زبان آموز- آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع آموزش زبان انگلیسی در 05 ژانویه 2015

English, we mostly form a plural of a noun by adding ‘s’. However, in some cases we supplement ‘es’.  On this page we demeanour during when to supplement ‘s’ and when to supplement ‘es’. We will also demeanour during a diction of ‘s’ and ‘es’. 

When to supplement ‘s’:The ubiquitous order for creation a word plural is to supplement ‘s’:

1 dog, 2 dogs, 3 dogs

1 town, 2 towns, 3 towns

1 book, 2 books, 3 books.

When to supplement ‘es’   1. When a unaccompanied form ends in -s or -ss:

1 bus, 2 buses

1 kiss, 2 kisses

1 class, 2 classes

1 business, 2 businesses.

2. When a unaccompanied form ends in -x:

1 fox, 2 foxes

1 box, 2 boxes

a reflex, all reflexes.

3. When a unaccompanied form ends in -ch:

1 church, 2 churches

1 witch, 2 witches.

4. When a unaccompanied form ends in -sh:

1 dish, 2 dishes

1 bush, 2 bushes.

Pronunciation of ‘s’ and ‘es’

At a finish of a word, we can pronounce ‘s’ as /s/ or /z/.

1. After a following sounds we pronounce ‘s’ as /s/:

after a /p/ sound:
2shops/s/

after a /t/ sound:
3hats/s/

after a /k/ sound:
3books/s/

after a /θ/ sound:
2clothes/s/

after a /f/sound:
3giraffes/s/.

2. In all other cases we pronounce ‘s’ as /z/:

3trees/z/

2dogs/z/

flowers /z/.

managers /z/.

When we supplement ‘es’ the diction is always /iz/:

3boxes/iz/

 

3boxes/iz

 

Article source: http://www.zabanamoozha.blogfa.com/

               
N1484665897 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1477488603 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1477468907 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1477465472 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
بسته حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان) - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - اورجینال
     

بسته اختصاصی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان برای کودکان(یادگیری آسان زبان)

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 20,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1477465409 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1476379889 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1476365741 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1476177745 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1476173475 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1475691540 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1475478403 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1474864445 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - اورجینال آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - اورجینال آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - اورجینال کتابهای معلم اینترچنج Interchange teacher`s book بصورت پی دی اف - اورجینال
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More - جدید و کامل - اورجینال

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 24,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1450157370 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1450086517 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1450071735 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1450071340 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

     
25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1450071294 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449819902 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449817551 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449740226 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

     
25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1449732673 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449637786 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449606851 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1449606718 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی
     

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1449605676 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445535439 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445502477 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445502406 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و کامل - اورجینال کامل ترین بسته آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you - جدید و کامل - اورجینال
     

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

آموزش زبان انگلیسی برای افراد مبتدی در سه سطح English for you

     
25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 18,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 18,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1445501167 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445501032 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445500749 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445185817 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی - جدید و کامل - اورجینال کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جدید و کامل - اورجینال کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان - جدید و کامل - اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال
     

کاملترین و بزرگترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی

کاملترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

کاملترین بسته آموزشی 101 زبان کشورهای مختلف جهان

آموزش زبان انگلیسی در خواب

     
60,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 16,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1445184682 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445108625 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1445103660 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1430856804 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و کامل - اورجینال آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

     
15,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 25,000 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 13,900 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     
               
N1430856715 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1392820514 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1392819080 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی N1392817833 زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

     
13,900 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 14,800 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 13,800 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی 13,800 تومان buy زبان آموز آموزش زبان انگلیسی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code