آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 10 آگوست 2016
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637334 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637274 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637238 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637185 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637119 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479637065 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479470062 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479470026 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469963 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469878 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469845 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469816 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469709 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469627 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469384 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469314 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469286 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469242 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469168 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479469122 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479404450 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479142841 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479142767 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479115302 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479113100 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479112924 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479112819 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479112592 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479112450 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends N1479112401 آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

یکی دیگر از بسته های آموزشی اختصاصی کاردوآنلاین، بسته ی آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends می باشد. در این بسته ی آموزشی سعی شده است که زبان انگلیسی را در قالب سریال امریکایی Friends به شما آموزش دهیم. مدرس این دوره ی آموزشی استاد مرتضی گیتی می باشند. در ادامه به توضیحات استاد در رابطه با این بسته ی آموزشی می پردازیم.

سخن استاد گیتی در رابطه با این سری دروس از زبان خود ایشان

سلام خدمت تمامی دوستان و کاربران عزیز. یکی از روش های جذاب و کاربردی و در عین حال ضروری یادگیری یک زبان، یادگیری از طریق فیلم است. داشتن Exposure واقعی به زبان یه موضوع بسیار ضروری است و یکی از مواردی که میتواند این موضوع را برای زبان آموز فراهم کنه فیلم هستش. توی زبانکده ها اغلب دیدیم که معلم ها از فیلم استفاده می کنن و یا جلسات فیلم رو توی یه ترم در نظر میگرن. اما متاسفانه اغلب دیدم که توی این جلسات مدرس فیلم رو شروع به پخش میکنه، چراغ ها رو خاموش می کنن و زبان آموزها هم فیلم رو میبینن. معلم هیچ آموزشی رو انجام نمیده و اغلب زبان آموز حتی اگر فیلم رو هم متوجه نشه از جلسه لذت میبره. بیاین رو راست باشیم، برای یه زبان آموز دیدن یه فیلم هر چقدر هم که ازش چیزی رو نفهمه راحتتر از یه جلسه ی معمولی درس هستش. توی این نوع از جلسات فیلم اغلب مدرس عزیز هم استراحتی میکنه و یا فیلم رو میبینه و بعد جلسه تموم میشه. این موضوع متاسفانه چیزی هست که اغلب توی آموزشگاه ها شاهدش هستیم.

یادگیری زبان از طریق فیلم می تونه خیلی جذاب تر از این باشه. از توی فیلم ها میشه چیزهایی رو یاد گرفت که هیچ جایی و توی هیچ کتابی نیستند. منظورم اغلب کتاب هایی هست که توی آموزشگاه ها تدریس می شن. برای مثال به این داستان که برای خودم اتفاق افتاد دقت کنید:

سالها پیش وقتی سریال زیبای Friends رو تماشا می کردم، در یکی از سکانس ها (برای دانلود فیلم موردبحث اینجا کلیک کنید) , مکالمه ای رد و بدل می شه که خیلی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود و مفهومش رو نمی فهمیدم. (این سکانس مربوط به زمانی میشه که دو شخصیت داستان به اسم های چنلدر و مانکا میخوان ازدواج کنن و قبل از اینکه برن پیش پدر روحانی دنبال یه سری وسایل خاص می گردن که همین وسایل خاص بود که من نمیفهمیدم چرا…) ناچار اون رو بر سر ماهیت طنر بودن سریال گذاشتم. چند هفته بعد به طور اتفاقی با یکی از خرافه های آمریکایی برخورد کردم و تمام و کمال دلیل و مفهوم اون سکانس رودرک کردم. این خرافه به شرح زیر است:

Something old, something new, something borrowed, something blue

This tradition comes from an Old English rhyme (“Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe”), and a 4 objects that a bride adds to her marriage outfit or carries with her on a large day are only good fitness charms.

