آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 16 آوریل 2018
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637334 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637274 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637238 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637185 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637119 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479637065 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479470062 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479470026 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469963 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469878 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469845 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469816 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469709 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469627 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469384 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469314 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469286 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469242 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469168 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479469122 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479404450 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479142841 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479142767 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479115302 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479113100 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479112924 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479112819 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479112592 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479112450 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... N1479112401 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  
آموزش زبان انگلیسی در خواب از واقعیت تا تبلیغات

برخی از زبان‌شناسان دانشگاه سوئیس تحقیقاتی را در مورد آموزش زبان در خواب انجام داده‌اند که می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای یادگیری سریع‌تر زبان انگلیسی به وجود آورد. این تحقیقات بر آموزش در حین خواب تمرکز دارد. چنانچه انسان بتواند در خواب بیاموزد، یادگیری زبان انگلیسی نیز به سادگی امکان پذیر خواهد بود. آیا آموزش زبان انگلیسی در خواب رؤیایی است دست‌نیافتنی؟ در ادامه با ما همراه باشید.

بررسی‌ زبان‌شناس درباره امکان آموزش زبان در خواب

در این بررسی عده‌ای از شرکت‌کنندگانی با زبان مادری آلمانی را به دو گروه تقسیم کردند. هدف آموزش زبان هندی به این دو گروه بود. گروه اول به‌طور کاملاً عادی به شنیدن کلمات هندی از دستگاه پخش صوت پرداختند کاری که بسیاری از زبان آموزان روزانه انجام می‌دهند.

برای گروه دوم آموزش در حالت نیمه هشیاری و خواب‌وبیداری انجام شد. به این صورت که ذهن هنوز کاملاً به خواب نرفته و پخش صوت به زبان هندی برای زبان آموزان شروع شد. پخش صوتی در خواب NonREM که هنوز فرد به خواب عمیق نرفته بودند انجام شد. (non-rapid eye transformation sleep)

محققان برای بررسی تفاوت در زمان خواب‌وبیداری، دو گروه شرکت‌کننده را تحت آزمون زبان هندی قراردادند. هدف از این آموزش کشف تفاوت معنادار بین آموزش در خواب‌وبیداری بود. در کمال حیرت و ناباوری گروهی که در طول خواب NonREM به کلمات گوش‌داده بودند توانایی بیشتری در یادآوری کلمت هندی نشان دادند.

e1a3d 1 7 آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...

آیا می‌توان در خواب انگلیسی یاد گرفت؟  

پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام‌گرفته است که توانایی مغز انسان را در حالت عدم هوشیاری قیاس کنند. خواب درواقع عدم هوشیاری مغز انسان است و بررسی‌ها نشان داد که آزمایش‌شوندگان در حالت خواب عمیق، قادر به یادگیری نبودند.

در حال حاضر محصولات گوناگونی به بازار عرضه می‌شود که تأکید بر آموزش زبان انگلیسی در خواب دارد درحالی‌که چگونگی و ماهیت این آموزش به‌طور علمی و دقیق به اثبات نرسیده است. در این زمینه پژوهش‌ها ناقص و تا حدودی نیمه‌کاره رهاشده و مقالات معتبری ارائه نشده است. کمبود مقالات معتبر می‌تواند اساس آموزش در خواب را با شبهاتی مواجه کند.

اثرات آموزش زبان در خواب برای مدت‌های طولانی مشخص نیست. تاکنون تحقیقات مستمر و بلندمدتی در این رابطه انجام‌نشده است. تحقیقات محققان سوئیسی گرچه امیدبخش بود ولی تا نیل به نتیجه راه درازی در پیش دارد. این تحقیقات نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیادی بین دو گروه شرکت‌کننده در صبح روز بعد بود. همان‌طور که می‌دانید فرایند یادگیری در طی زمان مؤثر واقع می‌شود و در این تحقیق زمان بسیار کوتاه در نظر گرفته‌شده است.

