دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 11 ژانویه 2017
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637334 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637274 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637238 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637185 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637119 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479637065 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479470062 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479470026 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469963 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469878 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469845 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469816 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469709 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469627 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469384 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469314 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469286 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469242 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469168 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479469122 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479404450 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479142841 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479142767 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479115302 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479113100 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479112924 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479112819 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479112592 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479112450 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥ N1479112401 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

d81b2 Best IELTS Books form ielts2.com  دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس در ielts2.com (بیش از 600 منبع گلچین شده و کارآمد آیلتس و تافل توسط مهندس ابوالقاسمی دریافت کننده نمره 8 آیلتس آکادمیک)

درود زبان آموز گرامی

گزینش منابع کارآمد زیر پس از موفقیت کامل در کلاس های خصوصی توسط استاد آیلتس در سطح نمره 8 تا 8.5 انجام گرفته است. از این رو در ielts2.com آزادانه میتوانید بجز دانلود، پرسش های خود درباره نکته ها و محتوای این منابع در هر چهار مهارت اصلی آیلتس و تافل را در بخش دیدگاه ها پیش کشیده و چاره جویی نمایید.

برای جلوگیری از سردرگمی میتوانید نگاهی به منابع دسته بندی شده زیر داشته باشید:

منابع پیش آیلتس Pre IELTS ♥

فهرست بهترین منابع آیلتس ♥

بهترین منابع تافل iBT

گلچینی از بهترین نوشته های آموزشی را میتوانید در پیوند زیر بازبینی فرمایید:

دانلود مجموعه 300 فیلم خودآموز زبان انگلیسی و IELTS

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

تمامی برنامه های رادیو ielts2 ♥

همچنین دریافت آپدیت ویدئوهای آموزشی و نکته های آیلتس و تافل ielts2.com در تلگرام تا روز آزمون:

5d350 Telegram Logo دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥پیروز باشید

5d350 IELTS Speaking Test دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – Speaking

دانلود ویدئوی مصاحبه رسمی آیلتس – Kenn دریافت کننده نمره ۸٫۵ از سنگاپور♥

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸ ♥

دانلود ویدئوی مصاحبه آیلتس نمره 7

دانلود نمونه مصاحبه رسمی آیلتس نمره ۷

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود فیلم مصاحبه آیلتس سطح نمره ۸٫۵ تا ۹(انگلیسی زبان) ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی مصاحبه آیلتس بخش اول، دوم و سوم

دانلود ویدئوی آموزش کامل بخش اول مصاحبه آیلتس♥

دانلود ویدئوهای آموزشی نکته های اسپیکینگ آیلتس

دانلود فیلم مصاحبه آیلتس – باید ها و نباید های آزمون

دانلود نمونه صدای اسپیکینگ آیلتس در حد نمره ۶

دانلود جزوه اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

دانلود نمونه سوال و جواب بخش ۳ اسپیکینگ آیلتس

دانلود بخشی از مصاحبه vocalization آیلتس

دانلود نمونه سوال و جواب اسپیکینگ آیلتس

دانلود mp3 نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس

دانلود فایل صوتی نمونه سوال و جواب اسپیکینگ تافل

دانلود ۴۰ نمونه سوال اسپیکینگ تافل، بخش اول

دانلود فیلم کامل مصاحبه آیلتس – از انتشارات کمبریج ♥

دانلود فیلم های بخش اول مصاحبه آیلتس- انتشارات کمبریج

دانلود فیلم های بخش دوم مصاحبه آیلتس- انتشارات کمبریج

دانلود فیلم های بخش سوم مصاحبه آیلتس- انتشارات کمبریج

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس ♥

دانلود فایل صوتی ۸ سری مصاحبه های استاندارد آیلتس

دانلود کتاب کالینز Get Ready for IELTS Speaking

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس ♥ 

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، آموزش تلفظ پیوسته دو واژه

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، نکته های مهم ۳ بخش اصلی مصاحبه ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی اسپیکینگ آیلتس، تکنیک های کلیدی در Interview

