آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 17 آوریل 2018
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637334 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637274 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637238 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637185 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637119 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479637065 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479470062 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479470026 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469963 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469878 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469845 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469816 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469709 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469627 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469384 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469314 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469286 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469242 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469168 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479469122 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479404450 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479142841 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479142767 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479115302 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479113100 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479112924 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479112819 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479112592 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479112450 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی N1479112401 آموزش انگلیسی برای کودکان، روش‌های خانگی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

ماهنامه کودک: همچنان که با کودکتان گام به گام پیش می‌روید و به او در یادگیری زبان دوم کمک می‌کنید این مسئله را به یاد داشته باشید نکاتی در یادگیری زبان‌ها وجود دارد که اگر از ابتدا اشتباه فرا گرفته شوند تصحیح آنها به مراتب سخت‌تر از یادگیری اولیه شان خواهد بود. مواردی مانند تفاوت بین جنسیت‌ها (She/ he) (a و an)، (جمع بستن s) سوم شخص برای فعال‌ها از جمله مسائلی هستند که در یادگیری زبان انگلیسی بهتر است از همان ابتدا به کودکان آموزش داده شوند. این موارد اگر چه به نسبت ساده به نظر می‌رسند، اما در عین حال یادگیری‌شان برای کودکان زمان‌بر و گاهی مشکل است.

کودک 4 ساله‌ای را در نظر بگیرید که هنوز در صحبت کردن زبان مادری‌اش فعل‌ها را درست به کار نمی‌برد و اکنون قرار است به او یاد بدهید که برای فعل سوم شخص از حرف S استفاده کند! احساس نمی‌کنید که با خواندن این جمله خودتان نیز دچار کمی استرس شدید؟ اما اصلاً نگران نباشید کودکان در یادگیری از ما باهوش‌ترند و اگر شما روش صحیحی برای آموزش داشته باشید حتی کودکی با ناتوانی‌های یادگیری را نیز به بهترین وجه ممکن آموزش خواهید داد. این اصل بسیار مهم را در نظر داشته باشید که کودکان با بازی یاد می‌گیرند نه زمانی که سعی می‌کنید اشتباهاتشان را تصحیح کنید.

تفاوت a/ an و کلمات جمع

اگر روزی ده بار برای کودکتان تکرار کنید که (an) در ابتدای کلماتی که با حروف صدا دار شروع می‌شوند و تعداد آنها یکی است می‌آید، مطمئن باشید که در روز دهم کودکتان بدون اینکه منظور شما را درک کرده باشد در چشم‌هایتان نگاه می‌کند و می‌گوید: فکر می‌کنم که بیشتر دوست دارم نقاشی بکشم تا اینکه انگلیسی یاد بگیرم!

نیازی نیست کودک شما بداند که چرا در ابتدای بعضی از کلمات حرف a و در ابتدای برخی  دیگرan می‌آید بلکه تنها او باید بداند که به عنوان مثال یک سیب an apple است. همین برایش کافی است.

تنها راه آموزش این تفاوت تکرار و تمرین است. نیازی نیست کودک شما بداند که چرا در ابتدای بعضی از کلمات حرف a و در ابتدای برخی  دیگرan می‌آید بلکه تنها او باید بداند که به عنوان مثال یک سیب an apple است. همین برایش کافی است. برای ابتکار از همان ابتدا که کلمات را به او آموزش می‌دهید به صورت  جمع و یا مفرد آن ها را نام ببرید. اگر یک سیب به او نشان می‌دهید بگویید an apple  و اگر 2-3 یا یک سبد سیب به او نشان می‌دهید بگویید Apples . ما از پدر مادرها خواهش می‌کنیم که وقتی به کودکتان کلمه‌ای را می‌خواهید بیاموزید به او نگویید: « سیب میشه apples و یه دونه سیب میشه an apple حالا تو بگو!» کودکان در برابر این رفتار شما واکنش منفی نشان داده و کلمه را نه تنها تکرار نمی‌کنند بلکه یاد هم نمی‌گیرند.

