مرجع آموزش زبان ایرانیان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 01 ژوئن 2017
مرجع آموزش زبان ایرانیان
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637334 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637274 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637238 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637185 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637119 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479637065 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479470062 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479470026 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469963 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469878 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469845 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469816 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469709 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469627 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469384 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469314 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469286 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469242 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469168 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479469122 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479404450 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479142841 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479142767 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479115302 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479113100 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479112924 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479112819 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479112592 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479112450 مرجع آموزش زبان ایرانیان N1479112401 مرجع آموزش زبان ایرانیان
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

 


1- معمولاً چه ساعتی بیداری می شوی؟

What time do we customarily arise up?

 

2- آیا معمولاً جمعه ها دیرتر بلندی می شوی؟

Do we customarily snooze late / snooze in / distortion in on Fridays?

 

3- سحر خیزی؟

Are we an early bird?

 

4- برعکس من، من شب زنده دارم.

On a contrary, we am a night owl.

 

5- نه ، معمولاً دیر به رختخواب می روم، برای همین صبح دیر بلند می شوم.

No, we customarily stay adult late, so we get adult late in a morning.

 

6- انگلیسی ها می گویند: زود خوابیدن و زود بیدار شدن باعث می شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.

The English say, Early to bed, early to rise, creates a male healthy, wealthy, and wise.’

 

7- یک مثل قدیمی می گوید، ” سحر خیز باش تا کامروا باشی.”

As a aged observant goes,” a early bird catches a worm.”

 

8- معمولاً چه ساعتی به رختخواب می روی؟

What time do we customarily go to bed?

 

9- معمولاً شب ها دیر می خوابم. فیلم های آخر شب را نگاه می کنم.

I customarily go to bed late during night. we watch a late night movies.

 

10- هیچ گاه صبح ها خواب می مانی؟

Do we ever oversleep in a morning?

 

11- چون شب ها دیر می خوابم، بعضی مواقع خواب می مانم.

Since we go to bed late, we infrequently oversleep.

 

12- دیشب خوب خوابیدی ؟

Did we snooze good final night?

 

13- بله، تا صبح خواب سنگینی داشتم.

Yeah, we was quick / sound defunct compartment morning.

 

14- مادرم صبح بیدارم کرد.

My mom woke me adult in a morning.

 

15- شما چطور؟

How about you?

 

16- دیشب خواب به چشمم نیامد. تمام شب بیدار بودم.

I could not snooze a blink final night. we was far-reaching watchful a whole night.

 

17- ساعت ها نتوانستم بخوابم.

I could not get to snooze for hours.

 

18- دیشب بی خوابی کشیدم.

I had a excited night.

 

19- شاید مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.

Maybe there was a problem with a sham /duvet / mattress.

 

20- چرا قرص خواب نخوردی؟

Why didn’t we take a sleeping pill?

 

21- قرص خواب خوردم، اما فایده ای نداشت.

I did take a sleeping pill, though it didn’t help.

 

22- آیا مشکل بی خوابی داری؟

Are we pang from insomnia?

 

23- بله، هرگز خواب عمیقی ندارم.

Yes, we never snooze deeply / soundly.

 

24- آیا خواب شما سبک/ سنگین است؟

Are we a light / complicated sleeper?

 

25- معمولاً سر کلاس چرت می زنم.

I customarily take a snooze in class.

 

26- معمولاً قبل از اینکه سر کار بروم، در خانه می خوابم.

I customarily locate some z’s during home before we go to work.

 

27- آیا هرگز بعد از ناهار چرت می زنی؟

Do we ever take a siesta after lunch?

 

28- هرگز خر و پف می کنی؟

Do we ever snore?

 

29- توی خواب حرف می زنی؟

Do we ever whimper in sleep?

 

30- چرا دیشب زود به رختخواب رفتی؟

Why did we go to bed early final night?

 

31- شام خواب آلودم کرد.

The cooking done me exhausted / dozy / drowsy.

 

32- پای تلوزیون خواب رفتم.

I dozed off / nodded off / forsaken off in front of a television.

 

33- دیشب خواب تو را دیدم.

I had a dream about we final night.

 

34- دیشب خواب واقعاً عجیبی دیدم.

I had a unequivocally uncanny dream final night.

 

35- دیشب یک کابوس دیدم. فیلم های ترسناک باعث می شوند خواب های بد ببینم.

I had a calamity final night. Horror cinema give me bad dream.

 

36- خواب دیدم دارم ازدواج می کنم.

I dreamt that we was removing married.

 

37- تعبیر خواب بلدی؟

Can we appreciate a definition of dreams?

 

38- ولش کن، فقط یک خواب بوده.

Come on, it was usually a dream.

 

39- ولی رویا ممکن است روزی به حقیقت بپیوندد.

But dreams might come loyal some day.

 

40- همیشه خواب می بینم دارم از یک جایی می افتم.

I am always forgetful that we am descending from a place.

 

41- بیا مریم را از خواب بیدار کنیم.

Let’s arise Maryam up.

 

42- نه، بگذار بخوابد. دیشب خیلی خسته بود.

No, let her snooze on. She was so sleepy final night.

 

43- وقتی بچه بودم، مادرم برایم لالایی می خواند.

when we was a child, my mom sang a lullaby for me.


دانلود کتاب مکالمات روزمره

خرید به صورت لینک دانلود

e3827 Everyday English Conversation0 مرجع آموزش زبان ایرانیان

برای دانلود کلیک کنید.

ff1f9 buy download مرجع آموزش زبان ایرانیان

قیمت: 8,500 تومان


توجه:

– فرمت این مجموعه PDF است و به صورت لینک دانلود در اختیار زبان آموز قرار خواهد گرفت. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور با کلیک بر روی تصویر کتاب در بالا می توانید کتاب را دانلود نمایید.

– نام کاربری و رمز عبور پس از پرداخت به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد. همچنین یک نسخه از نام کاربری و رمز عبور به ایمیل ثبت شده ارسال می گردد.

– نام کاربری و پسورد ارائه شده، تنها برای استفاده یک شخص می باشد، لذا از در اختیار قرار دادن اطلاعات به سایر افراد خودداری نمایید. در غیر اینصورت اکانت غیرفعال می گردد.

– این کتاب حاصل زحمات بیش از سه سال عزیزان فعال در وب سایت می باشد لذا در اختیار قرار دادن این کتاب به سایر افراد، شرعا و اخلاقا صحیح نمی باشد.

Article source: http://www.irlanguage.com/News/m/772/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code