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، آشنایی با معیارهای نمره دهی بخش Speaking ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، چگونه مقایسه کردن در اسپیکینگ

دانلود ویدئوهای آموزشی اسپیکینگ آیلتس، Fluency و استفاده مناسب از Filler ها ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، پرسش+پاسخ های متداول بخش ۱ اسپیکینگ (Food)

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، پرسش+پاسخ های متداول اسپیکینگ(LeisureHoliday)

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، پرسش+پاسخ های متداول اسپیکینگ(FestivalsCelebrations)

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، پرسش+پاسخ های متداول اسپیکینگ(Family)

دانلود نمونه پرسش و پاسخ های کلاس اسپیکینگ آیلتس – Foreign Students

دانلود 15 پرسش و پاسخ در کلاس اسپیکینگ آیلتس مهندس ابوالقاسمی – فروردین ۱۳۹۵

دانلود نمونه سوال و جواب های اسپیکینگ آیلتس(کتاب کمبریج آیلتس ۱۱، تست ۳)

دانلود نمونه سوال و جواب های مصاحبه آیلتس – کلاس مهندس ابوالقاسمی(۳۰ فروردین ۹۵)

دانلود سوال و جواب های اسپیکینگ کمبریج آیلتس ۱۱، کلاس مهندس ابوالقاسمی

دانلود پرسش و پاسخ های بخش ۳ اسپیکینگ آیلتس – کلاس مهندس ابوالقاسمی(فروردین ۹۵)

دانلود پرسش و پاسخ های Speaking کمبریج آیلتس ۱۱ تست ۴، کلاس مهندس ابوالقاسمی

تمرین اسپیکینگ با آخرین نمونه سوالات آزمون آیلتس-کلاس مهندس ابوالقاسمی(اردیبهشت۹۵)

دانلود پرسش های آخرین مصاحبه های آیلتس بهمراه جواب(اردیبهشت ۹۵)

تمرین نمونه پرسش های دشوار اسپیکینگ آیلتس(IELTS Plus 3) – نمونه پاسخ های استاد زهرا امیدی ♥

پاسخ به پرسش های آخرین مصاحبه های آیلتس سراسر جهان(۱۳۹۵/۲۰۱۶) – استاد زهرا امیدی ♥

دانلود مصاحبه(سطح نمره ۸) آیلتس مهندس ابوالقاسمی – سوالات ۱۱ اردیبهشت ایرسافام

شنیدن و دانلود فایل mp3 نمونه سوال های مصاحبه آیلتس – Tourism Industry

دانلود فایل صوتی تمرین با نمونه سوال های کمتر دیده شده آیلتس

محاسبه نمره اسپیکینگ/مصاحبه آیلتس چگونه است؟ (ویدئوی توضیح اگزمینر)

دانلود ویدئوی کمک آموزشی مصاحبه آیلتس(از کتاب IELTS Express) ♥

دانلود فیلم مصاحبه رسمی آیلتس، سوسان از سوریه (از Official IELTS Practice Material) ♥

دانلود فیلم مصاحبه رسمی آیلتس، راضیه از ترکیه (از Official IELTS Practice Material)

دانلود فیلم مصاحبه رسمی آیلتس، براهیم از فرانسه (از Official IELTS Practice Material)

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Test Builder 2 Test 1

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Plus 3 Test 1

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Plus 3 Test 2

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Plus 3 Test 4

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Plus 3 Test 6

دانلود نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس بهمراه جواب، کتاب IELTS Plus 3 Test 7