“Something Old” symbolizes a tie a bride will say to her family and a past. Many brides reside by this tradition by selecting to wear an heirloom square of family valuables or a marriage robe belonging to a grandmother or mother.
“Something New” connotes good happening and success in a bride’s new life. The marriage dress is many mostly a selected new item.
“Something Borrowed” serves to remind a bride that friends and family will be there for her whenever she might need their support or assistance. The borrowed intent can be roughly anything of her choosing, such as an antique handkerchief, an intent of valuables or a handbag.
“Something Blue” denotes fealty and loyalty. The symbolism dates behind to biblical times when blue represented virginity and constancy. Brides mostly select to wear a blue garter to keep with this tradition, or, blue ribbons in their hair to designate fidelity.

این خرافه مربوط به زمانی است که دو نفر قصد ازدواج دارند و بر اساس این خرافه عروس باید “یک چیز کهنه”، “یک چیز نو”، “یک چیز قرضی”، “یک چیز آبی رنگ” به همراه داشته باشه که هر کدوم از اینها نماد و سمبل یک تفکر هستند.

 • یک چیز کهنه: باعث میشه عروس رابطه ی خودش با خانوادش و گذشتشو حفظ کنه. خیلی از عروس ها تصمیم میگیرن یک تکه جواهر که توی خانواده موروثی بوده رو در روز ازدواج بپوشن.
 • یک چیز جدید: باعث میشه که عروس در زندگی جدیدش خوشبختی و موفقیت به دست بیاره. لباس عروس اغلب به عنوان این مورد انتخاب میشه.
 • یه چیز قرضی: باعث میشه که عروس فراموش نکنه که هر وقت به پشتیبانی خانواده و دوستانش نیاز داشت، اونها حتماً ازش پشتیبانی میکنن و هواشو دارند.
 • یک چیز آبی رنگ: نماد صداقت و وفاداریه که عقبه ی این تفکر برمیگرده که تعالیم انجیل. عروس ها اغلب یک روبان آبی رنگ به موی خود وصل میکنند تا این رسم رو هم به جا بیارن.

ملاحظه می کنید که بدون دونستن این اعتقاد و باور فهم اون سکانس از فیلم غیرممکن بوده. پس دوستان یادتون باشه که اگر از یه فیلم اونجوری که باید بهره ببریم، می توانیم چیزهایی رو ازش یاد بگیریم که اغلب هیچ کتابی توی آموزشگاه به ما آموزش نمیده.

ساختار دروس مجموعه ی آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

و اما توی این سری آموزشی، بعضی از سکانس های جذاب سریال Friends رو انتخاب کردیم، فایل متن مکالمه ی اون سکانس هم وجود داره، توضیحات بنده در قالب یه فایل صوتی در داخل این مجموعه قرار گرفته. این سری دروس به صورت فصل به فصل منتشر می شن. هر فصل شامل هفت تا سکانس فیلم هست که با هم بررسی می کنیم و نکاتش رو یاد میگیریم. این آموزش ها نه تنها می توانه خیلی جذاب باشه و خیلی چیزها رو به شما آموزش بده، بلکه می توانه توی فیلم بقیه ی فیلم ها هم بهتون کمک کنه. چون نکات اصطلاحی، تلفظ و فرهنگی که بررسی می کنیم اغلب در بقیه ی سریال ها هم به چشم میخورن. امیدوارم توی این آموزش هم با من و سایت کاردوآنلاین همراه باشید.

محتویات

 • دانلود رایگان اصطلاح اول

268ce download button آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

 • دانلود رایگان اصطلاح دوم

268ce download button آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

 • دانلود رایگان اصطلاح سوم

268ce download button آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

 • دانلود رایگان اصطلاح چهارم

268ce download button آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

 • دانلود رایگان اصطلاح پنجم

268ce download button آموزش فارسی زبان انگلیسی با سریال آمریکایی Friends

 • خرید آنلاین فصل اول

 • خرید آنلاین فصل دوم

 • خرید آنلاین فصل سوم

 • خرید آنلاین فصل چهارم

 • خرید آنلاین فصل پنجم

 • خرید آنلاین فصل ششم

 • خرید آنلاین فصل هفتم

 • خرید آنلاین فصل هشتم

 • خرید آنلاین فصل نهم

 • خرید آنلاین فصل دهم

پسورد تمامی فایل های سایت www.kardoonline.com است.

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code