آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 14 نوامبر 2017

محصولات دسته آموزش زبان و 
زیر دسته انگلیسی

 

 
 
 
 
 
 
 


5604d N1479637367 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


5604d N1479637334 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


d7038 N1479637274 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


d7038 N1479637238 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


d7038 N1479637212 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


31bf0 N1479637185 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


31bf0 N1479637119 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


a7931 N1479637065 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال

 
 
 

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

 

 
 
 
 
 
 
 


a7931 N1479636959 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


4aa97 N1479470062 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


4aa97 N1479470026 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


4aa97 N1479469963 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your
Language – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way –
اورجینال


خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در
ایران – اورجینال

 
 
 

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

 

 
 
 
 
 
 
 


89817 N1479469916 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


89817 N1479469878 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


5246b N1479469845 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


5246b N1479469816 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English – اورجینال


خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی –
اورجینال


خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی
دی+1 دی وی دی) – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار
ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 

 
 
 
 
 
 
 


7fedc N1479469775 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


7fedc N1479469709 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


7fedc N1479469627 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


3cbd8 N1479469384 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


3cbd8 N1479469338 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


49570 N1479469314 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


49570 N1479469286 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


24b9e N1479469242 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


24b9e N1479469195 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


24b9e N1479469168 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


6aad7 N1479469122 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


6aad7 N1479404450 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه
Conversation Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی
Learning English Steps … – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
 
 

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

 

 
 
 
 
 
 
 


e6246 N1479146200 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


e6246 N1479142841 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


0f5c3 N1479142767 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


0f5c3 N1479115302 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s
book بصورت پی دی اف – اورجینال

 
خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning
English Steps … – اورجینال

 
خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation
Pieces – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr
Duncan… – اورجینال

 
 
 

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

 

 
 
 
 
 
 
 


0f5c3 N1479115249 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


1fe7f N1479113100 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


1fe7f N1479112924 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


7a383 N1479112819 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از
مبتدی تا پیشرفته – اورجینال


خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled
Stories – اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی
– اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

 

 
 
 
 
 
 
 


7a383 N1479112758 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


8ec97 N1479112592 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


8ec97 N1479112450 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video


8ec97 N1479112401 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 
 
 


خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English
Today – اورجینال


خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری
زبان… – اورجینال


خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA –
اورجینال


خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری
از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) – اورجینال

 
 
 

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word sorcery برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

 
 
 

  صفحه:

 

به شما قول می دهم با خواندن این مقاله و تماشای فیلم تحولی عظیم در آموزش زبان انگلیسی خودتان شاهد باشید.

مشکل اغلب افرادی که می خواهند زبان انگلیسی یاد بگیرند اهمال کاری و نداشتن انگیزه است.

در این مقاله آموزش زبان انگلیسی هفته با معرفی تکنیک جادویی آموزش زبان انگلیسی به روش تربیت ذهن به حل دائمی این مشکلات می پردازیم.

تمام ویدیوهای هفته آموزش زبان انگلیسی را از اینجا مشاهده کنید

برای دانلود این ویدیو روی لینک زیر کلیک کنید:

8ec97 0f36a film download آموزش زبان انگلیسی در منزل +videoدانلود ویدیوی هشتم سایت زبان رمزی8ec97 0f36a film download آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 

کل نکات مهم این مقاله در یک عکس

روی تصویر کلیک کنید تا با اندازه کامل ببینید

a651d af96c 1 12 212x300 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video

 

در مقالات قبلی بخش آموزش زبان انگلیسی هفته سایت زبان رمزی با تکنیک طلایی یادگیری زبان انگلیسی با دفترچه شخصی، تکنیک طلایی یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از گوگل و تکنیک طلایی یادگیری مکالمه زبان انگلیسی به روش تعریف کردن آشنا شدید.

 

 

آموزش زبان انگلیسی 

با تکنیک جادویی تربیت ذهن ! چگونه؟

اصولا ذهن انسان قبل از پذیرش هر موضوع یا چالش جدید، پاسخ ۲ سوال را بررسی می کند. اجازه بدهید به عنوان مثالی از این موضوع، یادگیری زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار دهیم.

زمانی که شما تصمیم به شروع آموزش زبان انگلیسی (یا هر چالش دیگری) می کنید ذهن شما سعی می کند به ۲ سوال اساسی پاسخ دهد:

a651d af96c mind1 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
آموزش زبان انگلیسی

 

 یادگیری زبان انگلیسی چـه لـذتـی دارد؟

آموزش زبان انگلیسی چـه رنـجـی را برای من به همراه دارد؟

منظور از لذت مرتبت با آموزش زبان انگلیسی، نتایجی است که در صورت موفقیت در این عرصه نصیب شما می شود. به عنوان مثال اگر من زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرم، می توانم به کشورهای انگلیسی زبان سفر کنم و از سفرم لذت بیشتری ببرم. می توانم به راحتی از منابع علمی موجود در اینترنت و کتاب های مرجع انگلیسی زبان استفاده کنم. علاوه بر این ذهن هر شخص می تواند با توجه به نوع نگرشی که دارد لذت های دیگری را مورد توجه قرار دهد.

 

به عنوان مثالی از رنج ناشی از یادگیری زبان انگلیسی می توان مثال های زیر را ارئه کرد:

اگر بخواهم آموزش زبان انگلیسی را شروع کنم، زمان کمتری برای تفریح با خانواده و دوستان خواهم داشت!!!

اگر بخواهم آموزش زبان انگلیسی را شروع کنم، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه هایی باشم.

