جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 13 ژانویه 2018
جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637334 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637274 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637238 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637185 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637119 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479637065 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479470062 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479470026 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469963 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469878 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469845 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469816 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469709 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469627 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469384 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469314 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469286 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469242 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469168 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479469122 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479404450 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479142841 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479142767 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479115302 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479113100 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479112924 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479112819 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479112592 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479112450 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی N1479112401 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

3609b 2ff38  D8A7D986DAAFD984DB8CD8B3DB8C D8AFD8B1 D985DAA9D8A7D984D985D987 150x150 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی
محصولات دسته آموزش زبان و 
زیر دسته انگلیسی

 

 
 
 
 
 
 
 


323cd N1479637367 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


323cd N1479637334 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


323cd N1479637274 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


5283b N1479637238 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


5283b N1479637212 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


66940 N1479637185 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


66940 N1479637119 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


66940 N1479637065 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال

 
 
 

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

 

 
 
 
 
 
 
 


6195c N1479636959 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


6195c N1479470062 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


01e60 N1479470026 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


01e60 N1479469963 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال

 
 
 

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

 

 
 
 
 
 
 
 


01e60 N1479469916 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


1d2a0 N1479469878 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


1d2a0 N1479469845 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


1d2a0 N1479469816 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


75731 N1479469775 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


75731 N1479469709 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


57620 N1479469627 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


57620 N1479469384 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


57620 N1479469338 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


29b8c N1479469314 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


29b8c N1479469286 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


29b8c N1479469242 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


f0899 N1479469195 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


f0899 N1479469168 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


017ef N1479469122 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


017ef N1479404450 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه
Conversation Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی
Learning English Steps … – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
 
 

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

 

 
 
 
 
 
 
 


017ef N1479146200 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


4fc81 N1479142841 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


4fc81 N1479142767 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


4fc81 N1479115302 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning
English Steps … – اورجینال

 
خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation
Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


27524 N1479115249 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


27524 N1479113100 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


03594 N1479112924 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


03594 N1479112819 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


03594 N1479112758 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


135aa N1479112592 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


135aa N1479112450 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی


135aa N1479112401 جملات انگلیسی در مورد خواب | آموزش زبان انگلیسی

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 
 
 

  صفحه:

 

جملات انگلیسی در مورد خواب – عبارات انگلیسی درباره خوابیدن

جملات انگلیسی در مورد خواب

جملات انگلیسی در مورد خواب – عبارات پرکاربرد انگلیسی درباره خوابیدن

جملات انگلیسی در مورد خواب ، خوابیدن ، بیدار شدن ، خواب دیدن ، به زبان انگلیسی

*************************

معمولاً چه ساعتی بیداری می شوی؟

What time do we entirely arise up?

*************************

سحر خیزی؟

Are we an early bird?

 *************************

برعکس، من شب زنده دارم.

On a contrary, we am a night owl.

*************************

نه ، معمولاً دیر به رختخواب می روم، برای همین صبح دیر بلند می شوم.

No, we entirely stay adult late, so we get adult late in a morning.

*************************

انگلیسی ها می گویند: زود خوابیدن و زود بیدار شدن باعث می شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.

The English say, Early to bed, early to rise, creates a masculine healthy, wealthy, and wise.’

*************************

یک مثل قدیمی می گوید، ” سحر خیز باش تا کامروا باشی.”

As a aged mindful goes,” a early bird catches a worm.”

*************************

معمولاً چه ساعتی به رختخواب می روی؟

What time do we entirely go to bed?

*************************

معمولاً شب ها دیر می خوابم. فیلم های آخر شب را نگاه می کنم.

I entirely go to bed late during night. we watch a late night movies.

*************************

هیچ گاه صبح ها خواب می مانی؟

Do we ever oversleep in a morning?

*************************

چون شب ها دیر می خوابم، بعضی مواقع خواب می مانم.

Since we go to bed late, we intermittently oversleep.

*************************

دیشب خوب خوابیدی ؟

Did we snooze good final night?

*************************

بله، تا صبح خواب سنگینی داشتم.

Yeah, we was sound gone cell morning.

*************************

مادرم صبح بیدارم کرد.

My mom woke me adult in a morning.

*************************

دیشب خواب به چشمم نیامد. تمام شب بیدار بودم.

I could not snooze a blink final night. we was inclusive sharp a whole night.

*************************

ساعت ها نتوانستم بخوابم.

I could not get to snooze for hours.

*************************

دیشب بی خوابی کشیدم.

I had a vehement night.

*************************

شاید مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.

Maybe there was a problem with a sham /duvet / mattress.

*************************

چرا قرص خواب نخوردی؟

Why didn’t we take a sleeping pill?

*************************

قرص خواب خوردم، اما فایده ای نداشت.

I did take a sleeping pill, yet it didn’t help.

*************************

آیا مشکل بی خوابی داری؟

Are we pang from insomnia?

*************************

بله، هرگز خواب عمیقی ندارم.

Yes, we never snooze deeply / soundly.

*************************

آیا خواب شما سبک/ سنگین است؟

Are we a light / difficult sleeper?

*************************

معمولاً سر کلاس چرت می زنم.

I entirely take a snooze in class.

*************************

آیا هرگز بعد از ناهار چرت می زنی؟

Do we ever take a siesta after lunch?

*************************

هرگز خر و پف می کنی؟

Do we ever snore?

*************************

توی خواب حرف می زنی؟

Do we ever sigh in sleep?

*************************

چرا دیشب زود به رختخواب رفتی؟

Why did we go to bed early final night?

*************************

شام خواب آلودم کرد.

The cooking finished me tired / dozy / drowsy.

*************************

پای تلوزیون خوابم برد.

I dozed off / nodded off / secluded off in front of a television.

*************************

دیشب خواب تو را دیدم.

I had a dream about we final night.

*************************

دیشب خواب واقعاً عجیبی دیدم.

I had a unquestionably supernatural dream final night.

*************************

دیشب یک کابوس دیدم. فیلم های ترسناک باعث می شوند خواب های بد ببینم.

I had a difficulty final night. Horror cinema give me bad dream.

*************************

تعبیر خواب بلدی؟

Can we conclude a clarification of dreams?

*************************

ولش کن، فقط یک خواب بوده.

Come on, it was customarily a dream.

*************************

ولی رویا ممکن است روزی به حقیقت بپیوندد.

But dreams competence come constant someday.

*************************

همیشه خواب می بینم دارم از یک جایی می افتم.

I am always inattentive that we am forward from a place.

*************************

بیا مینا را از خواب بیدار کنیم.

Let’s arise Mina up.

*************************

نه، بگذار بخوابد. دیشب خیلی خسته بود.

No, let her snooze on. She was so exhausted final night.

*************************

وقتی بچه بودم، مادرم برایم لالایی می خواند.

When we was a child, my mom sang a lullaby for me.

****************************

********************************

فایل صوتی تلفظ جملات انگلیسی در مورد خواب را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

شاید مطالب زیر را نیز دوست داشته باشید

Article source: http://ielts-toefl-tehran.com/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/

Article source: http://teach2english.blog0.ir/2017/04/21/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code