با فرض درست بودن نتیجه این آزمایش، هنوز تحقیقی بر روی اثرات این آموزش بر اختلال خواب افراد انجام‌نشده است. این افراد در محیط آزمایشگاهی قرار داشتند و تحت شرایط کنترل‌شده بودند. آیا به‌راستی در شرایط طبیعی، فراهم کردن این امکانات برای همه میسر است؟

پخش صدا در هنگام خواب، نمی‌تواند زمان به خواب رفتن را به‌طور دقیق مشخص کند به عبارتی نمی‌توان تعیین کرد آزمایش‌شونده در حین بیداری کلمات هندی را شنیده و یا اینکه در خواب بوده است.

یادگیری امری پیچیده و نیازمند زمان کافی است. آموزش زبان، منحصر به یادگیری لغات نبوده و مؤلفه‌های بیشتری را دربر می‌گیرد. یادآوری لغات ابتدایی‌ترین کاری است که یک‌زبان آموز بر عهده دارد درحالی‌که یادگیری زبان مستلزم کسب مهارت‌های ارتباطی ویژه‌ای است که به هوشیاری کامل احتیاج دارد.

آموزش در حالت نیمه هوشیاری – خواب‌وبیداری

آموزش زبان در خواب کامل به‌هیچ‌وجه تأیید نشده ولی آموزش در حالت نیمه هوشیار تا حدودی امکان پذیر است. در حالت خواب‌وبیدار ذهن نیمه هوشیار است و می‌تواند فراگیرد. طبق آخرین تحقیقات انجام‌شده، ذهن در حالت خواب‌وبیداری قادر است داده‌هایی را که برایش قابل‌فهم است را به‌صورت عمیق‌تری فرابگیرد. در این حالت فرد تا حدودی می‌تواند وقایع اطراف را درک کند کیفیت یادگیری به درجه هوشیاری شخص ارتباط پیدا می‌کند. ولی برای یادگیری مطالب جدید در حالت نیمه هوشیاری، پژوهش معناداری به دست نیامده است.

نتیجه: شکی نیست که یادگیری در بیداری و هوشیاری مغز انجام می‌گیرد. تحقیقات نشان داده است که مغز انسان در حین خواب درگیر مسائل بیداری است و بسیاری از مشکلات روزانه در طی خواب شبانه حل می‌شوند.

با توجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده توسط نویسنده به نظر می‌رسد یادگیری در خواب نمی‌تواند هوشمندانه باشد. هیچ تحقیق اثبات‌شده‌ای اثرات بلندمدت آموزش زبان در خواب را تأیید نکرده و نمی‌توان برای یادگیری زبان انگلیسی با پخش صوت در هنگام خواب به موفقیت چندانی دست پیدا کرد.

چنانچه مایلید می‌توانید قبل از خواب زمانی را به گوش دادن مطالب موردعلاقه انگلیسی اختصاص دهید و از آن لذت ببرید. به‌محض احساس خواب می‌بایست پخش صوت را متوقف کنید. به نظر می‌رسد آموزش انگلیسی در خواب بیشتر جنبه تبلیغاتی و تجاری داشته باشد و امکان پذیر نباشد. هیچ تحقیق اثبات‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. منتظر پژوهش‌های بیشتر در این زمینه هستیم و امیدواریم نتیجه تحقیقات بتواند راهگشا باشد.

دانلود رایگان کاربردی‌ترین جزوه برای تمامی دانشجویان

* لطفاً ایمیل معتبر و قابل دسترس وارد کنید ، زیرا لینک دانلود کتابچه برای شما ایمیل خواهد شد

امتیازدهی به مطلب: e1a3d rating on آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...e1a3d rating on آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...e1a3d rating on آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...e1a3d rating on آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...e1a3d rating on آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ... (1 امتیاز, میانگین: 5٫00 از 5)
359c9 loading آموزش زبان در خواب و همه تحقیقاتی که در این زمینه انجام ...Loading…

Article source: http://www.tarjomano.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code