مرجع آموزش زبان ایرانیان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 25 مه 2017
مرجع آموزش زبان ایرانیان


جملات رایج زبان انگلیسی در مورد حیوانات، پرندگان و حشرات

 

Animals – Birds – Insects


دانلود کتاب مکالمات روزمره

خرید به صورت لینک دانلود

برای دانلود کلیک کنید.

قیمت: 8,500 تومان


توجه:

– فرمت این مجموعه PDF است و به صورت لینک دانلود در اختیار زبان آموز قرار خواهد گرفت. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور با کلیک بر روی تصویر کتاب در بالا می توانید کتاب را دانلود نمایید.

– نام کاربری و رمز عبور پس از پرداخت به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد. همچنین یک نسخه از نام کاربری و رمز عبور به ایمیل ثبت شده ارسال می گردد.

– نام کاربری و پسورد ارائه شده، تنها برای استفاده یک شخص می باشد، لذا از در اختیار قرار دادن اطلاعات به سایر افراد خودداری نمایید. در غیر اینصورت اکانت غیرفعال می گردد.

– این کتاب حاصل زحمات بیش از سه سال عزیزان فعال در وب سایت می باشد لذا در اختیار قرار دادن این کتاب به سایر افراد، شرعا و اخلاقا صحیح نمی باشد.


جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد مسائل مربوط به حیوانات خانگی، پرندگان و حشرات


کلیات


1- این حیوان در معرض خطر انقراض می باشد.

This animal is an involved species./ this animal is threatened with extinction.

 

2- آن حیوان خونسرد/ خونگرم است.

That animal is cold- blooded / warm- blooded.

 

3- قورباغه ها عمدتاً از حشرات تغذیه می کنند.

Frogs feed especially on insects.

 

4- گاو علف خوار و شیر گوشتخوار می باشد.

Cows are herbivorous animals, though lions are carnivorous.

 

5- گاو ها دارند در چراگاه می چرند.

The cows are extending in a field.

 

6- آن سگ دارد استخوان می جود.

That dog is nipping in a bone.

 

7- شیرها کدام حیوانات را شکار می کنند؟

What do a lions chase on?

 

8- آنها معمولاً از آهو و گور خر تغذیه می کنند.

They customarily chase on antelopes and zebras.

 

9- من دوست دارم که گربه را رو پاهایم بگذارم و نوازشش کنم.

Have we shown your dog to a vet?

 

10- سگ خود را به دامپزشگ نشان دادی؟

Have we shown your dog to a vet?

 

11- دامپزشگ گفت که سگم باید یک هفته قرنطینه بشود.

The oldster pronounced that my dog had to go into quarantine for one week.

 

12- این اسب باید گشته بشود.

This equine has to be put down/ destroyed/ killed.

 

13- این گوسفند را برای سلاخی می برند.

This sheep is being sent for slaughter.

 

14- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

 

15- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My crony is in a stable, saddling adult his horse.

 

16- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

 

17- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My crony is in a stable, saddling adult his horse.

 

18- تا پا روی پنجه سگ گذاشتم، ناله کرد.

The dog let out a yap as we trod on a paw.

 

19- این سگ کک/شپش دارد.

This dog has got fleas/lice.

 

20- این سگ پوست نرمی دارد.

This dog has a well-spoken coat.

 

21- سگ زوزه می کشید تا از اتاق بیرون بیاد.

The dog was groan to be let out of a room.

 

22- تا حالا به پوست پولکی مار دست زدی؟

Have we ever overwhelmed a scaly skin of snake?

 

23- می توانی اسم چند حیوان را بگویی که به خواب زمستانی می روند؟

Can we tell me a names of some animals that hibernate?

 

24- من هم گوشت طیور و هم گوشت قرمز میخورم.

I eat both ornithology and red meat.

 

25- یک حیوان آدم خوار در این جنگل است.

There is a man-eating animal in this jungle.

 

26- گربه ام تمام شب بیرون میو میو می کرد.

My cat was meowing outward all night.

 

27- گربه خودش را به پاهای من می مالید.

The cat was rubbing itself opposite my legs.

 

29- آن گربه تو را چنگ نمی زند.

That cat won’t blemish you.

