دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 04 نوامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637334 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637274 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637238 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637185 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637119 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479637065 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479470062 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479470026 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469963 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469878 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469845 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469816 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469709 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469627 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469384 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469314 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469286 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469242 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469168 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479469122 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479404450 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479142841 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479142767 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479115302 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479113100 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479112924 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479112819 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479112592 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479112450 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی N1479112401 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

6c8b6 InfluentialSpeech دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – پارت دوم The Changing World

در بخش سخنرانی های تاثیرگذار سایت ielts2.com با هدف آموختن عمیق تر زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالاو پیشرفته کوشش کرده ایم مجموعه های ارزشمندی به زبان انگلیسی از شخصیت های مشهور جهان در قرن بیستم و بیست و یکم (سال 1908 تا 2017) را برای شنیدن و/یا دانلود در دسترس علاقمندان قرار دهیم. در فایل های صوتی تنها بخش های ماندگار تاریخی و ارزشمند گنجانده شده و کوشش شده ماهیت آکادمیک داشته باشید.

مجموعه های حاضر در 5 بخش در دسترس هستند که عبارتند از (1) عرصه سیاست، (2) جهان در حال دگرگونی، (3)آرزوها، الهام ها و پیروزی ها (4) بهترین ها و بدترین های تاریخ و در پایان (5) 50 سخنرانی تاثیرگذار قرن 21 ام.

This collection represents some of a many well-known speeches of a 20th century, travelling a years 1908-1991. Each debate has been edited to embody a many memorable and notable segment. Every try has been done to embody a accumulation of speakers in a political, historical, inspirational and topical categories. Great Speeches Of The 20th Century was designed to be used in investigate in schools, colleges, and universities, or simply as anxiety for those who have even a infrequent seductiveness in historically critical oration.

برای دستیابی به هر یک از مجموعه ها روی لینک مربوطه کلیک فرمایید:

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان – The Political Arena (دربرگیرنده 21 سخنرانی)

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان –  The Changing World (دربرگیرنده 20 سخنرانی)

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان – …,The Dreams, The Inspirations (دربرگیرنده 15 سخنرانی)

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان – Best Of Times, Worst Of Times (دربرگیرنده  12 سخنرانی)

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان – سخنرانی های قرن 21 ام  (50 سخنرانی)

.

منبع 1: https://archive .org/details/Greatest_Speeches_of_the_20th_Century

منبع 2: www.americanrhetoric .com/21stcenturyspeeches.htm

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – پارت دوم The Changing World

Volume 2: The Changing World
1. First Recorded Promotional Message On The Edison – Len Spencer
2. The German Peril – Former U.S. Ambassador To Germany James G. Watson
3. Address From France – General ‘J.J.’ Black Pershing
4. On Lindbergh’s Return To The United States – President Calvin Coolidge And Charles Lindbergh
5. Abdication Address – King Edward The VIII
6. On His Return From The Munich Conference – Prime Minister Neville Chamberlain
7. On The German Occupation Of Sudetenland In Czechoslovakia – Chancellor Adolf Hitler
8. Declaration Of War With Germany – Prime Minister Neville Chamberlain
9. First Radio Address As Prime Minister – Prime Minister Winston Churchill
10. Declaration Of War Against Japan – President Franklin D. Roosevelt
11. The First Atomic Bomb Attack On Japan – President Harry S. Truman
12. Address To Congress – General Douglas MacArthur
13. On The Fall Of Dien Bien Phu – Secretary Of State John Foster Dulles
14. Announcement Of The Launching Of Sputnik – Radio Moscow
15. The Cuban Missile Crisis – President John F. Kennedy
16. Confrontation Over Russian Missiles In Cuba – U.S. Ambassador To The United Nations Adlai Stevenson
17. On Signing Of The Bill Of Rights – President Lyndon B. Johnson
18. Eulogy For Robert F. Kennedy – Senator Edward Kennedy
19. The End Of Vietnam War – President Richard M. Nixon
20. On Commencement Of The Bombing Of Iraq – President George Bush

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – دانلود مستقیم از ielts2

برای دانلود مستقیم فایل های صوتی این صفحه میبایست نرم افزار IDM را نصب کرده و با اجرای یکی از فایل های صوتی، از Box پیشنهادی توسط این برنامه با عنوان Download Audio from this page، فایل های مورد نظر را گزینش کرده و با سرعت بالا دانلود فرمایید. برای دانلود برنامه IDM با حجم 6.9 مگابایت روی لینک زیر کلیک فرمایید:

6c8b6 download Foto دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – ویدئوها

.

.

.

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – فایل های صوتی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

36f06 Apps4IELTS دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

cba2a TedTalksSideBar دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسیb19c1 grammar.logo  دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

cdcb9 Documentary دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

72e63 SanjeshIELTSCenters دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

4dfd1 6MinEnglish 300x300 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

2f8ee BritishCouncilLogo دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

12ca4 IELTSSpeakingQuestionsPart1 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

12ca4 CambridgeIELTSWritingTopicsFull fromielts2.com  دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

67e35 SpeakingVideoFromielts2.com  دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

fdca6 SpeakingScoreOnTelegram 3 دانلود رایگان سخنرانی های انگلیسی

Article source: http://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code