دانلود English For You آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 04 سپتامبر 2017
دانلود English For You آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی ...

 

– بخش اول : آموزش مبتدی ، شامل 30 VCD
– بخش دوم : آموزش متوسط ، شامل 30 VCD
– بخش سوم : آموزش حرفه ای ، شامل 20 VCD

روش تدریس در این مجموعه به گونه ای بوده که ابتدا مبحثی از درس ارائه شده و سپس با روش تمرین و تکرار و گوش کن و بگو بسیار بسیار تاثیر آموزشی زیادی داشته و به خوبی در ذهن شما ثبت خواهد شد.
در آخر به شما کاربران محترم پاتوق یو پیشنهاد می کنم که این پکیج با ارزش را از دست ندهید و حتما دانلود کنید و تا آخرین درس ، آموزش ببینید و از آموزش بی نظیر مکالمه انگلیسی به بهترین روش ، بهره مند شوید.

بخش اول : آموزش مبتدی English For You

دانلود فيلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You

 

دانلود فایلدانلود درس 1 با حجم 246 مگابایت : Nice to accommodate you
دانلود فایلدانلود درس 2 با حجم 236 مگابایت : How are you
دانلود فایلدانلود درس 3 با حجم 261 مگابایت : What does she demeanour like
دانلود فایلدانلود درس 4 با حجم 197 مگابایت : Where are we from
دانلود فایلدانلود درس 5 با حجم 169 مگابایت : Do we pronounce English
دانلود فایلدانلود درس 6 با حجم 159 مگابایت : My family
دانلود فایلدانلود درس 7 با حجم 172 مگابایت : These are my relatives
دانلود فایلدانلود درس 8 با حجم 174 مگابایت : What do we do
دانلود فایلدانلود درس 9 با حجم 206 مگابایت : Where do we work
دانلود فایلدانلود درس 10 با حجم 156 مگابایت : What time is it

دانلود فایلدانلود درس 11 با حجم 164 مگابایت : What day is it?
دانلود فایلدانلود درس 12 با حجم 151 مگابایت : How is a weather?
دانلود فایلدانلود درس 13 با حجم 192 مگابایت : What are we wearing?
دانلود فایلدانلود درس 14 با حجم 216 مگابایت : The Body
دانلود فایلدانلود درس 15 با حجم 164 مگابایت : Whats a matter?
دانلود فایلدانلود درس 16 با حجم 230 مگابایت : Home honeyed home
دانلود فایلدانلود درس 17 با حجم 218 مگابایت : Tell me about your furniture
دانلود فایلدانلود درس 18 با حجم 268 مگابایت : Im hungry!
دانلود فایلدانلود درس 19 با حجم 169 مگابایت : What sports can we play?
دانلود فایلدانلود درس 20 با حجم 199 مگابایت : What did we do yesterday?

دانلود فایلدانلود درس 21 با حجم 231 مگابایت : What are we going to do?
دانلود فایلدانلود درس 22 با حجم 280 مگابایت : Would we like to go?
دانلود فایلدانلود درس 23 با حجم 213 مگابایت : My Vacation
دانلود فایلدانلود درس 24 با حجم 254 مگابایت : How do we travel?
دانلود فایلدانلود درس 25 با حجم 232 مگابایت : How do we get there?
دانلود فایلدانلود درس 26 با حجم 255 مگابایت : Ask me a question
دانلود فایلدانلود درس 27 با حجم 240 مگابایت : I don’t know.
دانلود فایلدانلود درس 28 با حجم 175 مگابایت :  Review we (Lessons 1 to 9)
دانلود فایلدانلود درس 29 با حجم 233 مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
دانلود فایلدانلود درس 30 با حجم 173 مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

بخش دوم : آموزش متوسط English For You
استاد آموزنده : Nicole JONES

دانلود فيلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You
دانلود فایلدانلود درس 1 با حجم 243 مگابایت : Welcome
دانلود فایلدانلود درس 2 با حجم 253 مگابایت : Special days
دانلود فایلدانلود درس 3 با حجم 174 مگابایت : Entertaining
دانلود فایلدانلود درس 4 با حجم 239 مگابایت : At school
دانلود فایلدانلود درس 5 با حجم 223 مگابایت : Location
دانلود فایلدانلود درس 6 با حجم 202 مگابایت : Shopping
دانلود فایلدانلود درس 7 با حجم 224 مگابایت : Did we buy this for me?
دانلود فایلدانلود درس 8 با حجم 215 مگابایت : Activities
دانلود فایل