اگر بخواهم آموزش زبان انگلیسی را شروع کنم از کارهای دیگر باز خواهم ماند.

اگر بخواهم سطح زبان انگلیسی خودم را ارتقا دهم، باید تمرینات مفیدی را انجام دهم و ناگزیر باید صبح زودتر از خواب بیدار شوم و شب دیرتر بخوابم!!!

و … .

این مقایسه همیشه در ذهن ما در حال انجام است و نتایج این مقایسه،  کلیدی  است که رفتار و اعمال ما را شکل می دهد. چنانچه در این مقایسه کفه ترازو  به سمت لذت های ناشی از انجام کاری، سنگین تر باشد، ذهن ما می پذیرد که این کار را انجام بدهد و برای رسیدن به این هدف تلاش خواهد کرد.

 

  با توجه به این واقعیت تکان دهنده علمی ما باید به ذهنمان بقبولانیم که لذت یادگیری زبان انگلیسی بیش از رنج ناشی از آن است.

 

در ایـن ویـدیـو آمـوزشـی و مقـاله روشی را بـه شمـا می آموزیـم کـه بـا استفـاده از آن می توانیـد ذهنتـان را برای پـذیرش یادگیری زبان انگلیسی تربیـت کنیــد.

برای این کار همین الان یک کاغذ و قلم آماده کنید و سوالاتی که در ادامه مطرح می کنم را با صبر و حوصله و تامل  پاسخ دهید.

اگر الان اقدام به یادگیری زبان انگلیسی کنم چه سختی هایی را باید تحمل کنم؟

اگر به آموزش زبان انگلیسی بپردازم چه لذتی خواهم برد؟

 

افراد مختلف با توجه به نگرش هایی که دارند پاسخ های متفاوتی به این سوالات می دهند اما نمونه ای از پاسخ های درخور این سوالات در بالا مطرح شده است.

پس از پاسخ دادن دقیق به این سوالات به آینده بروید و دوباره به همین سوالات پاسخ دهید.

اگر همین الان آموزش زبان انگلیسی را شروع نکنم در آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهم شد؟

اگر همین الان آموزش زبان انگلیسی را شروع کنم در آینده چه لذت هایی خواهم برد؟

 

برای پاسخ به این سوالات باید نهایت اغراق را به کار ببرید. به عنوان مثال اگر آموزش زبان انگلیسی را شروع نکنم در آینده هیچ کاری را نمی توانم انجام بدهم و بیکار خواهم ماند و نتایج بیکار بودن در آینده را برای خودتان بنویسید.

اگر زبان انگلیسی یاد بگیرم می توانم در بهترین کمپانی های دنیا مشغول به کار شوم و شرایط فق العاده ای را در زندگی تجربه کنم.

سعی کنید به سوالات ۳ و ۴ پاسخ های زیادی بدهید و نهایت آرزوهایتان را در یادگیری زبان انگلیسی خلاصه کنید. و بگویید اگر زبان انگلیسی را یاد بگیرم به تمام آرزوهایم خواهد رسید و اگر زبان انگلیسی را یاد نگیرم در آینده هیچ جایگاهی نخواهم داشت.

a651d af96c mind2 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
تکنیک جادویی آموزش زبان انگلیسی

 

اگر می خواهید تکنیک جادویی آموزش زبان انگلیسی برای شما هم اثر کنید می بایست پس از پاسخ دادن به این سوالات، هر زمانی که می توانید به ویژه قبل از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب این پاسخ ها را مرور کنید. در سایر زمان ها نیز می توانید این سوالات را مرور کنید. اگر در انجام این کار جدی باشید ظرف مدت زمان کوتاهی ذهن شما می پذیرد که رنـج یـادنگرفتـن زبان انگلیسی بسیـار بزرگتـر از سختـی یادگرفتـن آن اسـت و همچنین لـذت یـادگرفتـن زبان انگلیسی بسیـار بیشتـر از لـذت یادنگرفتـن زبان انگلیسی است. 

 

زمانی که ذهن شما به این باور برسد، شما ذهنتان را برای یادگیری زبان انگلیسی تربیت کرده اید. از این تکنیک فوق العاده می توانید برای رسیدن به سایر اهداف زندگی تان نیز استفاده کنید.

از ما حمایت کنید!  چنانچه این ویدیو و مقاله برایتان مفید بود لطفا از طریق +G  (برای دسترسی به گوگل پلاس و فیسبوک باید از ف*یلتر ش*کن استفاده کنید) و یا شبکه های اجتماعی دیگر که در زیر آمده به اشتراک بگذارید.

Article source: http://www.zabaneramzi.ir/golden-rule-to-learn-english-mind-steerage/

Article source: http://teach2english.blog0.ir/2017/11/05/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-video/

               
N1484665897 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1477488603 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1477468907 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1477465472 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 16,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 20,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1477465409 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1476379889 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1476365741 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1476177745 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1476173475 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1475691540 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1475478403 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1474864445 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 24,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1450157370 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1450086517 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1450071735 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1450071340 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1450071294 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449819902 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449817551 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449740226 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1449732673 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449637786 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449606851 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1449606718 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1449605676 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445535439 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445502477 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445502406 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 18,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 18,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1445501167 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445501032 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445500749 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445185817 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 16,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 16,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1445184682 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445108625 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1445103660 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1430856804 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 25,000 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 13,900 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     
               
N1430856715 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1392820514 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1392819080 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video N1392817833 آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 14,800 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 13,800 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video 13,800 تومان buy آموزش زبان انگلیسی در منزل +video
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code