 

30- دم گربه لای در گیر کرد.

The cat’s tail was trapped in a door.

 

31- گربه روی قالی استفراغ کرده است.

The cat’s been ill on a carpet.

 

32- گربه من خیلی مریض است. حیوونکی!

My cat’s really ill, bad aged thing!

 

33- پایش به گربه گیر کرد و افتاد.

She tripped over a cat and fell.

 

34- این گربه ولگرد را از اینجا دور کنید.

Scare this alley cat away.

 

35- گور خر شکار شیر شد.

The zebra fell chase to a lion?

 

36- تا حالا سوار شتر شده ای؟

Have we ever ridden a camel?

 

37- گاهی شیر را سلطان حیوانات می نامند.

The lion is infrequently called a aristocrat of beasts.

 

38- شیر دندانهایش را در گردن آهو فرو کرد.

The lion buried a teeth in a deer’s neck.

 

39- کرکس ها به لاشه شیر نوک می زدند.

The vultures were picking during a lion’s carcass.

 

40- شیر شکار خود را از روی علف های بلند می کشاند.

The lion stalked a chase by a prolonged grass.

 

41- شیر،بی قرار در قفس بالا و پایین می رفت.

The lion paced restlessly adult and down in a cage.

 

42- ببر او را درید.

He was mauled by a tiger.

 

43- باید تله بگذاریم تا آن موش را بگیریم.

We have to set a trap to locate that mouse.

 

44- موش در تله افتاد.

The rodent was held in a trap.

 

45- اول فکر کردم آن موش مرده، ولی بعد دیدم یک مرتبه تکان خورد.

At initial we suspicion a rodent was dead, though afterwards we saw it unexpected give a slight twitch.

 

46- آن گاو را تلقیح مصنوعی کرده اند.

They have inseminated that cow.

 

47- گاو گوساله اش را لیسید و پوزه خود را به او مالید.

The cow licked and nuzzled a calf.

 

48- کمکم می کنی که گاوها را بدوشم؟

Do we assistance me to divert a cows?

 

49- در مورد جنون گاوی چقدر می دانی؟

How most do we know about insane cow disease?

 

50- ماهی طعمه را قورت داد.

The fish swallowed a bait.


 پرندگان – bird


1- عقاب و جغذ پرندگانی شکارچی هستند.

Eagles and owls are birds of prey.

 

2- جغد ماده معمولاً دو تا تخم می گذارد.

The mom owl routinely lays dual eggs.

 

3- می تونی وقتی داری می آیی خانه مقداری دان مرغ برام بخری؟

Can we get some birdseed for me on your approach home?

 

4- پرستو ها دارند زیر شیروانی لانه می کنند.

The swallows are nesting underneath a roof.

 

5- من در خانه مرغ و خروس نگهداری می کنم.

I keep ornithology during home.

 

6- این تخم مرغ ها رسمی هستند.

These are free-range eggs.

 

7- این مرغ را باید بکشیم و برای شام پر بکنیم.

We have to kill this hen and bravery it for dinner.


حشرات: Insects           


1- یک سویک داره روی برگ راه میره.

These is a beetle crawling along a leaf.

 

2- دیروز یک زنبور نیشم زد.

I was stung by a wasp yesterday.

 

3- آن زنبور عسل بد جوری نیشم زد.

That sugar bee gave me a nasty sting.

 

4- از بالا تا پایین بازوم پر از جای نیش پشه است.

I have got butterfly bites all down my arm.

 

5- چشمم به خاطر نیش پشه باد کرده بود.

My eye had puffed adult since of a butterfly bite.

 

6- وزوز پشه ها در شب اعصابم را خرد می کنه.

The hum of mosquitoes during night drives me crazy.

 

7- چرا پشه بند نمی خری؟

Why don’t we buy a butterfly net?

 

8- حتماً می دانی که پشه ها ناقل مالاریا هستند.

You positively know that mosquitoes are matrix of malaria.

 

9- مگس کش کجاست؟می خواهم آن مگش را بکشم.

Where is a swatter? we wish to hit that fly.

 

10- دور سطل آشغال مگس جمع شده است.

The flies are brisk around a rubbish can.

