کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 09 ژوئن 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637334 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637274 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637238 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637185 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637119 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479637065 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479470062 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479470026 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469963 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469878 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469845 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469816 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469709 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469627 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469384 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469314 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469286 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469242 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469168 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479469122 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479404450 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479142841 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479142767 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479115302 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479113100 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479112924 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479112819 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479112592 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479112450 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر N1479112401 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

برترین و پرفروش ترین محصولات

e167e dolphin post کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

 قابلیتهای اپلیکیشن جامع آموزش زبان دلفین (مخصوص اندروید)


شامل زبانهای مختلف از جمله : انگلیسی ، آلمانی، فرانسوی (در حال تکمیل)


امکان دانلود، نصب و استفاده از محصولات آموزشی متنوع از زبانهای مختلف.


با قابلیت هایلات هوشمند، متن ها را همراه با صوت آنها به راحتی و بدون سردرگمی مطالعه کنید.


 پشتیبانی قوی و بروزرسانی های متعدد


همراه با دو اپلیکیشن مجزا دیکشنری و جعبه لایتنر


نمایش دیکشنری (انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی) با زدن روی هر کلمه


و امکانات بی شمار دیگر…

برای اطلاعات بیشتر و نصب رایگان این اپلیکیشن بر روی دکمه زیر کلیک کنید : 

هم اکنون رایگان نصب کنید

e167e text کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e sticky head resources کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e sticky head resources کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e film pack کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e ielts کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e englisi be fars کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
 
e167e teofl کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e extra کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e dastan کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e sticky head application کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e tejarat کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e rosetta stone کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
 
 
e167e telegram story کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e sticky head kudakan کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e telegram germanb کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
e167e tarh sticky magic english کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
 
 

 

مجموعه آموزش زبان تایلندی نصرت

e167e cover کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
مجموعه آموزش و تقویت زبان تایلندی نصرت یکی از منابع آموزشی مفید و قوی برای آموزش زبان تایلندی در ایران محسوب می گردد. در این مجموعه آموزش زبان تایلندی به صورت کامل برای مخاطبان و زبان آموزان سطح های مختلف ارائه می شود. هدف مجموعه حاضر یادگیری مکالمه زبان تایلندی، آموزش شنیداری تایلندی و نیز آموزش تلفظ و لهجه زبان تایلندی است. آموزش در این مجموعه به زبان فارسی ارائه شده است. در نتیجه کاربران به راحتی با مجموعه و نحوه آموزش آن ارتباط برقرار کرده و از آن بهره لازم را می برند. آموزش ساده و استفاده آسان از آن، یکی از ویژگی های مجموعه به شمار می رود. مجموعه آموزش تایلندی به شیوه نصرت قابلیت اجرا بر روی کامپیوتر، تلفن همراه، ضبط اتومبیل، تبلت و … را دارد.

