8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 11 نوامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637334 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637274 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637238 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637185 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637119 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479637065 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479470062 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479470026 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469963 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469878 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469845 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469816 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469709 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469627 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469384 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469314 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469286 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469242 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469168 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479469122 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479404450 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479142841 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479142767 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479115302 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479113100 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479112924 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479112819 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479112592 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479112450 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ... N1479112401 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در زبان انگلیسی

آیا قصد دارید خارج از کشور تحصیل کنید؟  آیا در صدد اخذ  پذیرش یک دانشگاه بین المللی هستید؟  آیا به کار کردن در یک کشور انگلیسی زبان علاقمند می باشید؟  آیلتس یکی از رایج ترین آزمونهای زبان انگلیسی با  شهرتی جهانی  است که مورد پذیرش دانشگاه ها و شرکت های متعددی می باشد. اما چرا شرکت در آزمون آیلتس آینده ی شما را متحول می کند؟

e48cb why ielts test your english language skills 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در زبان انگلیسی

1.آزمون آیلتس برای تمامی مراحل زندگیتان مثمر ثمر می باشد.

چنانچه بتوانید آزمون آیلتس را با موفقیت پشت سر بگذارید قادر خواهید بود  به راحتی در  مدارس ، دانشگاه ها ، شرکت های مهاجرتی و فنی و حرفه ای تحصیل کنید که داشتن مدرک آیلتس از شرایط اخذ پذیرش آن ها می باشد.

2.آزمون آیلتس شهرت جهانی دارد.

آزمون آیلتس به عنوان گواهینامه ی مهارتی شما در زبان انگلیسی  در نظر گرفته می شود که مورد تایید بیش از 9000 سازمان مختلف  در بیش از 135 کشور با  اهداف  تحصیلی ، مهاجرتی و حرفه ای  می باشد. به علاوه به  دلیل  رعایت استانداردهای  کنترل کیفیت طراحی  سوالات شهرت جهانی زیادی را به خود اختصاص داده است.

3.آزمون آیلتس تمرین مناسبی برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی شماست.

شما با شرکت در آزمون آیتلس دانش زبانی خود را به  نحوی به کار می گیرید که  انگار با  انگلیسی زبانان بومی در موقعیت های مختلف  ارتباط برقرار کرده اید. این آزمون به منظور سنجش مهارت های مختلف زبانی مانند گفتاری ، شنیداری ، نوشتاری و خواندن طراحی شده است. طی این آزمون با برقراری ارتباط زنده با یک ممتحن خود را برای رویارویی با  موقعیت های زندگی واقعی  برای مثال  مکالمه با همکاران  یا مشتریان بین المللی خود در دانشگاه  یا محل کار ویا حتی یک سفر خارجی آماده میکنید.

4.نتیجه ی آزمون آیلتس منعکس کننده ی سطح زبانی و تسلط شما به زبان انگلیسی است.

ممتحن های آزمون  آیلتس با اعمال استانداردهای دقیق  روی  هر آزمون نتیجه ی بی نقصی در اختیار شما قرار می دهند ، این بدین معناست که نتیجه ی حاصل دقیقا سطح زبانی شما را منعکس میکند. نتایج آزمون آیلتس  از یک سیستم امتیاز دهی 9 تایی پیروی می کنند به گونه ای که هیچ محدودیت امتیاز دهی تحت  عنوان” مردودی” یا “قبولی ” ندارند. اگر امتیاز شما کمتر از 5 باشد پیشنهاد می شود دوباره در آزمون شرکت کنید. از آنجایی که این سیستم امتیاز دهی 9 تایی در سراسر جهان استفاده می شود  بنابراین هیچ تناقضی درتفسیر نتایج وجود ندارد.

5.هر یک از دانشگاه ها و شرکت های سرتاسر جهان  امتیاز خاصی مد نظر دارند.

