vietnam, Kenya, Kazakhstan ,Tajikistan , Turkmenistan , Kyrgyzstan , Uzbekistan , Armenia, Mauritius , Thailand , Cambodia, Laos, Bangladesh / Chittagong , Indonesia , Myanmar, Senegal , Libya , Philippines , Malta, Barbados, , Brazil, Ecuador, Slovenia, Thailand, Burma, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Swiss , Switzerland, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica Czech Republic, Djibouti, Dominica, El Salvador, Equatorial Guinea, South Africa, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Laos, Latvia, Liberia, Lichtenstein, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Marshal Islands, Mauritania, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Mongolia, Mozambique, Namibia / Walvis Bay , New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, Taiwan, Hong Kong, Cameron / Cameroun ,Croatia, Lithuania, Lebanon, Niue, and some other Ports / Towns Worldwide. We Think and Work Globally.

N.B: We are a British Steamship PI Association (Bermuda) Correspondent for Ports of Caspian Sea: Anzali Port; Nowshahr Port; Amirabad Port; Makhachkala Port; Atyrau Port and Ports of Dubai – UAE
Best Regards / Mit Freundlichen Grüßen
Masoud Zakian (PhD M.Eng)
Marine, Class, Cargo, Insurance and PI Specialist
Senior Official Sworn Expert/Surveyor/Loss Adjuster/Auditor
ISM, ISPS, ISO, Energy, ILO, BWM Auditor / Lead Auditor
Member of IAOE (Sworn Expert: Marine Transport and Diving)
Fellowship of The CLM Alliance – USA
Zakian Surveyors Loss Adjusters L.L.C
P.O.Box: 282403 – Dubai – UAE
Mobile (AE): +971507482424
Mobile (DE): +4916095959377
Tel (AE ) : +97144213628
Fax (AE ) : +97143614188
E-Mail : masoudzakian@gmail.com
E-Mail : masoudzakian@masoudzakian.com
url: www.zakiansurveyors.com
Url: www.masoudzakian.com
Url: http://masoudzakian.wix.com/zakian-surveyors
Facebook: https://www.facebook.com/zakiansurveyors/?ref=aymt_homepage_panel
Worldwide Surveys Services, Coordination
Member of TMN Survey Group – Worldwide Surveys
ERGET Global Claims Services Network Surveyors
British Steamship PI Association (Bermuda) Ltd – Correspondents
Hanseatic Underwriters – Correspondents
Group 3A PI Club – Gulf Cooperation Council Areas Correspondents
Türk P ve we Sigorta A.Ş / Turk PI – Correspondents Surveyors
Chubb / ACE Insurance Group – Claims Agent
Sierra Leone Maritime Administration (SLMARAD) Registration Officer
Palau International Ship Registry (PISR) Deputy Registrar and FSI
Panama,Sierra Leone, Cambodia, Kiribati, Moldova,
Palau, Tuvalu Island, Comoros, St.Vincent, Belize, Togo,
Bolivia, Cooks Island,Dominica,Lebanon,Syria, Mongolia,
Nigeria,Honduras,Madagascar,Jordan,Libya,Georgia,Malta,
Equatorial Guinea,Cape Verde, Ecuador,Tanzania,Bulgaria,
Sudan,Barbados,Vanuatu,Niue,Etc Flag Registry and Classification.
Dealer of Pumps,Valves,Additives,Nautical Instruments,Shipbuilding
Equipment,Sewage Treatment Systems,Processing/Packaging/Freezing/
Slaughtering/Planning and Related Equipment of Food Industries.

بیمه
تهران

Article source: https://www.jooyeshgar.com/product/det-42492

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان خرید بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه 16,000 تومان خرید کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته  - اورجینال 20,000 تومان خرید آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می  - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال 15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران  - اورجینال 24,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال 15,000 تومان خرید کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل 18,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال 18,000 تومان خرید کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان خرید کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 14,800 تومان خرید دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال 13,800 تومان خرید آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال 13,800 تومان خرید مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code