توضیحات و دانلود

جامع ترین پکیج منابع آموزش زبان انگلیسی – مبتدی تا پیشرفته

e167e cover2 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
بسته آموزشی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم، یکی از کامل ترین و پر فروش ترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در سایت معتبر لایبر (liber.ir) به شمار می آید. امروزه زبان انگلیسی، در زندگی روزمره انسان ها بسیار پرکاربرد و ضروری شده است، به همین دلیل بسیاری از افراد به یادگیری و تقویت آن روی می آورند. همچنین از آنجایی که زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است، یادگیری آن برای همه افراد، در هر سنی که هستند، لازم و ضروری است. همراه با این پکیج آموزشی می توانید زبان انگلیسی با روش های مختلف، از قبیل: فایل های صوتی، فیلم های آموزشی، نرم افزار های آموزشی و فایل های PDF یاد بگیرید. این امر باعث می شود که زبان آموزان بتوانند تمامی مهارت های خود را تقویت نمایند. زبان آموزان می توانند همراه با فایل های صوتی و تصویری، مهارت شنیداری و مکالمه خود را تقویت کنند. هیچ یک از این فایل ها به تنهایی نمی توانند تمامی مهارت های زبان آموزان را تقویت کنند، زیرا زبان آموز باید در محیط های مختلف آموزشی باشد تا تمامی نکات و مطالب را به طور کامل فرا بگیرد. این بسته آموزشی دارای منابع بسیار مفید و پرطرفدار می باشد که بسیاری از زبان آموزان خواهان و طالب آنها هستند. این پکیج همچنین دارای داستان های مختلف زبان انگلیسی، مجلات و کتاب های علمی نیز می باشد که علاوه بر تقویت مهارت خواندن زبان انگلیسی، با بسیاری از لغات آشنا شده و دایره لغات زبان آموزان نیز افزایش پیدا می کند. علاوه بر تمامی موارد گفته شده این بسته آموزشی جامع، دارای دیکشنری انگلیسی نیز هست که برای دسترسی تمام عزیزان به این دیکشنری ها، سعی کردیم که قابل نصب بر روی پرکاربردترین سیستم عامل ها ( Windows – IOS – Android ) و همچنین در قالب فایل PDF را در این بسته آموزشی در اختیار زبان آموزان عزیز قرار دهیم. تمام کسانی که قصد یادگیری کامل زبان انگلیسی را دارند، باید یک دیکشنری به صورت همراه بر روی موبایل، تبلت، لپ تاپ خود نیز داشته باشند. زبان آموزان اغلب برای یادگیری زبان انگلیسی چندین مجموعه آموزشی را تهیه می کنند و از همه آنها به دلیل روش ها و تکنیک های مختلف آموزشی، برای یادگیری بهتر استفاده می کنند. این امر باعث می شود که شما عزیزان هزینه ی زیادی را صرف تهیه این مجموعه ها کنید. اما سایت Liber، این پکیج کامل را برای شما عزیزان فراهم کرده است تا به صورت یکجا و با صرف هزینه کمتر تمام مجموعه های معتبر و کامل آموزش زبان انگلیسی را تهیه نمایید.

خرید جامع ترین پکیج منابع آموزش زبان انگلیسی – مبتدی تا پیشرفته زبان و لهجه انگلیسی توضیحات : پرفروش ترین منابع آموزش زبان انگلیسی – همراه با دیکشنری های قابل نصب بر روی پرکاربردترین سیستم عامل ها قیمت ۹۹۰۰۰ تومان سطح مبتدی – متوسط – پیشرفته تعداد محصول بیش از ۱۴۵ محصول آموزشی توضیح محصول در بسته بندی شکیل خرید e167e kharid کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبرe167e kharid naghdi کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر توجه برای خرید جداگانه مجموعه های داخل این بسته، باید بیش از دو برابر این مبلغ را هزینه کنید. این بسته با تخفیف فوق العاده ای به فروش میرسد.

توضیحات و دانلود

آموزش رایگان ساعت به انگلیسی ?Dialogue 5: What Time Is It

e167e cover1 4 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
آموزش ساعت و زمان به انگلیسی یکی از ابتدایی ترین مطالب آموزشی در زبان انگلیسی محسوب می شود و یادگیری آن برای نوآموزان ضروری تلقی می گردد. در انگلیسی روش های مختلفی مبنی بر پرسیدن زمان و ساعت به انگلیسی و نیز چگونگی پاسخ دادن و گفتن ساعت به انگلیسی وجود دارد. در این پست نیز روش های معمول پرسش و پاسخ در مورد ساعت و برخی توضیحات لازم در خصوص زمان و ساعت ارائه شده است. 

توضیحات و دانلود

دانلود آموزش زبان انگلیسی نصرت ۱,۲,۳ نسخه کامل با کیفیت صدای عالی

e167e Image Nosrat English کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

