دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 13 آوریل 2018

دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A

محصولات دسته آموزش زبان و 
زیر دسته انگلیسی

 

 
 
 
 
 
 
 


e72e5 N1479637367 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


e72e5 N1479637334 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


e72e5 N1479637274 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


e72e5 N1479637238 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


c0da8 N1479637212 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


c0da8 N1479637185 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


c0da8 N1479637119 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


c0da8 N1479637065 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال

 
 
 

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

 

 
 
 
 
 
 
 


0c468 N1479636959 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


0c468 N1479470062 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


0c468 N1479470026 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


96e22 N1479469963 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال

 
 
 

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

 

 
 
 
 
 
 
 


96e22 N1479469916 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


96e22 N1479469878 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


96e22 N1479469845 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


ae7b5 N1479469816 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


ae7b5 N1479469775 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


ae7b5 N1479469709 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


ae7b5 N1479469627 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


3fe39 N1479469384 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


3fe39 N1479469338 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


3fe39 N1479469314 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


3fe39 N1479469286 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


e040a N1479469242 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


e040a N1479469195 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


e040a N1479469168 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


88abc N1479469122 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


88abc N1479404450 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه
Conversation Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی
Learning English Steps … – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
 
 

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

 

 
 
 
 
 
 
 


88abc N1479146200 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


88abc N1479142841 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2130f N1479142767 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2130f N1479115302 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning
English Steps … – اورجینال

 
خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation
Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


2130f N1479115249 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2130f N1479113100 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2d253 N1479112924 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2d253 N1479112819 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


2d253 N1479112758 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


2d253 N1479112592 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


6fcdd N1479112450 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی


6fcdd N1479112401 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 
 
 

  صفحه:

 

دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A را به طور کامل در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم میکنیم.

دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A

Extensive Reading for Academic Success A یک دوره ی سطح بندی شده برای آموزش و تقویت ریدینگ در زبان انگلیسی است. از ویژگی های این مجموعه می توان به متن های علمی و اکادمیک، کلمات و لیست های واژگان علمی، سولاتی در رابطه با درک مطلب و بسیاری مسائل دیگر اشاره کرد. اغلب متن های این مجموعه حاوی هفتصد کلمه ی زبان انگلیسی هستند که برای آموزش زبان انگلیسی علمی به خصوص مهارت ریدینگ بسیار مفید فایده خواهند بود.

Extensive Reading for Academic Success A

Extensive Reading for Academic Success is a four-book array that presents academic-style reading passages designed for modernized English libel learners. Each book in this array contains 80 passages covering a remarkably inclusive operation of topics, divided into extended categories. These categories consolidate opposite aspects of novel and a humanities, star history, science, sociology, linguistics, art, music, information technology, and communications.

Each reading highway is approximately 700 words in length and is followed by 5 grasp questions. These are matching form of questions found on many stereotyped tests designed to bulk students’ English libel proficiency. The doubt forms following any highway in this array consolidate entire comprehension, inference, paraphrase/sentence simplification, sure idea, chart/summary, and fact questions.

Key comforts of a series:

– Academic-style reading passages

– Comprehension questions customary of many stereotyped tests

– Key diction examine list permitted online

– Supplemental audio recordings permitted online

– Additional listening member array available

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب Extensive Reading for Academic Success A

6fcdd 3b92d download button دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی

  • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success A

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-extensive-reading-for-academic-success-a/

Article source: http://teach2english.blog0.ir/2016/06/02/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-extensive-reading-for-academic-success-a/

               
N1484665897 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1477488603 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1477468907 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1477465472 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 20,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1477465409 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1476379889 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1476365741 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1476177745 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1476173475 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1475691540 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1475478403 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1474864445 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 24,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1450157370 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1450086517 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1450071735 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1450071340 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1450071294 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449819902 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449817551 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449740226 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1449732673 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449637786 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449606851 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1449606718 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1449605676 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445535439 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445502477 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445502406 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 18,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 18,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1445501167 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445501032 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445500749 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445185817 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1445184682 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445108625 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1445103660 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1430856804 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 13,900 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1430856715 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1392820514 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1392819080 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی N1392817833 دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 14,800 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 13,800 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی 13,800 تومان buy دانلود کتاب Extensive Reading for Academic Success A | آموزش زبان انگلیسی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code