زبان کودکان

نوشته شده در موضوع در 14 مارس 2015
زبان کودکان

 

 

زبان کودکان
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان کودکان Magic English /اورجینال آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

13,900 تومان خرید آموزش زبان کودکان Magic English /اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران  - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران  - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

24,000 تومان خرید آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران   - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران   - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران  - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
مجموعه جامع زبان کودکان مجیک انگلیش – جدید و دارای گارانتی – اورجینال آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی – اورجینال آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – جدید و دارای گارانتی آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و دارای گارانتی

– بیش از 15 ساعت آموزش ویدیویی، سرگرم کننده و جذاب کارتونی

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

25,000 تومان خرید مجموعه جامع زبان کودکان مجیک انگلیش - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران - جدید و دارای گارانتی
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران – جدید و دارای گارانتی آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران – جدید و دارای گارانتی آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و دارای گارانتی آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و دارای گارانتی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

25,000 تومان خرید آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران  - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران - جدید و دارای گارانتی
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان ترکی استانبولی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و کامل – اورجینال آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English – جدید و کامل آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – جدید و کامل – اورجینال آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و کامل – اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

25,000 تومان خرید آموزش زبان ترکی استانبولی به شیوه کانون زبان ایران  - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English - جدید و کامل 25,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران – جدید و کامل – اورجینال آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران – جدید و کامل – اورجینال آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و کامل – اورجینال آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران – جدید و کامل – اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

24,000 تومان خرید آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران  - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان کره ای به شیوه کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان اسپانیایی به شیوه کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زبان ایران - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال

3 دی وی دی
بهترین هدیه برای کودکان باهوش ایرانی !

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

17,800 تومان خرید Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 24,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش کامل زبان آلمانی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان کره ای به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان لهستانی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

مورد تایید دانشگاه ها و موسسات بین المللی

مورد تایید دانشگاه ها و موسسات بین المللی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

25,000 تومان خرید آموزش کامل زبان آلمانی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان ژاپنی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان کره ای به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان لهستانی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان پرتغالی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان سوئدی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال

مورد تایید دانشگاه ها و موسسات بین المللی

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

آموزش ۴ مهارت گفتار، نوشتار، درک مکالمه، درک مطلب نوشتاری

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

15,000 تومان خرید آموزش زبان پرتغالی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان سوئدی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان روسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش زبان ترکی استانبولی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان تایلندی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان سوئدی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال آموزش زبان سواحلی به شیوه کانون زیان ایران – اورجینال

کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی است

15,000 تومان خرید آموزش زبان ترکی استانبولی به شیوه کانون زیان ایران  - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان تایلندی به شیوه کانون زیان ایران  - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان سوئدی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش زبان سواحلی به شیوه کانون زیان ایران - اورجینال

صفحه:

1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code