آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 06 ژانویه 2018
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637334 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637274 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637238 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637185 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637119 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479637065 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479470062 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479470026 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469963 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469878 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469845 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469816 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469709 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469627 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469384 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469314 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469286 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469242 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469168 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479469122 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479404450 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479142841 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479142767 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479115302 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479113100 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479112924 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479112819 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479112592 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479112450 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced N1479112401 آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced

در پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین کتاب آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced را برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه یکی از بهترین دوره های آمادگی برای آزمون CAE می باشد. کتاب از ده بخش تشکیل شده است که تمامی قسمت های آزمون را به صورت کامل پوشش می دهد. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین این کتاب را دانلود کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آمادگی آزمون CAE

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

Compact Advanced

Compact Advanced provides C1-level students with consummate credentials and use of a grammar, vocabulary, denunciation skills, topics and examination skills indispensable for success in a revised Cambridge English: Advanced exam. Ten units cover all 4 examination papers, focusing on one partial of any paper in any unit. Reading and Listening texts cover all core topics. Writing tasks embody both representation and indication answers, and Speaking activities are designed to urge fluency and accuracy, and to assistance students demonstrate themselves with confidence. Grammar sections yield additional concentration on building a required abbreviation for a Reading and Use of English paper. Vocabulary submit is during C1 turn and is sensitive by English Vocabulary Profile research. Grammar and wording work is integrated with examination practice, and embody exercises sensitive by a Cambridge Learner Corpus of genuine examination candidates’ answers.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced

f0978 download button آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced

  • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب دانش آموز، فایل PDF کتاب Workbook و فایل های صوتی آن

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون CAE از فروشگاه کاردوآنلاین

89c7c online purchase آمادگی آزمون کمبریج Compact Advanced

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC-compact-advanced/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code