دانلود سوال و جواب بخش دوم اسپیکینگ آیلتس(Who Are You Most Similar To) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(At Which Age People Change The Most) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(Does Tourism Industry Plays Big role) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(How Technology Influences Employment) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(Which Skills Children Learn At Home) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(Should Government Limit Foreign TV Programs) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش دوم اسپیکینگ آیلتس(Somebody You Visited After a Long Time) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش سوم اسپیکینگ آیلتس(How We Can Decrease Divorce Rate) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش دوم اسپیکینگ آیلتس(A Game You Enjoyed Watching) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش دوم اسپیکینگ آیلتس(A Piece of Electronic Equipment) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش اول اسپیکینگ آیلتس(Do You Enjoy Traveling Generally) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود سوال و جواب بخش دوم اسپیکینگ آیلتس(A City You Want to Travel to) – پاسخ مهندس ابوالقاسمی

دانلود فایل صوتی 21 دقیقه ای تمرین با نمونه پرسش و پاسخ های سوالات واقعی و متداول آیلتس بهار ۱۳۹۵ (بخش اول)

دانلود فایل صوتی 27 دقیقه ای تمرین با نمونه پرسش و پاسخ های سوالات واقعی و متداول آیلتس بهار ۱۳۹۵ (بخش دوم)

دانلود فایل های ضبط شده از استاد ها و زبان آموزان گروه مهندس ابوالقاسمی♥

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Are There Many Science Museums in Your Country

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Have Been The Results of Working Conditions for a Families

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Has Been The Effect of Media Such As TV, Newspapers and Magazines on Families

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Do You Think in 50 Years Magazines and Newspapers Will Still Exist

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – How Technology Can Affect a History

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – How Do People Learn About History from Seeing Items in Museums

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Is The Difference Between People Who Are Always On Time and Those Who Are Not 

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Do You Think of Public Transportation System in Your Country

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Are Journalists Doing Their Job Well

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Is The Difference Between an Article Published in a Newspaper and a TV Show about a Same Issue

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Why Did The Attitudes Toward Traditional Lifestyle Change

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Should There be Rules About Public Places

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Why Some People Don’t Like Taking Photos of Themselves

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Are The Advantages of Living in a Big City

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ (پاسخ زهرا امیدی)– What Plans Do You Have for Your Future

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Plans Do Your Have for Your Future Career

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Do You Want to Stay in Your Country For a Long Time

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ (پاسخ زهرا امیدی)–What Services and Facilities Are Available In Your Hometown

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Services and Facilities Are Available In Your Hometown

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – On What Occasions Do we Have to Wait for Things in Your Country

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ (پاسخ زهرا امیدی)– On What Occasions Do we Have to Wait for Things in Your Country

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ (پاسخ زهرا امیدی)– Do we cite to go out with your friends in vast or tiny organisation

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Do we cite to go out with your friends in a tiny or vast organisation

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Do we infrequently have to wait to conclude things some-more

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Do we consider a multitude needs desirous people

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What is a Difference between Boys’ and Girls’ Friendship

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What is a Basic Difference between Men’s and Women’s Conversations

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Changes Do You Foresee in a Education System of Your Country in a Next 50 Years

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – What Can Government Do To Decrease Noise Pollution in Big Cities

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – Why Do People Wear Uniforms in Your Opinion

دانلود/شنیدن متداول ترین سوالات آیلتس با پاسخ در سطح نمره ۸ – How Can Conversation Help Us in Our Daily Lives

دانلود صوتی مجموعه سوال و جواب های بخش اول مصاحبه آیلتس (سطح نمره 6)

دانلود 70 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1) در سطح نمره 8

دانلود مجموعه نمونه سوالات vocalization آیلتس با جواب در سطح نمره 8 (Part 2)

دانلود مجموعه ۴۰ نمونه آخرین سوال های اسپیکینگ آیلتس بهمراه پاسخ در سطح نمره ۸

دانلود بانک کامل مجموعه سوالات Part 1 مصاحبه آیلتس

دانلود 90 نمونه آخرین سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب (Band +8) تابستان 1395 ♥

2ac44 IELTS Vocabulary for Writing 300x291 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – مهارت Writing