اگر داشتن مدرک آیلتس از جمله شرایط مورد نیاز جهت پذیرش در یک دانشگاه یا اداره ی رسمی باشد ، حداقل امتیاز مورد نیاز به منظور پذیرش یا استخدام  به شما اعلام می شود. شما می توانید با مراجعه به “سیستم پذیرش جهانی آیلتس ” یا “The Global Recognition System IELTS” از اسامی  سازمانهایی که مدرک آیلتس را به رسمیت می شناسند و همچنین حداقل امتیاز مورد نیاز هر سازمان  به طور دقیق اطلاع کسب کنید.

87f54 why ielts test your english language skills sarzaminezaban 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در زبان انگلیسی

6.دو نوع آزمون آیلتس که برای انتخاب پیش رو دارید.

شما می توانید بسته به  اهداف شخصی خود یا  موسسه ای که قرار است از آن پذیرش بگیرید “آیلتس آکادمیک” “Academic IELTS” یا ” آیلتس آموزش عمومی””IELTS General Training” را انتخاب کنید. اگر قصد تحصیل  در دانشگاه در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس را دارید ، یا می خواهید در یک کشور انگلیسی زبان کار کنید ، ” آیلتس آکادمیک ” گزینه ی مناسبی برای شماست. به طور کلی  برای آن دسته از افرادی که قصد دارند یک واحد آموزشی را بدون تحصیل در مدارج بالای تحصیلی پشت سر بگذارند  داشتن مدرک آیلتس کافی است و به منظورکار ، سفر یا مهاجرت به یک کشور انگلیسی زبان دارای اعتبار می باشد. چنانچه  هنوز اهداف خود را مشخص نکرده اید بهتر است “آیلتس آکادمیک” را انتخاب کنید چرا که در شرایط گوناگونی مورد استفاده قرار می کنید و پرطرفدار ترین نوع آیلتس می باشد.

7.آیلتس بریتانیای ، آمریکایی یا هر دو؟

آزمون آیلتس  از نظر املا ، گرامر و انتخاب لغات هم انگلیسی امریکایی و هم بریتانیایی را پوشش می دهد.  چنانچه قصد داشته باشید در آمریکا ، انگلستان یا حتی سایر کشور های انگلیسی زبان مانند  استرالیا ، کانادا یا نیوزلند تحصیل کنید ، آیلتس این شانس را به شما می دهد که گوش  خود را به شنیدن لهجه های مختلف زبان انگلیسی عادت دهید ; بخش “خواندن” این آزمون ترکیبی از موارد بالا را در اختیار شما قرار میدهد.  به عبارتی دیگر آزمون آیلتس  توسط استرالیایی ها ، نیوزیلندی ها ، انگلیسی ها و آمریکایی هایی طراحی شده که قصد دارند روشی عینی برای گوناگونی های موجود زبان انگلیسی براساس اصطاحات کاربردی در تبلیغات ، روزنامه ها ، کتاب ها و شرکت های کشور خود  به وجود آورند.

8.هم اکنون آزمون آیلتس در140 کشور در سرتاسر جهان برگزار میشود.

زمان برگزاری آزمون هر سال به طور منظم اعلام می شود. شما می توانید آزمون آیلتس خود را  در 900  دفتر معتبر بریتانیایی سرتاسر جهان بدهید ، یا به صورت آنلاین ثبت نام کنید. سپس دفتر شورای بریتانیا  به ثبت نامتان ترتیب اثر میدهد و آن را  به نزدیک ترین مرکز برگزاری آزمون در کشور شما می فرستد. نتایج 13 روز بعد  از برگزاری آزمون اعلام می شوند یا به طور مستقیم به موسسه یا سازمان مورد نظر فرستاده  می شوند.

دانلود PDF مقاله

 

مترجم این مقاله:

ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان

سرکار خانم پگاه سعیدی وفا کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

تابلو اعلان تخفیف پکیج شش ماهه ی آموزش زبان انگلیسی

07aeb 6 Month Slide 50 darsad Offer 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
یادگیری زبان انگلیسی در منزل
38077 Telegram SarzamineZaban 8 دلیل برای شرکت در آزمون آیلتس و سنجش توانایی های خود در ...
آموزش زبان انگلیسی در تلگرام

 

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با مطالب وبسایت سرزمین زبان مطلع کنید 🙂

Article source: https://sarzaminezaban.com/why-ielts-test-your-english-language-skills/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code