درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 سپتامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637334 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637274 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637238 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637185 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637119 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479637065 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479470062 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479470026 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469963 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469878 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469845 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469816 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469709 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469627 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469384 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469314 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469286 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469242 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469168 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479469122 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479404450 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479142841 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479142767 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479115302 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479113100 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479112924 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479112819 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479112592 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479112450 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی N1479112401 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

cf933 walls 225x300 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

آن یک پنجره است.
آیا آن یک پنجره است؟
بله، آن هست.
آن یک خودکار است.
آیا آن یک خودکار است؟
بله، آن هست.
آن یک تخته سیاه است؟
بله، آن هست.
آیا آنها دیوار هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آنها دانش آموز هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آنها نیمکت هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آن یک در است؟
بله، آن هست.
آیا آنها در هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا آن یک میز تحریر است.
بله، آن هست.
آیا او یک معلم است؟
بله، او هست.
آیا آنها دانش آموز هستند؟
بله، آنها هستند.
آیا او یک دانش آموز است؟
بله، او هست.
آیا شما یک دانش آموز هستید؟
بله، من هستم.
آیا شما دانش آموز هستید؟
بله، ما هستیم.

(نکته: البته در فارسی کسی به اینصورت پاسخ نمی دهد که بله آن هست و یا بله آنها هستند و این موضوع در اینجا فقط جنبه آموزشی دارد معنی صحیح این است که  “بله، درست” )


7361e window درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1- Is it a window?
Yes, it is.

7361e pen درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

2- Is it a pen?
Yes, it is.

95453 blackboard درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
3-Is it a blackboard?
Yes, it is.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
4- Are they students?
Yes, they are.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
5- Are they students?
Yes, they are.

f99d0 benches درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
6- Are they benches?
Yes, they are.

f99d0 door درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
7- Is it a door?
Yes, it is.

23114 doors 300x113 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
8- Are they doors?
Yes, they are.

23114 desk درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
9- Is it a desk?
Yes, it is.

9ecc9 She is a teacher درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
10- Is she a teacher?
Yes, she is.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
11- Are they students?
Yes, they are.

ad997 He is a student 1 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
12- Is he a student?
Yes, he is.

ad997 She is a student درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
13- Are we a student?
Yes, we am.

e05b9 girls درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
14- Are we students?
Yes, we are.

تمرینات درس چهارم

الف: شفاهی پاسخ کوتاه بدهید:

A- give brief answers orally:

Example:

Are they books?
Yes, they are.

e05b9 pens 300x300 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1-Are they pens? 1-Yes, they are.

e05b9 blackboards درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
2-Are they blackboards? 2- Yes, they are.

192b6 bench 300x131 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
3-Is it a bench? 3- Yes, it is.

f1d87 windows درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
4- Are they windows? 4- Yes, they are.

ad997 She is a student درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
5-Is she a student? 5- Yes, she is.

2cce5 wall درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
6-Is it a wall? 6- Yes, it is.

2cce5 teachers 300x150 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
7- Are we teachers? 7- Yes, we are.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
8- Are we students? 8- Yes, we are.

ad997 He is a student 1 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
9-Are we a student? 9- Yes, we am.

e23cd he is a teacher 300x156 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
10- Am we a teacher? 10- Yes, we are.

ب: با ” what” سئوالی کنید.
آنها در هستند.
آنها چه هستند؟

B-ask questions with “what”:

Example:
They are doors.
What are they?

77795 books درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1- They are books. 1- What are they?

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
2- They are students. 2- What are they?

9ecc9 She is a teacher درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
3- She is a teacher. 3- What is she?

23114 doors 300x113 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
4- They are doors. 4- What are they?

7361e window درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
5- It is a window. 5- What is it?

cd4a5 pencil 1 300x125 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
6- It is a pencil. 6- What is it?

e23cd he is a teacher 300x156 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
7- He is a teacher. 7- What is he?

ad997 She is a student درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
8- She is student. 8- What is she?

2cce5 teachers 300x150 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
9- They are teachers. 9- What are they?

ج- به مفرد تبدیل کنید:
آنها خودکار هستند.
آن یک خودکار است.

C-change into a singular:

Example:
They are pens.
It’s a pen.

e8bec chairs درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1- They’re chairs.

e8bec chair درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

 1- It’s a chair.

cf933 walls 225x300 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

2- They’re walls.

2cce5 wall درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
2- It’s a wall.

f99d0 benches درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

3- They’re benches.

192b6 bench 300x131 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
3- It’s a bench.

77795 books درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

4- They’re books.

f2162 book 300x120 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
4- It’s a book.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

5- They’re students.

ad997 She is a student درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
5- She’s a student.

2cce5 teachers 300x150 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

6- You’re teachers.

e23cd he is a teacher 300x156 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
6- You’re a teacher.

f0701 teachers 1 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

7- We’re teachers.

9ecc9 She is a teacher درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
7- I’m a teacher.

د- به جمع تبدیل کنید:

او یک دانش آموز است.
آنها دانش آموز هستند.

D-change into a plural:

Example:
She is a student.
They are students.

9ecc9 She is a teacher درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1- She is a teacher.

f0701 teachers 1 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

1- They are teachers.

192b6 bench 300x131 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

2- It is a bench.

f99d0 benches درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
2- They are benches.

ad997 He is a student 1 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

3- He is a student.

95453 students درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
3- They are students.

e8bec chair درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

4- It is a chair.

e8bec chairs درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
4- They are chairs.

cd4a5 pencil 1 300x125 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

5- It is a pencil.

70c72 pencils درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
5- They are pencils.

e23cd he is a teacher 300x156 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

6- He is a teacher.

2cce5 teachers 300x150 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
6- They are teachers.

7361e pen درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

7- It is a pen.

e05b9 pens 300x300 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی
7- They are pens.

f99d0 door درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

8- It is a door.

23114 doors 300x113 درس چهارم – آموزش فشرده زبان انگلیسی

 8- They are doors.

Article source: http://learning.salamzaban.com/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code