دانلود ۱۰۰ نمونه رایتینگ آیلتس letter بهمراه جواب

دانلود جزوه ۲۸۰ پرسش و پاسخ رایتینگ آزمون های پیشین آیلتس ♥

دانلود فیلم آموزشی نوشتن مقدمه رایتینگ آیلتس Task 2

دانلود فیلم آموزش رایتینگ آیلتس – نوشتن پاراگراف نمره ۹♥

دانلود جزوه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

دانلود جزوه سوال و جواب رایتینگ آیلتس جنرال (نامه نگاری)

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با 185 نمونه Essay ♥

دانلود کتاب Barron’s Writing for TOEFL ibt ویرایش سوم ♥

دانلود ۱۵۰ نمونه پرسش و پاسخ رایتینگ آیلتس + لغات دشوار

دانلود کتاب ۵۰۱ موضوع رایتینگ زبان انگلیسی Writing Prompt

دانلود متداول ترین سوالات رایتینگ letter آیلتس و تافل

دانلود ۲۰ نمونه نامه آیلتس جنرال Writing Task 1

دانلود جزوه توضیحات نقطه گذاری Punctuation رایتینگ

دانلود جزوه آموزش و توضیح کامل رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 2 ♥

دانلود جزوه آموزش و توضیح کامل رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن Task 2 آکادمیک و جنرال ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن مقدمه رایتینگ آکادمیک Task 1

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی درست فهمیدن سوال های رایتینگ

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، کاربرد موثر واژگان و جمله ها

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی نوشتن یک پاراگراف خوب ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، درست نوشتن و انواع جمله

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، انواع ساختارهای زمان آینده ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، تفاوت های مهم زبان رسمی و غیر رسمی

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی آغاز و بسط دادن پاراگراف ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن رایتینگ متقاعد کننده در Task 2 ♥

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، توصیف فرایند در Task 1 آکادمیک

دانلود فیلم آموزشی تعبیر و فهمیدن سوالات IELTS Writing Task 2

دانلود فیلم آموزشی تشخیص انواع سوالات رایتینگ آیلتس Task 2

دانلود فیلم آموزشی نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک با Example

دانلود فیلم آموزشی فرق ساختار پاراگراف ها رایتینگ آیلتس Discussion/َArgument

دانلود فیلم آموزشی نحوه نوشتن جمله تز (Thesis) در رایتینگ آیلتس

دانلود فیلم آموزشی نحوه نوشتن Essay در آیلتس

دانلود فیلم آموزشی درباره تفاوت Argumentative Essay و Discursive Essay آیلتس

دانلود ویدئوهای آموزشی IELTS Liz، آشنایی با ساختار پاسخ مناسب در Writing Academic Task 1

دانلود کتاب کالینز Get Ready for IELTS Writing

2ac44 Fastest Way of Learning Vocabulary 300x151 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – مهارت Vocabulary

دانلود سخت ترین لغات ریدینگ های کتاب Cambridge IELTS 11 (برای نخستین بار در ielts2.com) ♥

دانلود جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس ۱۰(برای نخستین بار در ielts2) ♥

دانلود جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس ۹(برای نخستین بار در ielts2) ♥

دانلود لغات دشوار ریدینگ های کمبریج آیلتس ۸ (برای نخستین بار در ielts2) ♥

دانلود لغات دشوار ریدینگ های کمبریج آیلتس ۷ (برای نخستین بار در ielts2)

دانلود ویدئوهای آموزشی آیلتس، آشنایی با ریشه واژگان، پسوند و پیشوند ها

دانلود فیلم های آموزشی لغات آیلتس و تافل، افعال دو بخشی(Phrasal Verbs) و توصیف فرایند(Process)