یادگیری انگلیسی

 به جای این کار در حالی که یک سیب را که در دست دارید بو کنید یا تکان بدهید یا بچرخانید یا هر کار بهتری که با توجه به موقعیت به ذهنتان می‌رسد انجام دهید و بگویید: an apple سپس ظرف سیب‌ها را برداشته یا با دست نشان دهید و بگویید: apples یا در مورد هلو می‌توانید a pink و peaches را به کار ببرید. هیچ گاه وقتی کودکان از اصطلاح a apple استفاده می‌کند نگویید: « نه! an apple» بلکه حرف او را تایید کرده و بگویید: « بله an apple» و an را با تاکید بیشتری تلفظ کنید. اگر چند بار به همین طریق کلمات را برایش تلفظ کنید به مرور او با دیدن یک سیب از an apple استفاده کرده و با دیدن چند سیب apples را به کار می‌برد.

اساس یادگیری در کودکان باید از طریق بازی باشد معما، جدول، پازل جزء بازی‌هایی است که می‌توانید برای آموزش زبان انگلیسی به کودکتان از آنها استفاده کنید. البته استفاده از جدول  و پازل را در مقاله بعد توضیح می‌دهیم. چیزی که شما نیاز دارید کمی خلاقیت است.

معما

برای این که در یادگیری زبان انگلیسی به کودکان کمک بیشتری بکنیم بهتر است روش‌های مبتکرانه و جدیدی را به کار ببریم.

1. ساختن معما کار ساده‌ای است آن هم برای کودکان به این نمونه توجه کنید:

You can lay on it!! What is it؟

It’s white; we can eat it with bread in a morning what is it؟

می‌توانید از 20 سوالی‌ها (برای کودکان تعداد 20 سوال زیاد است و بهتر است تعداد سوالات 10 عدد باشد) استفاده کنید. کلمه‌ای را در ذهنتان آماده کنید و از او بخواهید آن‌قدر بپرسد تا به جواب برسد. اجازه بدهید همین سوال‌های ساده ذهن کودک شما را به سمت کلماتی که می‌داند ببرد. اگر در جواب سوال دوم شیر را نام ببرد معلوم است که سفید بودن و خورده شدن در صبح را متوجه شده پس یک بار دیگر سوال را تکرار کنید و این بار روی خوردن با نان تاکید بیشتری بکنید دو نکته را فراموش نکنید 1- او باید جواب را به انگلیسی بدهد 2- در ازای پاسخ‌های صحیح جایزه را فراموش نکنید.

2. می‌توانید با این روش برای او یک صفحه بازی بسازید. ستون مارپیچ مانندی بکشید و آن را شماره‌گذاری کنید می‌توانید از خودش بخواهید تا اطراف آن را همان‌طور که دوست دارد نقاشی کند یا به صورت کلاژ  از عکس روزنامه یا کتاب‌های باطله استفاده کنید تا صفحه جذاب‌تری داشته باشید. مثل یک جنگل، بیابان، مدرسه، بیمارستان و غیره. با توجه به این تصاویر و تعداد ستون‌ها  یا بدون ارتباط با تصاویر سوال‌هایی را به انگلیسی همانند بالا طرح کنید. سوال‌ها باید با توجه به میزان آشنایی کودکتان با زبان انگلیسی باشد پشت کارت‌ها را شماره‌گذاری کنید (بهتر است سوال‌ها از آسان به مشکل مرتب شوند). خانه اول را خانه شروع نام‌گذاری کنید از یک شی کوچک مثل ماشین عروسک کوچک یا هر چیز کوچکی که برای این کار مناسب باشد به عنوان مهره استفاده کنید رسیدن به شماره بالاتر منوط به پاسخ به سوال شماره‌ای است که مهره در آن قرار دارد.

3. یکی از بازی‌های جالبی که خود ما نیز در زمان کودکی انجام می‌دادیم بازی بود که به عنوان مثال 5 خط کوچک پشت سر هم می‌کشیدیم و به دوستمان می‌گفتیم کلمه مورد نظر 5 حرف است. او می‌توانست تا 10 حرف را نام ببرد تا کلمه کامل شود اگر نمی‌توانست ما برنده می‌شدیم. شما نیز می‌توانید این بازی را در یادگیری زبان انگلیسی با کودکتان انجام دهید. این بازی مختص کودکانی است که با خواندن و نوشتن انگلیسی آشنایی دارند.

Article source: https://niniban.com/fa/news/35150/آموزش-انگلیسی-برای-کودکان-روش‌های-خانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code