آموزش زبان انگلیسی نصرت یکی از معروف ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در ایران است. این بسته آموزش انگلیسی به تقویت صحبت کردن یا اسپیکینگ (Speaking) کمک فراوانی می کند.بر خلاف تصور بسیاری از افراد هدف مجموعه آموزش زبان نصرت، آموزش لغات نیست بلکه آموزش و تقویت شنیدار و گفتار و همزمان آموزش جملات و لغات انگلیسی است. حتی افرادی که در زبان انگلیسی سطح متوسط به بالا دارند نیز می توانند استفاده مناسبی از مجموعه نصرت انگلیسی ببرند. روش کار این مجموعه این است که زبان آموز هر روز یک درس از این مجموعه را (در منزل یا بیرون از منزل) بشنود. از آنجایی که این مجموعه کاملا به صورت صوتی می باشد می توانید آن را بر روی کامپیوتر، پخش کننده های MP3 Player، گوشی موبایل یا ضبط ماشین گوش بدهید و از آن استفاده کنید. آموزش زبان نصرت برای موبایل و تمام دستگاهها به راحتی قابل استفاده است. نسخه ای که در این سایت به فروش می رسد، نسخه صادراتی این محصول، دارای کیفیت صدای عالی، همراه با دفترچه لغات استفاده شده و همچنین بخش جدید مکالمات روزمره و ضروری انگلیسی (عناوین آن در انتهای متن قرار دارد) می باشد.

خرید پستی مجموعه آموزش زبان انگلیسی نصرت در ۹۰ روز (جدیدترین و کاملترین نسخه) Nosrat

e167e back کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

e167e kharid کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبرe167e kharid naghdi کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
خرید مجموعه آموزش زبان نصرت ۱ و ۲ و ۳ – انگلیسی  قیمت : ۳۲۹۰۰ تومان فرمت : فایلهای صوتی، دفترچه لغات چاپی  توضیحات : توجه : نسخه ای که در سایت لایبر به فروش می رسد نسخه صادراتی این محصول می باشد. فایلهای صوتی در این نسخه بازسازی شده اند و دارای کیفیت بسیار بالایی می باشند. همچنین بخش مکالمات روزمره انگلیسی نیز به آن اضافه شده است توضیح محصول : اوریجینال شرکتی – همراه با دفترچه و مطابق با عکس تصویر محصول :: e167e nosrat small کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر  خرید :  e167e kharid کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبرe167e kharid naghdi کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

پیشنهادهای ویژه و محصولات مرتبط

نام محصول قیمت  خرید پستی e167e rosetta nosrat کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
نصرت رزتا استون   تخفیف جهت خرید همزمان

 با ۵۹۷۰۰ ۵۶۷۰۰  تومان

e167e kharid small کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر e167e PackFarsi کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
 این مجموعه شامل نصرت و رزتا استون نیز می شود
 با تخفیف ۸۹۰۰۰ ۷۹۰۰۰ تومان e167e kharid small کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

توضیحات و دانلود

آموزش رایگان معرفی غیر رسمی افراد به یکدیگر Dialogue 4: Informal Introductions

e167e cover1 3 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر

معرفی افراد به یکدیگر دارای حالت های رسمی و غیر رسمی می باشد. زبان انگلیسی نیز دارای عبارت ها و اصطلاحات متداول در هنگام معرفی دوستانه افراد به یکدیگر می باشد. در این پست چگونگی معرفی غیر رسمی و دوستانه اشخاص به انگلیسی را در قالب یک دیالوگ دوستانه ارائه نموده ایم. در بخش نکات نیز توضیحات مربوط به عبارت ها و نکات مهم و کاربردی این مکالمه ارائه شده است.  

توضیحات و دانلود

آموزش رایگان معرفی رسمی به انگلیسی Dialogue 3: Formal Introductions

e167e cover1 2 کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر
معرفی کردن افراد به یکدیگر یکی از تعاملات معمول در آداب و معاشرت هر شخص به شمار می رود و دارای واژگان و عبارات خاصی می باشد. معرفی افراد به یکدیگر به انگلیسی نیز دارای اصطلاحات خاص خود می باشد. در این پست مکالمه انگلیسی بین ۳ نفر ارائه شده است که در آن شخصی دو نفر را با هم آشنا می کند. معرفی رسمی افراد به انگلیسی در این دیالوگ ارائه شده است. و در بخش ارائه نکته ها نیز نکات لازم مربوط به تلفظ و نیز اصطلاحات انگلیسی معرفی افراد به یکدیگر ارائه شده است.    

توضیحات و دانلود

Article source: http://liber.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code