دانلود گلچین پر کاربردترین ۳۰۰۰ واژه زبان انگلیسی ♥

دانلود جزوه لغات ضروری برای آیلتس ۷

دانلود فهرست کامل واژگان آکادمیک(دانشگاهی) ♥

دانلود فهرست کامل واژگان کتاب ۱۱۰۰

دانلود جزوه لغات دشوار آیلتس تافل از کتاب Vocabulary in Use

دانلود جزوه لغات ضروری آیلتس تافل (برای اولین بار در ielts2) ♥

دانلود بهترین منابع لغت آیلتس و تافل

دانلود جزوه لغات بسیار سخت آیلتس

دانلود لغات دشوار و ضروری TPO تافل ♥

دانلود کتاب 1700 لغت متوسط و پیشرفته تافل

دانلود مجموعه اصطلاح های متداول آمریکایی

دانلود فهرست کلمات رایج با املاء غلط در آیلتس

دانلود لیست متداول ترین غلط های دیکته ای در زبان انگلیسی

دانلود کتاب ۱۱۰۰ با کیفیت بالا + فایل های صوتی

دانلود کتاب ۵۰۴ لغات ضروری Essential Words با کیفیت بالا

دانلود جزوه لغات کاربردی اسپیکینگ آیلتس

دانلود سخت ترین لغات زبان انگلیسی

دانلود مستقیم کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS

دانلود کتاب لغات ضروری آیلتس برنز Barron’s Essential Words ♥

دانلود کتاب Collins Vocabulary for IELTS

دانلود کتاب ۴۰۰ لغت تافل ۴۰۰Must Have Words TOEFL♥

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate ♥

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary for TOEFL

دانلود کتاب English Collocation in Use Advanced

دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS ♥

37ce5 ilets reading tips 300x199 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – مهارت Reading

دانلود ویدئوی آموزشی ریدینگ آیلتس (True, False, Not Given) ♥

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های ریدینگ آیلتس British Council ♥

دانلود نمونه سوالات ریدینگ آیلتس آکادمیک IELTS Reading

دانلود ۱۰ سری نمونه سوال و جواب ریدینگ آیلتس جنرال

دانلود کتاب ۱۰ سری تست ریدینگ آیلتس

دانلود فیلم های آموزشی ریدینگ آیلتس، افزایش درک مطلب با تکنیک های Scan, skim, preview, prophecy

دانلود فیلم آموزشی ریدینگ آیلتس، چهارچوب بخش reading و مهارت اسکن کردن

دانلود فیلم آموزشی آیلتس EngVid، بهترین استراتژی ها برای بخش ریدینگ آیلتس

دانلود کتاب Focus on Vocabulary 2 با کیفیت بالا (اولین بار در ielts2.com) ♥

دانلود کتاب Focus on Vocabulary 1 با کیفیت بالا(اولین بار در ielts2.com) ♥

دانلود کتاب کالینز Get Ready for IELTS Reading

37ce5 Map Labelling in IELTS Listening 300x177 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس مهارت Listening

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های لیسنینگ آیلتس از British Council ♥

دانلود کتاب Collins Listening for IELTS

دانلود ویدئوهای آموزشی IELTS Liz، چگونگی پاسخگویی به پرسش های چند گزینه ای لیسنینگ

معرفی و دانلود کتاب Listen Here بهمراه فایل های صوتی♥

دانلود نرم افزار جستجو و ضبط برنامه رادیوهای اینترنت

دانلود 20 قسمتی مجموعه آموزشی اخبار VOA

دانلود نمونه لیسنینگ آیلتس بخش اول IELTS Listening Part 1

دانلود نمونه لیسنینگ آیلتس بخش دوم IELTS Listening Part 2

دانلود نمونه لیسنینگ آیلتس بخش سوم IELTS Listening Part 3

دانلود نمونه لیسنینگ آیلتس بخش چهارم IELTS Listening Part 4

دانلود ۴ آزمون آزمایشی لیسنینگ آیلتس از کتاب IELTS Target 5

دانلود ۱۰ نمونه listening آزمون آیلتس بهمراه پاسخنامه

دانلود جلد اول کتاب Real Listening and Speaking

دانلود جلد دوم کتاب Real Listening and Speaking

دانلود بهترین کتاب های لیسنینگ زبان انگلیسی و Pre-IELTS ♥

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس و تافل♥

دانلود فایل های لیسنینگ تافل ibt

دانلود فایل صوتی ۱۱ سخنرانی جالب TED ♥

دانلود ۹۰۰ سخنرانی باراک اوباما بهمراه متن نوشتاری ♥

دانلود فیلم آموزش شگردهای لیسنینگ آیلتس، previewing, predicting، Scanning و prominence کردن

