زبان آموزان-آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 08 آوریل 2018
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637334 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637274 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637238 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637185 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637119 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479637065 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479470062 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479470026 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469963 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469878 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469845 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469816 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469709 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469627 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469384 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469314 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469286 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469242 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469168 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479469122 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479404450 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479142841 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479142767 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479115302 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479113100 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479112924 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479112819 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479112592 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479112450 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی N1479112401 زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

 


چگونه
انگلیسی یاد بگیریم؟

در اين قسمت شما
می‌آموزيد چگونه انگيزه يادگيری انگلیسی را در خود تقويت کنيد،
چطور از اشتباهات جلوگیری کنید، چگونه از ديکشنری به نحو
موثرتری استفاده کنید و در نهايت چطور مهارتهای شنيداری،
گفتاری و نوشتاری خود را افزايش دهید.

از اینجا شروع
کنید



آموزش
تصویری اصطلاحات انگلیسی

در این بخش شما
می توانید اصطلاحات انگلیسی را با کمک تصاویر،
جملات نمونه، توضیحات و معنی فارسی یاد بگیرید. تصاویر
به شما کمک می کند تا هر چه بهتر این اصطلاحات را به خاطر
بسپارید.




روشهای فراگیری لغات

به خاطر سپردن
لغت های یک زبان خارجی می تواند یکی
از بخشهای خسته کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روشهای
مختلفی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد



داستانهای
انگلیسی

مجموعه داستانهای انگلیسی
سطح بندی شده با فرمت PDF به همراه
فایلهای صوتی. شما با کمک
این داستانها می‌توانید هم بر مهارت درک مطلب (Reading)
خود بیافزایید و هم مهارت شنیداری
(Listening)
خود را تقویت نمایید.




اپلیکیشن
اطلس سخنگو




فرهنگ اطلس سخنگو حاوی تمامی کلمات موجود در آخرین نسخه
های معتبرترین دیکشنری‌های مرجع انگلیسی به انگلیسی دنیا است،
تعداد معانی و معادل‌های فارسی ارائه ‌شده برای هر كلمه


انگلیسی و حتی اولویت‌بندی معانی ذکر شده


 

Article source: http://zabanamoozan.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code