لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 12 سپتامبر 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637334 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637274 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637238 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637185 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637119 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479637065 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479470062 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479470026 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469963 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469878 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469845 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469816 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469709 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469627 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469384 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469314 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469286 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469242 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469168 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479469122 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479404450 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479142841 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479142767 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479115302 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479113100 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479112924 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479112819 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479112592 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479112450 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟ N1479112401 لکنت زبان در کودکان، منشاء روحی و روانی ندارد؟
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

ایسنا: یک متخصص کودکان عنوان کرد: برخلاف باور عموم، لکنت زبان یک بیماری با منشاء روحی و روانی نیست و اغلب ناشی از بدکاری سیستم عصبی است.

دکتر حسن باقری لکنت زبان را ناشی از بدکاری سیستم عصبی دانست و اظهار کرد: این ضایعه به دو دلیل ایجاد می‌شود که یا ناشی از یک نقص ارگانیک و جسمی در سیستم عصبی است و یا به نداشتن هماهنگی در ترشح واسطه‌های شیمیایی مغز برمی‌گردد.

وی ادامه داد: به طور معمول افرادی که دچار نقص ارگانیک سیستم عصبی هستند در انجام برخی فعالیتها چون رد کردن نخ از سوزن و یا پوست کندن میوه نیز با مشکل روبه‌رو هستند. گفتار درمانی در بهبود این گروه از بیماران موثر است. زیرا اگر ضایعه در یک نیمکره مغز باشد می‌توان با گفتاردرمانی مرکز مشابه در نیمکره مقابل را فعال و آن نقیصه را جبران کرد.

این متخصص کودکان مدت زمان لازم برای گفتار درمانی را شش ماه دانست و گفت: با به کارگیری این روش این عارضه تا 90 درصد برگشت پذیر و قابل درمان است و در نهایت اگر نتیجه بخش نبود از ترکیب دارو درمانی و گفتار درمانی برای بیمار استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه گاهی استرس‌ها و ضایعات عصبی به طور اکتسابی و ثانویه لکنت زبان را ایجاد می‌کنند، گفت: این بیماران هم که در شرایط پرفشار و استرس دچار لکنت زبان می‌شوند، واسطه‌های شیمیایی مغزشان با مشکل روبه‌روست و دوپامین بیش از حد ترشح می‌شود. این گروه از بیماران به دارودرمانی بهتر جواب می‌دهند.

دکتر باقری اضافه کرد: فردی که سالم بوده اما دچار ضایعات مغزی می‌شود و سکته می‌کند، ضربه‌ای به سرش وارد شده و یا خونریزی مغزی می‌کند ممکن است به ناحیه گفتاری مغزش آسیب وارد شود و او را دچار لکنت زبان کند.

این متخصص کودکان، نقش وراثت را در ابتلا به لکنت زبان بی‌تاثیر ندانست و بیان کرد: اگر یک در خانواده، یکی از فرزندان دچار لکنت زبان داشته باشد تا 18 درصد احتمال دارد فرزندان دیگر هم گرفتار این مشکل بشوند. در دوقلوهای یک تخمکی هم اگر یک قل گرفتار شود تا 70 درصد احتمال دارد دیگری هم لکنت زبان بگیرد. در دوقلوهای دو تخمکی این احتمال 30 درصد است.

وی اضافه کرد: از دو سالگی به بعد انتظار داریم کودک بتواند کلمات و جملات کوتاه را صحیح ادا کند. مشاهده مشکل در تکلم و تاخیر گفتاری مستلزم مراجعه به پزشک و یافتن علل بروز آن است. هرچه سن کمتر باشد به همان میزان درمان راحت‌تر انجام می‌پذیرد. عملکرد بد سیستم گفتاری در سنین 2 تا 5 سالگی به طور شایع دیده می‌شود.

 

Article source: http://khabarland.com/news/563166/لکنت-زبان-در-کودکان،-منشاء-روحی-و-روانی-ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code