دانلود فیلم آموزش تکنیک های لیسنینگ آیلتس، آشنایی با Signpost ها یا واژگان راهنما

دانلود فیلم آموزش نکته های لیسنینگ آیلتس، پر کردن جای خالی + Labeling a Chart/Diagram 

دانلود فیلم آموزشی لیسنینگ آیلتس، چگونگی چسبیدن دو واژه در صحبت کردن

دانلود فیلم آموزشی لیسنینگ آیلتس، آموزش گفتن و نوشتن اعداد؛ ۱۹۸۰s, 0.07

دانلود کتاب Collins Get Ready for IELTS Listening

d4650 Englsih Grammar Posts 300x135 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – بخش Grammar

دانلود کتاب Oxford Practice Grammar simple

دانلود کتاب Oxford Practice Grammar Intermediate

دانلود کتاب Oxford Practice Grammar Advanced

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج ♥

دانلود کتاب Basic English Grammar Betty Azar

دانلود کتاب گرامر Macmilan english Grammar in Context , middle

دانلود کتاب Grammar in Use – Intermediate انتشارات Cambridge ♥

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس، هماهنگی فاعل و فعل Subject Verb Agreement

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس، ساختار مجهول Passive Voice

دانلود ویدئوهای آموزشی گرامر آیلتس، توضیح زمان حال ساده، حال کامل و قید زمان

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس و تافل، صفت های مقایسه ای(comparative adjectives)

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس و تافل، آشنایی با حال استمراری+گذشته استمراری+Gerund

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس، آشنایی با Noun Phrase، Verb Phrase و Preposition Phrase

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس و تافل، آشنایی با Collocation و کاربردهای contend

دانلود فیلم های آموزشی گرامر آیلتس و تافل، آشنایی با ضمایر پیوند دهنده Relative Pronouns

آموزش دستور زبان آیلتس و تافل، کاربرد May, Could، پیشبینی آینده و کنترل ایده ها

دانلود فیلم های آموزشی آیلتس و تافل، مقایسه با ساختار a harder we study, a some-more we learn

دانلود فیلم های آموزشی گرامر زبان انگلیسی، ضمایر فاعلی+مفعولی، هوموفون ها، هوموگراف ها و پسوندها

دانلود فیلم های آموزشی دستور زبان برای آیلتس و تافل، زمان حال ساده و گذشته ساده+ opposit ها

دانلود فیلم آموزش گرامر آیلتس و تافل، آموزش شرطی نوع اول و دوم + ساخت متضاد ها

d4650 Best TOEFl Links 291x300 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – دیگر نرم افزار ها و کتاب های ارزشمند

دانلود نرم افزار جدید شبیه ساز تافل TPO 1 – 48 ♥

دانلود مستقیم نرم افزار TPO؛ ۳۲ سری آزمون آزمایشی TOEFL ♥

دانلود ۳۳ دوره آخرین(بهار ۱۳۹۵/۲۰۱۶) سوالات آیلتس از سراسر جهان ♥

دانلود ۳۶ دوره آخرین سوالات آزمون آیلتس سراسر جهان(مارچ+اپریل ۲۰۱۶)

دانلود کتاب IELTS Plus 3 با کیفیت بالا (به سفارش ielts2.com)

