مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 11 مه 2016
محصولات دسته آموزش زبان و  زیر دسته انگلیسی
               
N1479637367 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637334 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637274 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637238 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479637212 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637185 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637119 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479637065 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال
     

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

               
N1479636959 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479470062 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479470026 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469963 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way - اورجینال خرید اینترنتی  کاملترین بسته آمادگی برای آزمون آیلتس در ایران - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

آموزش زبان انگلیسی به شیوه طنز Mind Your Language

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

خریدبا داشتن این مجموعه به موفقیت در آزمون شک نکنید

               
N1479469916 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469878 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469845 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469816 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  اورجینال BBC Life English - اورجینال خرید اینترنتی  کتاب صوتی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته(4 سی دی+1 دی وی دی) - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

BBC Life
یادگیری و تقویت زبان انگلیسی از طریق مشاهده

برای افرادی که قصد موفقیت در آزمون های زبان آیلتس و تافل و جی ار ای را دارند.

مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

               
N1479469775 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469709 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469627 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469384 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479469338 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469314 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469286 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469242 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479469195 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469168 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479469122 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479404450 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

               
N1479146200 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479142841 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479142767 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479115302 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال   خرید اینترنتی مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps ... - اورجینال   خرید اینترنتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan... - اورجینال
     

کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف

مجموعه گام به گام آموزش زبان انگلیسی Learning English Steps

آموزش مکالمه زبان انگلیسی مجموعه Conversation Pieces

آموزش زبان انگلیسی Learn English with Mr Duncan

               
N1479115249 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479113100 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479112924 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479112819 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال خرید اینترنتی  سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی - اورجینال
     

مجموعه ویدویی آموزش زبان English Way

سری داستانهای سطح بندی شده English Leveled Stories

آموزش نگارش واقعی و دستخط زیبا برای انگلیسی

مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

               
N1479112758 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479112592 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479112450 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم N1479112401 مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم
     
خرید اینترنتی  مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today - اورجینال خرید اینترنتی  مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان... - اورجینال خرید اینترنتی  نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA - اورجینال خرید اینترنتی  آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان( بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش) - اورجینال
     

مجموعه ویدیویی آموزش زبان انگلیسی English Today

مجموعه آموزشی Oxford word magic برای یادگیری زبان

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی EXTRA

آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان

     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  

مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

مجموعه انگلیسی American English File 5 ویرایش دوم

ویرایش دوم مجموعه امریکن انگلیش فایل مجموعه از انتشارات آکسفورد (Oxford) و دارای لهجه امریکن (American) می باشد. ارائه ویرایش دوم این مجموعه به همراه مزیت ها و تغییرات اعمال شده در ویرایش اول این کتاب گامی مهم در راستای پیشبرد اهداف زبان آموزان مطابق با نوآوری های آموزشی محسوب می شود. در حال حاضر این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

نکته ی آخر این که دوستان عزیز علاوه بر خرید آنلاین این مجموعه از سایت کاردوآنلاین، می توانند آن را به صورت پستی و بر روی DVD های جذاب کاردوآنلاین از فروشگاه کاردوآنلاین سفارش بدهند. دوستانی که تمایل به دریافت نسخه ی چاپی این مجموعه دارند نیز می توانند از قسمت بالای سایت اقدام به ثبت سفارش کتاب چاپی بنمایند.

American English File 2nd Edition – Level 5

American English File Second Edition retains a renouned methodology grown by world-renowned authors Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: denunciation + proclivity = opportunity. With grammar, vocabulary, and diction use in each lesson, students are versed with a plain substructure for successful speaking. And a new array of digital resources provides even some-more choice and flexibility.

With a far-reaching operation of sparkling new digital material, including all new documentaries, this new book of American English File is still a series one march to get your students talking.

Four-skills American English march with a communicative methodology, enchanting texts, and a clever diction synopsis – designed to get students speaking. With texts and topics that make learners wish to speak, American English File is a march that gets students talking. It gives we full skills coverage with a transparent concentration on pronunciation, and wide-ranging support and resources too. Resources embody Test Generator CD-ROMs, DVDs, Multi-ROMs, and websites. The rarely renouned teachers site has additional doctrine ideas and resources for we to download.

محتویات

 • خرید آنلاین
  • فایل PDF کتاب دانش آموز و سی دی های صوتی
  • نرم افزار دانش آموز
  • فایل PDF کتاب Workbook و سی دی ها صوتی
  • فایل PDF کتاب معلم
  • نرم افزار های معلم شامل iChecker و فایل های صوتی تست ها

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-american-english-file-5-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code