بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 سپتامبر 2017
بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637334 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637274 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637238 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637185 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637119 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479637065 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479470062 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479470026 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469963 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469878 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469845 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469816 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469709 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469627 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469384 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469314 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469286 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469242 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469168 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479469122 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479404450 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479142841 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479142767 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479115302 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479113100 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479112924 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479112819 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479112592 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479112450 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی N1479112401 بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

مجموعه ای بی نظیر با بیش از ۸۰ ساعت آموزش ویدیویی زبان انگلیسی ! مجموعه فوق العاده ی English For Low Levels که در بسیاری از وبسایت ها و مکان های آموزشی با نام EFU از آن نام برده شده است ، کلکسیونی بی نظیر از ۸۰ سی دی آموزشی تصویری می باشد که به آموزش زبان از سطح کاملا مبتدی (کسی که هیچ یک از کلمات انگلیسی را نمی داند) تا سطح حرفه ای (کاربرد روزانه انگلیسی در زندگی خود) می پردازد. این مجموعه ، برنامه ای می باشد که در تلویزیون های آمریکایی نیز به نمایش درآمده و به عنوان یکی از معتبرترین و کاراترین منابع آموزش انگلیسی می باشد. از ویژگی های ان مجموعه به روند عملی-تکاملی این مجموعه می توان اشاره نمود. همچنین در این مجموعه ، موضوع هر بحث با موضوع دیگری متفاوت بوده و هر بحث آن حدود ۱ ساعت می باشد که در یک سی دی گنجانده شده است. تمامی گرامرهای انگلیسی نیز در این مجموعه آموزشی به طور کابردی به شما آموزش داده خواهد شد. این مجموعه شامل ۳ سطح مختلف می باشد : Low Level , Elementary , Intermediate . که بیشتر تمرکز بر روی بخش Low Level و Elementary می باشد. شما از هم اکنون می توانید این مجموعه بی نظیر را برای اولین بار در وبسایت های ایرانی به صورت رایگان از وبسایت دانلودها دریافت نمایید.


63b7a English For Low Levels 5DVD %5BFull Pack%5D بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی

 

لیست دروس موجود در سطح Low Level :

EFU – ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS – 30 CD

Teacher: Molly STONE
Lesson 01 – Nice to accommodate you!
Lesson 02 – How are you?
Lesson 03 – What does she demeanour like?
Lesson 04 – Where are we from?
Lesson 05 – Do we pronounce English?
Lesson 06 – My family.
Lesson 07 – These are my relatives.
Lesson 08 – What do we do?
Lesson 09 – Where do we work?
Lesson 10 – What time is it?
Lesson 11 – What day is it?
Lesson 12 – How is a weather?
Lesson 13 – What are we wearing?
Lesson 14 – The Body
Lesson 15 – Whats a matter?
Lesson 16 – Home honeyed home
Lesson 17 – Tell me about your furniture
Lesson 18 – Im hungry!
Lesson 19 – What sports can we play?
Lesson 20 – What did we do yesterday?
Lesson 21 – What are we going to do?
Lesson 22 – Would we like to go…?
Lesson 23 – My Vacation
Lesson 24 – How do we travel?
Lesson 25 – How do we get there?
Lesson 26 – Ask me a question
Lesson 27 – we dont know
Lesson 28 – Review we (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

 

لیست دروس موجود در سطح Elementary :

EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS – 30 CD

Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 – Welcome
Lesson 02 – Special days
Lesson 03 – Entertaining
Lesson 04 – At school
Lesson 05 – Location
Lesson 06 – Shopping
Lesson 07 – Did we buy this for me?
Lesson 08 – Activities
Lesson 09 – Listen to a music
Lesson 10 – Whats for dinner?
Lesson 11 – He is taller than we am
Lesson 12 – What is a tallest mountain?
Lesson 13 – At home
Lesson 14 – At a station
Lesson 15 – Do this
Lesson 16 – Past experiences
Lesson 17 – Future life
Lesson 18 – we wish on a star
Lesson 19 – World knowledge
Lesson 20 – Getting around
Lesson 21 – Social Groups
Lesson 22 – Dining out
Lesson 23 – What are your pursuit skills?
Lesson 24 – Talking on a phone
Lesson 25 – The Art
Lesson 26 – Transportation
Lesson 27 – Celebrations
Lesson 28 – Review we (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

 

لیست دروس موجود در سطح Intermediate :

Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 – Horror Films
Lesson 02 – Rock N Roll
Lesson 03 – Space
Lesson 04 – On a farm
Lesson 05 – At a hospital
Lesson 06 – At a circus
Lesson 07 – At a beach
Lesson 08 – Crime doesn t pay
Lesson 09 – At a a musement park
Lesson 10 – At a grocey store
Lesson 11 – At a playground
Lesson 12 – Under a weather
Lesson 13 – At a hotel
Lesson 14 – Fairy Tales Legends
Lesson 15 – Christmas time
Lesson 16 – In a workshop
Lesson 17 – At a camp
Lesson 18 – At a doctors
Lesson 19 – Review 1 Lessons
Lesson 20 – Review 2 Lessons

 

63b7a caution بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در اکسترکت کردن فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را دانلود کردید و با مشکل اکسترکت مواجه شدید ، نرم افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را دانلود کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه Repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به اکسترکت بپردازید.

 

63b7a download بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی دانلود سطح Low Levels در پارت های ۱گیگابایتی:

دانلود پارت ۱ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۲ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۳ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۴ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۵ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۶ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۷ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

 

63b7a download بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی دانلود سطح Elementary در پارت های ۱گیگابایتی :

دانلود پارت ۱ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۲ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۳ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۴ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۵ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۶ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۷ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

 

63b7a download بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی دانلود سطح Intermediate در پارت های ۱گیگابایتی :

دانلود پارت ۱ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۲ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۳ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۴ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

دانلود پارت ۵ :   Fileserve    Filesonic    Sharehoster     Direct Link 2    Direct Link

 

47d3d help بایگانی‌ دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسیچنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345

برچسب ها : دانلود آموزش زبان, دانلود English for low levels, دانلود با لینک مستقیم English for low levels, دانلود مجموعه شرکت efu, دانلود رایگان کامل مجموعه efu, دانلود کامل مجموعه efu, دانلود مجموعه کامل آموزش زبان, دانلود تصویری آموزش زبان انگلیسی, دانلود معتبرترین آموزش زبان انگلیسی, دانلود رایگان آموزش قدم به قدم زبان انگلیسی, مجموعه کامل English for Low Levels, دانلود رایگان english for middle levels, دانلود مجموعه کامل efu با لینک مستقیم

Article source: http://www.downloadha.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code