آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 07 نوامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637334 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637274 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637238 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637185 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637119 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479637065 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479470062 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479470026 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469963 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469878 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469845 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469816 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469709 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469627 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469384 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469314 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469286 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469242 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469168 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479469122 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479404450 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479142841 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479142767 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479115302 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479113100 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479112924 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479112819 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479112592 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479112450 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان N1479112401 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

گروه نرم افزاری تیلا

 

تولید کننده ی بهترین نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی در ایران

بودن در کنار شما گرامیان افتخار ماست

پایگاه اینترنتی تیلا به خود می بالد که به کمک بهترین متخصصان آموزش زبان انگلیسی مجموعه ی چند رسانه ای بی نظیری در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان تهیه نموده است. اگر چه در فرآیند تهیه این آثار از همکاری و هم فکری اساتید مجرب زبان انگلیسی استفاده شده است، همراهی شما چراغ راه ما برای نیل به این هدف والا می باشد. لطفا نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید

ما معتقدیم هیچ محصول مشابهی را با کیفیت محصولات تیلا یافت نخواهید کرد و قضاوت در این باره را به شما گرامیان واگذار می کنیم

نرم افزارهای آموزشی کامپیوتری

fd743 hr آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

fd743 Level 3 Pakege 300x214 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

fd743 Level 2 Pakege 2DVD 300x214 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

fd743 Level 1 Package 300x214 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

برای تهیه ی نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

با آی دی تلگرام  TBMAdmin@

و یا در ساعات اداری  با شماره تلفن های :  ۹۵۰۱۱۲۲۰-۰۳۱  و یا  ۰۹۳۷۷۵۹۸۲۶۱ تماس بگیرید.

اپلیکیشن های اندروید تیلا

fd743 hr آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

این محصولات در سایت کافه بازار در دسترس شما گرامیان می باشند. برای تهیه ی اپلیکیشن های تیلا به سایت کافه بازار مراجعه نمایید.

 محصولات تیلا در کافه بازار

آموزش انگلیسی به کودکان با استفاده از موبایل و تبلت
برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید

تیلا در کافه بازار 66ff0 LandscapeMobile آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

اولین همایش ” استفاه از متدهای نوین آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان”
با حضور اساتید، مدیران و مدرسان مراکز آموزشی و با همکاری
مرکز آموزشی دکتر چلبی در اصفهان برگزار گردید

جمعه، پنجم آبان ۱۳۹۶

66ff0 photo 2017 10 08 22 31 34 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

پایگاه اینترنتی تیلا

آماده همکاری با مراکز آموزشی و آموزشگاههای زبان انگلیسی می باشد

با ما تماس بگیرید

Article source: http://teela.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code