آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 13 سپتامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637334 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637274 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637238 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637185 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637119 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479637065 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479470062 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479470026 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469963 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469878 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469845 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469816 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469709 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469627 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469384 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469314 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469286 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469242 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469168 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479469122 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479404450 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479142841 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479142767 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479115302 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479113100 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479112924 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479112819 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479112592 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479112450 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) N1479112401 آموزش زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان)
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

آموزش زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی می تواند بسیار راحت تر از تصور شما باشد. اما مسیر آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم است. همه ما یادگیری بهتر از یک معلم خوب در دوران کودکی را به یاد داریم. موسسه زبان بین المللی ایرانیان (تحت متد دانشگاه آکسفورد) بهترین های اساتید زبان را به کار می گیرد تا دیگر ” محدودیت های زبانی شما ، دنیای شما را محدود نکند.”

آموزش زبان انگلیسی در موسسه زبان ایران آکسفورد از هر نظر یک انقلاب بزرگ در روند آموزشی زبان شماست. در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یادگیری زبان انگلیسی توسط بهترین روش آموزش زبان انگلیسی و با تجربه ترین اساتید زبان انجام می شود. موسسه زبان بین المللی ایرانیان و سایت آموزشی ایران آکسفورد با آموزش های مستقیمی که از دانشگاه آکسفورد انگلیس دریافت می کنند از هر نظر شما را برای اهدافتان آماده می کنند. ذکر برخی از این نکات به اختصار قسمت کمی از افتخارات بی نظیر موسسه زبان ایران اکسفورد را بیان می نمایند:

  1. موسسه زبان ایران اکسفورد عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد است.
  2. موسسه زبان بین المللی ایرانیان Subscriber دانشگاه آکسفورد در ایران می باشد.
  3. موسسه زبان ایرانیان عضو کانون دبیران بریتیش کانسیل می باشد.
  4. موسسه زبان ایران آکسفورد با جدید ترین متد های دانشگاه آکسفورد آموزش زبان انگلیسی را انجام می دهد.
  5. جدیدترین روش های آموزشی هر ماه به موسسه زبان بین المللی ایرانیان از سوی دانشگاه آکسفورد فرستاده می شوند تا دانشجویان زبان آموزش سریع زبان انگلیسی را با بهترین روش های روز دنیا تجربه کنند.
  6. منابع آموزش زبان انگلیسی آنلاین در اختیار دانشجویان قرار می گیرد تا با دانلود بهترین روش ها و کتاب های آموزش زبان انگلیسی در سایت آموزش زبان انگلیسی ایران آکسفورد بتوانند از امکانات موسسه زبان ایران آکسفورد نهایت استفاده را ببرند.
  7. سری فیلم های آموزش زبان انگلیسی additional با دانشجویان به صورت کامل کار می شوند و موسسه به صورت رایگان این فیلم های اموزشی زبان انگلیسی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

انگلیسی را برای هر هدفی بخوانید ما دوره ی ویژه آن را در موسسه زبان بین المللی ایرانیان داریم.

مکالمه انگلیسی با کتاب های Oxford University Press فوق مبتدی تا پیشرفته
دوره های انگلیسی برای اهداف ویژه  – English For Specific Purposes – با کتاب های دانشگاه آکسفورد
دوره های ویژه آزمون های بین المللی آیلتس و تافل ( IELTS , TOEFL) با ضمانت نامه کتبی
دوره های(Free Discussion) فقط مکالمه
کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی انگلیسی (Communicative Learning )

برای انتخاب دوره و نمایش اطلاعات بر روی آن کلیک کنید.

Article source: http://iranianlc.com/english-learning/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code