 

11- وقتی داری می آیی خانه یک حشره کش هم بخر بیا.

Buy an bomb mist on your approach home.

 

12- من بد جوری از سوسک/ عقرب/ هزارپا/ ملخ/ جیرجیرک می ترسم.

I am terribly fearful of cockroaches/ scorpions/ centipedes grasshoppers/ crickets.

 

13- از دیدن آنها تنم مور مور می شود.

They give me creeps.

 

14- آشپزخانه پر از سوسک بود.

The kitchen was crawling with cockroaches.

 

15- تا آن سوسک را دیدم جیغ کشیدم و با پام لهش کردم.

As shortly as we saw that cockroach, we shrieked and hammered on it.


لغات بیشتر


دام پروری: animal cultivation                 

غذای گربه:cat food

گوشتخوار:   insatiable                                 

خانگی:domestic

فضله پرندگان:  droppings                                  

به حیوان غذا دادن:feed an animal

جویدن:  gnaw during /on                                       

گیاهخوار:herbivorous

سم: hoof                                                    

شاخ:horn

کوهان:hump                                                 

پستاندار:mammal

انگل:parasite                                                

چنگال:paw

حیوان دست آموز:pet                                      

حیوان باربر:pack animal

حیوان قرنطینه شده:quarantined animal           

مزرعه دامداری:ranch

خزنده:reptile                                                

نشخوار کردن:ruminate

کشتارگاه:slaughter house/ abattoir                 

دم:tail

رام کردن:tame                                              

دامپزشک:veterinarian

یال شیر:lion’s locks                                                

جانور شناس: zoologist


دانلود کتاب مکالمات روزمره

خرید به صورت لینک دانلود

برای دانلود کلیک کنید.

قیمت: 8,500 تومان


توجه:

– فرمت این مجموعه PDF است و به صورت لینک دانلود در اختیار زبان آموز قرار خواهد گرفت. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور با کلیک بر روی تصویر کتاب در بالا می توانید کتاب را دانلود نمایید.

– نام کاربری و رمز عبور پس از پرداخت به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد. همچنین یک نسخه از نام کاربری و رمز عبور به ایمیل ثبت شده ارسال می گردد.

– نام کاربری و پسورد ارائه شده، تنها برای استفاده یک شخص می باشد، لذا از در اختیار قرار دادن اطلاعات به سایر افراد خودداری نمایید. در غیر اینصورت اکانت غیرفعال می گردد.

– این کتاب حاصل زحمات بیش از سه سال عزیزان فعال در وب سایت می باشد لذا در اختیار قرار دادن این کتاب به سایر افراد، شرعا و اخلاقا صحیح نمی باشد.

آموزش زبان اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی اصطلاحات اساسی زبان انگلیسی مکالمات روزمره زبان انگلیسی مکالمه زبان با ترجمه فارسی اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی با ترجمه فارسی مکالمه با ترجمه آموزش زبان با ترجمه آموزش زبان به همراه ترجمه فارسی ترجمه اصطلاحات اساسی زبان لغات مهم زبان انگلیسی به همراه ترجمه دروس زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی به صورت روزمره یادگیری زبان انگلیسی اصطلاحات مربوط به حیوانات، پرندگان و حشرات اثاثیه منزل لغات مربوط به حیوانات، پرندگان و حشرات در زبان انگلیسی Animals birds Insects Conversation جملات مربوط به حیوانات، پرندگان و حشرات در زبان انگلیسی اصطلاحات مربوط به حیوانات، پرندگان و حشرات لغات و جملات رایج در مورد حیوانات، پرندگان و حشرات آموزش زبان انگلیسی در مورد حیوانات، پرندگان و حشرات حیوانات، پرندگان و حشرات

Article source: http://www.irlanguage.com/537/%D8%AC%D9%85%D9%84

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان خرید بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه 16,000 تومان خرید کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته  - اورجینال 20,000 تومان خرید آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می  - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال 15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران  - اورجینال 24,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال 15,000 تومان خرید کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل 18,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال 18,000 تومان خرید کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان خرید کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 14,800 تومان خرید دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال 13,800 تومان خرید آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال 13,800 تومان خرید مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code