آموزش انگلیسی به زبان ساده

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 08 نوامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637334 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637274 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637238 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637185 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637119 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479637065 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479470062 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479470026 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469963 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469878 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469845 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469816 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469709 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469627 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469384 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469314 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469286 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469242 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469168 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479469122 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479404450 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479142841 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479142767 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479115302 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479113100 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479112924 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479112819 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479112592 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479112450 آموزش انگلیسی به زبان ساده N1479112401 آموزش انگلیسی به زبان ساده
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

 آموزش انگلیسی به زبان ساده

I let it fall, my heart

گذاشتم قلبم سقوط کنه

And as it fell, we rose to explain it

و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی

It was dim and we was over

همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم

Until we kissed my lips and we saved me

تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی

My hands, they’re strong

دستهای من قوی ان

But my knees were distant too weak

اما زانوانم اونقدر قوی نبودن

To mount in your arms

تا بتونم توی اغوشت محکم باشم

Without descending to your feet

و به پات نیفتم

But there’s a side to we that we never knew, never knew

اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم…هیچوقت نمیدونستم

All a things you’d say, they were never true, never true

هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود…هیچوقت راست نبود

And a games we play, we would always win, always win

و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای… همیشه برنده ای

But we set glow to a rain

اما من باران رو به آتش کشیدم

Watched it flow as we overwhelmed your face

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

Let it bake while we cry

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم

‘Cause we listened it screaming out your name, your name

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو

When laying with you

وقتی با تو ام

I could stay there, tighten my eyes

میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندم

Feel we here, forever

و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنم

You and me together, zero is better

من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست

‘Cause there’s a side to we that we never knew, never knew

اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم…هیچوقت نمیدونستم

All a things you’d say, they were never true, never true

هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود…هیچوقت راست نبود

And a games you’d play, we would always win, always win

و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای… همیشه برنده ای

But we set glow to a rain

اما من باران رو به آتش کشیدم

Watched it flow as we overwhelmed your face

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

Let it bake while we cried

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

‘Cause we listened it screaming out your name, your name

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو

I set glow to a rain

من باران رو به آتش کشیدم

And we threw us into a flames

و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

Where we felt somethin’ die, ’cause we knew that

اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

That was a final time, a final time

چون میدونستم این آخرین بار بود…آخرین بار

Sometimes we arise adult by a door

بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم برده

Now that you’ve gone, contingency be watchful for you

حالا که رفتی باید منتظرت  باشم

Even now when it’s already over

حتی حالا که این عشق تموم شده

I can’t assistance myself from looking for you

نمی تونم دنبالت نگردم

I set glow to a rain

من باران رو به آتش کشیدم

Watched it flow as we overwhelmed your face

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

Let it bake while we cried

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

‘Cause we listened it screaming out your name, your name

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو

I set glow to a rain

من باران رو به آتش کشیدم

And we threw us into a flames

و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

Where we felt somethin’ die

اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

‘Cause we knew that that was a final time, a final time, oh

چون میدونستم این آخرین بار بود…آخرین بار

Oh, no

Let it burn, oh

بذار مشتعل شه

Let it burn

بذار مشتعل شه

Let it burn

بذار مشتعل شه

 

منبع :http://www.mihanlyrics.com/1390/08/adele-set-fire-to-the-rain/

میهن اشعار

Article source: http://learning-english91.blogfa.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code