دانلود کتاب Cambridge IELTS 11 General ♥

دانلود مستقیم کتاب 11 Cambridge IELTS (برای نخستین بار در ielts2) ♥

دانلود مستقیم کتاب  Cambridge IELTS 10 ♥

دانلود مستقیم کتاب 9 Cambridge IELTS ♥

دانلود مستقیم کتاب Cambridge IELTS 8

دانلود مستقیم کتاب 7 Cambridge IELTS

دانلود مستقیم کتاب 6 Cambridge IELTS

دانلود مستقیم کتاب 5 Cambridge IELTS

دانلود مستقیم کتاب ۴ Cambridge IELTS

دانلود مستقیم کتاب Cambridge IELTS 3

معرفی و دانلود کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS ♥

دانلود رایگان کتاب Ready for IELTS دانلود کتاب Focus on Academic Skills for IELTS

دانلود کتاب Focus on IELTS

دانلود کتاب ۲ IELTS Test Builder

دانلود کتاب IELTS Write Right با کیفیت بالا ♥

دانلود تست های TPO تافل ۲۴ دوره ای

دانلود ویرایش چهارم کتاب ETS TOEFL

دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

دانلود مستقیم کتاب New Insight Into IELTS ♥

دانلود مستقیم کتاب Objective IELTS Advanced

دانلود مستقیم کتاب Objective IELTS Intermediate ♥

دانلود کتاب Objective IELTS Intermediate Workbook

دانلود جلد ۱ و ۲ کتاب IELTS Plus

دانلود کتاب Delta’s Key to The Next Generation TOEFL ibt – 6 Practice Tests

دانلود نرم افزار آموزشی لانگمن تافل Longman TOEFL ibt 3

دانلود نرم افزار آموزشی ETS Official Guide to TOEFL

دانلود فایل های صوتی کتاب Official TOEFL iBT 5 Real past Tetst

دانلود نرم افزار Kaplan TOEFL ibt

دانلود کتاب Longman Preparation Course for a TOEFL Test از toefl2.com

دانلود کتاب Longman Complete Course for a TOEFL Test از toefl2.com

دانلود کتاب Longman Preparation Course for a TOEFL ibt Test Writing از toefl2.com

دانلود سوالات تکراری تافل ibt

دانلود کتاب اشتباهات رایج آیلتس Common Mistakes during IELTS Advanced

دانلود کتاب اشتباهات رایج آیلتس Common Mistakes during IELTS Intermediate ♥

دانلود کتاب Step Up to IELTS, Cambridge

دانلود کتاب Passport to IELTS

دانلود کتاب Instant IELTS

دانلود کتاب کاپلان آیلتس Kaplan IELTS

دانلود کتاب Mission General

دانلود کتاب IELTS Practice Test Now

دانلود کتاب IELTS on Track Test Practice Academic

دانلود کتاب IELTS MasterClass Oxford بهمراه فایل شنیداری

دانلود کتاب ۸ نمونه تست آیلتس آکادمیک و جنرال بهمراه پاسخ

دانلود کتاب IELTS Express Intermediate

دانلود کتاب IELTS Express Upper Intermediate با کیفیت بالا

دانلود کتاب Complete IELTS Band 4-5 دانلود کتاب Complete IELTS Band 5 – 6.5 با کیفیت بالا ♥

دانلود Complete IELTS Bands 6.5-7.5 دانلود کتاب High Impact IELTS با کیفیت بالا ♥

دانلود کتاب Focus on Skills for IELTS Foundation با کیفیت بالا

دانلود کتاب IELTS Preparation and Practice, Listening Speaking

دانلود کتاب IELTS Target 5 آیلتس جنرال (سطح Pre-Intermediate) ♥

دانلود کتاب تمرین و تست IELTS Resource Pack

دانلود کتاب IELTS Graduation

دانلود کتاب Official IELTS Practice Material

دانلود کتاب IELTS for Academic Purposes – Bandscore Booster با کیفیت بالا

دانلود ۶ سری امتحان آزمایشی آیلتس از کتاب IELTS for Academic Purposes ♥

دانلود کتاب ۶٫۵ – ۵٫۵ IELTS for Academic Purposes با کیفیت بالا

دانلود کتاب Ace The IELTS به زبان انگلیسی بهمراه برگردان فارسی

دانلود کتاب Achieve IELTS 2

دانلود کتاب ۱ Achieve IELTS

801a5 Longman Dictionay for Android and ios from ielts2.com  1 80x80 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود Longman Dictionary of Contemporary English (اندروید/IOS)

