دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 10 آوریل 2018

دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

محصولات دسته آموزش زبان و 
زیر دسته انگلیسی

 

 
 
 
 
 
 
 


2940d N1479637367 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


2940d N1479637334 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


2940d N1479637274 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


92f1e N1479637238 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


92f1e N1479637212 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


92f1e N1479637185 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


92f1e N1479637119 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


60d38 N1479637065 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال

 
 
 

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

 

 
 
 
 
 
 
 


60d38 N1479636959 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


60d38 N1479470062 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


75057 N1479470026 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


75057 N1479469963 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال

 
 
 

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

 

 
 
 
 
 
 
 


75057 N1479469916 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


75057 N1479469878 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


486d3 N1479469845 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


486d3 N1479469816 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


486d3 N1479469775 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


e007b N1479469709 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


e007b N1479469627 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


e007b N1479469384 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


e007b N1479469338 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


b4c50 N1479469314 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


b4c50 N1479469286 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


b4c50 N1479469242 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


b4c50 N1479469195 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


ce256 N1479469168 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


ce256 N1479469122 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


ce256 N1479404450 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه
Conversation Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی
Learning English Steps … – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
 
 

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

 

 
 
 
 
 
 
 


ce256 N1479146200 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


efda9 N1479142841 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


efda9 N1479142767 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


efda9 N1479115302 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning
English Steps … – اورجینال

 
خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation
Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


72fe7 N1479115249 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


72fe7 N1479113100 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


72fe7 N1479112924 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


72fe7 N1479112819 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


c47c5 N1479112758 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


c47c5 N1479112592 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


c47c5 N1479112450 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم


c47c5 N1479112401 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 
 
 

  صفحه:

 

کتاب Facts and Figures ویرایش سوم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

در این پست نسخه ی سوم از کتاب Facts and Figures را دانلود خواهید کرد. این کتاب برای آن دسته از زبان آموزانی که دانش زبان سطح پایین دارند و سعی در ارتقا دانش واژگان و مهارت Reading خود هستند بسیار مفید است. در این کتاب مهارت Reading شما از جمله پیدا کردن ایده ی کلی متن، پیدا کردن معنی لغت بر اساس context و … بهبود بخشیده می شود. کتاب Facts and Figures ویرایش سوم را در این قسمت از کاردوآنلاین دانلود کنید.

به علاوه می توانید کتاب Facts and Figures ویرایش چهارم را از کاردوآنلاین دانلود کنید.

Facts Figures 3rd Edition

Learners boost their active diction from 300 to 800 words. Five thematic reading selections per territory recycle vocabulary, visualisation structure, and ease knowledge. Carefully designed pre-reading work and post-reading grasp activities build students’ reading and infamous pondering skills. A accumulation of exercises and games as good as collection activities and collocations recycle pivotal diction found around a readings. Pages 142-178-256 are empty pages, that’s since they weren’t scanned. Page 250 will be scanned after on. For a time being it’s missing.

محتویات

  • خرید آنلاین فایل PDF کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
  • پسورد همه ی فایل های سایت www.kardoonline.com می باشد.

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-facts-and-figures-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85/

Article source: http://teach2english.blog0.ir/2016/04/22/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-facts-and-figures-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85/

               
N1484665897 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1477488603 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1477468907 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1477465472 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 16,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 20,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1477465409 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1476379889 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1476365741 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1476177745 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1476173475 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1475691540 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1475478403 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1474864445 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 24,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1450157370 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1450086517 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1450071735 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1450071340 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1450071294 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449819902 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449817551 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449740226 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1449732673 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449637786 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449606851 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1449606718 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1449605676 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445535439 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445502477 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445502406 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 18,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 18,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1445501167 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445501032 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445500749 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445185817 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 16,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 16,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1445184682 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445108625 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1445103660 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1430856804 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 25,000 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 13,900 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     
               
N1430856715 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1392820514 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1392819080 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم N1392817833 دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 14,800 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 13,800 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم 13,800 تومان buy دانلود کتاب Facts and Figures ویرایش سوم
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code