 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – منابع پیش آیلتس/تافل

دانلود ویرایش جدید(دوم) کتاب Select Readings, Elementary بهمراه پاسخنامه

دانلود کتاب Select Readings – Intermediate

دانلود کتاب Select Readings – Pre Intermediate

دانلود کتاب Select Readings – Upper Intermediate

دانلود سری کتاب های واژگان Test Your Voabulary 1 – 5

دانلود کتاب واژگان آکسفرد Oxford Word Skills – Intermediate

دانلود کتاب Inside Reading 1

دانلود کتاب Tactics for Listening Expanding, Second Edition

دانلود کتاب Tactics for Listening Developing, Second Edition

دانلود کتاب Tactics for Listening Basic, Second Edition

دانلود ویرایش سوم(جدید) کتاب Tactics for Listening Basic♥

دانلود جلد اول کتاب Real Listening and Speaking ♥

دانلود جلد دوم کتاب Real Listening and Speaking

 دانلود جلد سوم کتاب Real Listening and Speaking

دانلود جلد چهارم کتاب Real Listening and Speaking

دانلود کتاب لیسنینگ Open Forum 1

دانلود کتاب لیسنینگ Open Forum 2

پربازدید ترین نوشته های ielts2.com در 6 ماه گذشته

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین کتاب های تقویت مکالمه زبان انگلیسی (خودخوان)

دوره های حرفه ای آیلتس ۷ IELTS تافل ۱۰۰ مهندس ابوالقاسمی

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

از سطح مبتدی تا رسیدن به آیلتس یا تافل چند سال زمان میبرد؟

بهترین راه های تقویت مکالمه زبان انگلیسی بدون کلاس؟

نمره زبان آموزان دوره های پیشین

بهترین شیوه یادگیری دراز مدت لغات انگلیسی IELTS و TOEFL

کدام مراکز برگزار کننده آیلتس برای امتحان از همه بهتر است؟

بهترین شیوه تقویت اسپیکینگ vocalization آیلتس

زمان مورد نیاز برای گرفتن آیلتس ۷ در تمامی مهارت ها از پایه

دریافت آپدیت ویدئوهای آموزشی و نکته های آیلتس و تافل ielts2.com در تلگرام تا روز آزمون:

5d350 Telegram Logo دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود دیگر فایل ها و دوره های خودآموز آیلتس/تافل  و زبان انگلیسی در پیوند زیر:

دانلود مجموعه 300 ویدیوی خودآموز زبان انگلیسی و IELTS

0390d Engvid Teachers from ielts2.com  دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – دوره خود آموز IELTS (استاد Adam)

bee7d Adam Collection of Learning English from ielts2.com  1 300x169 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – سری ویدئوهای آموزشی (استاد Emma)

bee7d Emma Engvid IELTS TOEFL Videos from ielts2.com  300x169 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس– دانلود فیلم های آموزشی IELTS (استاد Alex)

5102f EngVid Alex from ielts2.com  300x169 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس  – دانلود پکیج آموزش آیلتس (استاد Jade)

5102f Engvid Jade from ielts2.com  300x180 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – ویدیوهای آموزشی(استاد Rebecca)

26677 Engvid Rebecca Videos from IELTS2.com  300x169 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس – ویدیوهای آموزشی(استاد James)

26677 EngVid James from ielts2.com  300x169 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

دانلود سری ویدیوی آموزشی آیلتس ویدیوهای استاد Ryan

8b861 IELTS Ryan from ielts2.com  300x300 دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

 

بیشتر در:

دانلود مجموعه 300 ویدیوی خودآموز زبان انگلیسی و IELTS

دریافت آپدیت ویدئوهای آموزشی و نکته های آیلتس و تافل ielts2.com در تلگرام تا روز آزمون:

5d350 Telegram Logo دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس ♥

Article source: http://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code